PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (53) | 115--128
Tytuł artykułu

Diagnoza postrzegania systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym - czy sprawiedliwy oznacza także motywujący

Warianty tytułu
Diagnosis of the Perception of the Remuneration System in a Commercial Enterprise - Does Just Mean also Motivating
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy kształtować percepcję polityki wynagradzania pracowników, aby była odbierana jako sprawiedliwa, akceptowalna i motywująca. Jest interesujące, w jaki sposób jest postrzegana kwestia sprawiedliwości i jej wpływ na motywację w organizacji, gdzie większość potrzeb pracowników jest zaspokajana na ponadprzeciętnym poziomie. Do badania wybrano przedsiębiorstwo, które można zakwalifikować do grona "najlepszych pracodawców", o czym świadczą m.in. wysoka stabilizacja zatrudnienia, ponadprzeciętne zarobki uzyskiwane przez pracowników oraz wyjątkowa dbałość o ich rozwój. Na potrzeby realizacji celu badania przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturyzowane z pracownikami szeregowymi wybranego podmiotu (n = 12).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to find an answer to the question how to shape the perception of the remuneration policy for employees, so that it is perceived as just, acceptable and motivating. It is interesting how the issue of justice is perceived and its impact on the motivation in the organization, where the majority of employees' needs are satisfied at an above-average level. Therefore, the company was selected for the study, which can be qualified as one of the "best employers", which is confirmed by, among others: high employment stability, above-average earnings obtained by employees and exceptional care for their development. For the purposes of the study objective, semi-structured interviews were conducted with serial employees of this entity (n = 12).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In: L. Berkowitz (ed.), Advances in experimental social psychology. New York: Academic Press, 267-299.
 • Andreeva, T., Kianto, A. (2012). Does knowledge management really matter? Linking knowledge management practices, competitiveness and economic performance. Journal of Knowledge Management, 16 (4), 617-636.
 • Balassiano, M., Salles, D. (2012). Perceptions of equity and justice and their implications on affective organizational commitment: A confirmatory study in a teaching and research institute. Brazilian Administration Review, 9 (3), 268-286.
 • Breland, J. W., Treadway, D. C., Yang, J., Shaughnessy, B. A., Stepina, L. P., Moeller, M. (2011). Participation and procedural justice: The role of national culture. International Journal of Human Resources Development and Management, 11 (2-4), 194-207.
 • Cohen-Charash, Y., Spector, P. E. (2001). The role of justice in organizations: A meta- -analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86 (2), 278-321.
 • Colquitt, J. A. (2008). Two Decades of Organizational Justice: Findings, Controversies and Future Directions. In: J. Barling, C. L. Cooper (eds), Organizational Behavior. Micro Approaches. London: SAGE Publications, 73-88.
 • Colquitt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O., Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 425-445.
 • Colquitt, J. A., Greenberg, J., Zapata-Phelan, C. P. (2005). What is Organizational Justice? A Historical Overview. In: J. Greenberg, J. A. Colquitt (eds), Handbook of Organizational Justice. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 3-56.
 • Cropanzano, R., Mitchel, S. M. (2005). Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review. Journal of Management, 31 (6), 874-900.
 • Fisher, R. (2013). "A gentleman's handshake": The role of social capital and trust in transforming information into usable knowledge. Journal of Rural Studies, 31, 13-22.
 • Gose, K., Sadrieh, A. (2012). Fair wages when employers face the risk of losing money. Economics Letters, 117 (3), 687-690.
 • Greenberg, J. (2011). Behavior in Organizations. London: Pearson.
 • Greenberg, J. (2004). Promote Procedural Justice to Enhance Acceptance of Work Outcomes. In: E. A. Locke (ed.), Handbook of Principles of Organizational Behavior. Oxford: Blackwell Publishing, 181.
 • Hartmann, F. G. H., Slapničar, S. (2008). Objective rewarding, managerial motivation and organizational commitment: The intervening role of justice. In: M. J. Epstein, J. F. Manzoni (eds.), Performance Measurement and Management Control: Measuring and Rewarding Performance. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 127-144.
 • Headey, B. (1991). Distributive Justice and Occupational Incomes: Perception of Justice Determine Perceptions of Fact. British Journal of Sociology, 42, 581-596.
 • Hoole, C., Hotz, G. (2016). The impact of a total reward system of work engagement. SA Journal of Industrial Psychology, 42 (1), 1-14.
 • Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2018). Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników. Studia i Prace WNEiZ US, 52 (3), 199-209.
 • Leventhal, G. S. (1980). What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Justice in Social Relationships. In: K. Gergen, M. Greenberg, R. Willis (eds), Social exchange: Advances in experimental and social psychology. New York: Plenum, 91-131.
 • Moorman, R. H., Niehoff, B. P., Organ, D. W. (1993). Treating employees fairly and organizational citizenship behavior: Sorting the effects of job satisfaction, organizational commitment, and procedural justice. Employee Responsibilities and Rights Journal, 6 (3), 209-225.
 • Neugebauer, S., Traverso, M., Scheumann, R., Chang, Y. J., Wolf, K., Finkbeiner, M. (2014). Impact pathways to address social well-being and social justice in SLCA - fair wage and level of education. Sustainability, 6 (8), 4839-4857.
 • Oleksiak, P. (2013). Dysfunkcje systemu wynagradzania w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 131-141.
 • Poręba, G. (2018). Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 roku. https://wynagrodzenia.pl/artykul/podsumowanie-ogolnopolskiego-badaniawynagrodzen-w-2017-roku, 4.12.2018.
 • Rynes, S. L., Gerhart, B., Minette, K. A. (2004). The importance of pay in employee motivation: Discrepancies between what people say and what they do. Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management. Human Resource Management, 43 (4), 381-394.
 • Stachová, K., Stacho, Z., Bartáková, G. P. (2015). Influencing organisational culture by means of employee remuneration. Business: Theory and Practice/Verslas: Teorija ir Praktika, 16 (3), 264-270.
 • Szulist, J. (2016). Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 23, 321-335.
 • Turek, D. (2011). Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 41-45.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, t.j.
 • Vaona, A. (2013). The most beautiful variations on fair wages and the Phillips curve. Journal of Money, Credit and Banking, 45 (6), 1069-1084.
 • Wratny, J. (2015). Prawo do wynagrodzenia za pracę w świetle zasad sprawiedliwości i równości. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, 62 (2), 297-315.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573660

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.