PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 48 (2) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 389--407
Tytuł artykułu

Regulûvannâ zemelʹnih vìdnosinv kontekstì ìmplementacìïmìžnarodnoï paradigmi stalogorozvitku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
UK
Abstrakty
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Hersonsʹkij Deržavnij Agrarnij Unìversitet
Bibliografia
 • [1] Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад» від 31 січня 2018 р. № 60-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://www.km u.gov.ua/ua/npas/pitannya-peredachi-1].
 • [2] Семяновський, В. М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами / В. М. Семяновський // Статистика України. 2018. №1. С.47-5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/3424
 • [3] Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року. Розпорядження Кабінет Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 743-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/743- 2009-%D1%80].
 • [4] Охотнікова О. М. Адміністративно-правовий механізм державного управління в сфері землеустрою як складова галузі використання і охорони земель / О. М. Охотнікова, Ю. Б. Фетько // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часоп. / Київ. ун-т права НАНУкраїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; редкол.: Ю. С. Шемшученко. - Київ, 2016. - Вип. 1. - С. 250-254.
 • [5] Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: Аналітична доповідь. / [Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін.]; за наук. ред. Я. А. Жаліла. - Київ: НІСД, 2019. - 115 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://niss.gov.ua/sites /default/files/2019-05/2019.pdf].
 • [6] Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад» № 60-р від 31 січня 2018 року. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: [https://www.km u.gov.ua/ua/npas/pitannya-peredachi-1].
 • [7] Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад» № 1851-VIII від 09.02.2017 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-19].
 • [8] Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. - 2019. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://storage.decentralization.gov.ua/uploa ds/library/file/425/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%8 0%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.07.2019.pdf].
 • [9] Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України. - 2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: [https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/fi le/396/ 10.04.2019.pdf].
 • [10] Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [land@land.gov.ua].
 • [11] Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад» № 60-р від 31 січня 2018 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://www.kmu. gov.ua/ua/npas/pitannya-peredachi-1].
 • [12] Законодавство України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель с/г призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 19 серпня 2018 року №2498-VIII. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498- 19].
 • [13] Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / за ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2007. - 820 с.
 • [14] Mazievich T. Theoretical arguments for ecological decentralization usefulness in Ukraine / T. Mazievich // Oxford Review of Economic Policy. -Issue 4 (2). - Vol.34. -Oxford University Press, 2018. -P. 906 - 918.
 • [15] Taxation trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway / European Commission. - Luxembourg : Publications office of the European Union, 2010 - 430 p.
 • [16] Корнєєв Ю. В. Контроль за використанням та охороною земель транспорту України / Ю. В. Корнєєв // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2009. - No 3. - С. 65-69. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2009_3_17].
 • [17] Tiebout C. An Economic Theory of Fiscal Decentralization / C. Tiebout // Public Finances: Needs, Sources and Utilization. - Princeton, New Jersey, 1961. - P. 79-96.
 • [18] Миклащук І. Передали на місця? Три проблеми з землею для ОТГ / Миклащук І. // Економічна правда. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: [https://www.epravda.com.ua/columns/2019/04/12/646954/].
 • [19] Миклащук І. Передали на місця? Три проблеми з землею для ОТГ / Миклащук І. // Економічна правда. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: [https://www.epravda.com.ua/columns/2019/04/12/646954/].
 • [20] Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: Аналітична доповідь. / [Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін.]; за наук. ред. Я. А. Жаліла. - Київ: НІСД, 2019. - 115 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://niss.gov.ua/site s/default/files/2019-05/2019.pdf].
 • [21] Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо додаткових заходів з підвищення соціального захисту власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення) № 10445 від 11.07.2019. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66203].
 • [22] Eurostat . Agricultural land prices and rents. [Electronic resource]. - Access mode: [https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8756523/5- 21032018-AP-EN.pdf/b1d0ffd3-f75b-40cc-b53f-f22f68d541df].
 • [23] Eurostat . Agricultural land prices and rents. [Electronic resource]. - Access mode: [https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8756523/5-21 032018-AP-EN.pdf/b1d0ffd3-f75b-40cc-b53f-f22f68d541df].
 • [24] Eurostat . Agricultural land prices and rents. [Electronic resource]. - Access mode: [https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8756523/5-21 032018-AP-EN.pdf/b1d0ffd3-f75b-40cc-b53f-f22f68d541df].
 • [25] Бізнес Цензор. Аграрний ринок. Скільки коштують українські чорноземи. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://biz.censor.net.ua/reson ance/3083467/sklki_koshtuyut_ukransk_chornozemi].
 • [26] Agropolit. Названо ціну землі за гектар після зняття мораторію. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://agropolit.com/news/73 50-nazvana-tsina-zemli-za-gektar-pislya-znyattya-moratoriyu].
 • [27] Офіційний сайт VoxUkraine. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://24tv.ua/novini_neruhomosti_tag6177/]
 • [28] Офіційний сайт Міністерства фінансів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2017].
 • [29] Офіційний сайт Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ20 17/sg/pro_sg/arch_pro_sg_p.htm].
 • [30] Офіційний сайт Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру [https://land.gov.ua/info/derzhheokadastr-povidomliaie-proznachennia- koefitsiientu-indeksatsii-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemelza- 2017-rik/].
 • [31] Офіційний сайт Агрополіт. Оренда сільськогосподарських земель (державних і приватних) за 2018-й - аналіз по областях. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://agropolit.com/blog/292-orendasilskogospodarskih- zemel-derjavnih-i-privatnih-za-2018-y--analiz-pooblastyah].
 • [32] Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». - К., 2018. - 152 с.
 • [33] Законодавство України. Європейська хартія місцевого самоврядування// Офіційний вісник країни № 24 від 03.04.2015 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/law s/show/en/994_036
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573662

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.