PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 3 (23) | 63--72
Tytuł artykułu

Ochrona konsumentów na polskim rynku bankowym według regulacji Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Protection on the Polish Banking Market According to European Union Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z rozwojem usług bankowych i wykorzystywanych w nich nowoczesnych technologii istnieje potrzeba edukacji konsumentów w zakresie efektywnego i bezpiecznego korzystania z oferowanych produktów. Celem artykułu jest ukazanie prowadzonych przez Unię Europejską i państwo Polskie działań zapobiegających zagrożeniom dla uczestników rynku. Omówiono również efekty prowadzenia europejskiej polityki konsumenckiej oraz poziom wiedzy konsumentów na temat rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
With the development of banking services and the technologies used in it, there is a need to educate consumers about the effective and safe use of the products offered. The aim of the article is to show the activities carried out by the European Union and the state preventing threats to market participants. The results of conducting European consumer policy and the level of consumer knowledge about the financial market were also discussed.(original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
63--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Balcerowicz E., 2004, Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] I. Sułek, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiego sektora bankowego, CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Cyman D., 2016, Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia", Lublin; http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.39.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., 2005, Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
 • European Parliament, Consumer Protection Aspects of Financial Services http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOLIMCO_ET(2014)507463_EN.pdf.
 • Financial Services Authority, 2006, Financial Capability in the UK: Establishing a Baseline.
 • Harasim J., Niczyporuk A., 2017, Zagrożenia interesów konsumenta związane z korzystaniem z rachunku bankowego i sposoby ich ograniczania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 399, Katowice.
 • Kabza M., 2017, Rola banków centralnych w ochronie konsumentów na rynku finansowym, Warszawa, https://rf.gov.pl/pdf/konferencja_11.10.2017/M_KABZA_Rola_bankow_centralnych.pdf.
 • Komisja Europejska, Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Konsumenci, 2016, https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/2f0e7c29-0d03-11e6-ba9a01aa75ed71a1.
 • Komisja Europejska, 2007, Raport grupy ekspertów ds. mobilności klientów w zakresie rachunków bankowych, Bruksela.
 • Konsumenci na rynku usług bankowych, 2019, Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Markowski K., Tymoczko D., 2017, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r., NBP, Warszawa.
 • Ostrowska D., 2013, System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Penczar M., 2007, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Skoczny T. (red.), 2009, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz.U. 2015, poz. 1348.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Dz.U. 2011, nr 199, poz. 1175.
 • Wojtczak D., 2012, Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • [www1] http://81.247.254.96/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Rapid_Alert_System_statistics.qvw&host=QVS%40vsrv1463&anonymous=true [dostęp: 31.03.2019].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.