PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 125--140
Tytuł artykułu

Kontrola parlamentarna w Republice Uzbekistanu

Warianty tytułu
Parliamentary Control in the Republic of Uzbekistan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy jest kontrola parlamentarna w Uzbekistanie. Obecnie jej podstawę prawną stanowi konstytucja Uzbekistanu, ustawa z 11 kwietnia 2016 roku o kontroli parlamentarnej i inne akty ustawodawcze, w szczególności dotyczące pozycji ustrojowej legislatywy - Olij Madżlisu. Ustawa przewiduje różne mechanizmy kontroli parlamentu wobec władzy wykonawczej (np. zatwierdzanie budżetu, dochodzenie parlamentarne, przedstawianie informacji przez organy władzy wykonawczej na forum izby itp.). Wciąż najważniejszym wyzwaniem związanym z rozwojem kontroli parlamentarnej w Uzbekistanie jest dalsza demokratyzacja systemu politycznego oraz zwiększenie pluralizmu politycznego w Olij Madżlisie.(abstrakt oryginalny)
EN
This work focuses on the parliamentary control in Uzbekistan. Currently, besides the Constitution of Uzbekistan, the issue of parliamentary control is subject to the Act from 11 April 2016 "on parliamentary control" and other legislative acts, in particular relating to the constitutional position of Oliy Majlis. The law provides for various mechanisms of control over the executive power (e.g. vote for budget approval, parliamentary inquiry, parliamentary investigation, presenting information about their business by the executive power). Currently, the most important challenge related to the development of parliamentary control in Uzbekistan is further democratisation of the political regime, increasing political pluralism.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
125--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. ABERU SACRAMENTO José Pablo (2008), El control parlamentario a través de las comisiones de investigación, "Cuestiones constitucionales", no. 18.
 • 2. ARUTIUNIAN Gagik Garushevich, BAGŁAJ Marat Wiktorowicz (2006), Konstitucyonnoje prawo, Moskwa.
 • 3. BIENDIURINA Swietłana Władimirowna (2008), Parłamientskoje prawo Rossii, Jekaterynburg.
 • 4. BUŁAKOW Oleg Nikołajewicz (2005), Sowriemiennyj parłamient: teoria, mirowoj opyt, rossijskaja praktika, Moskwa.
 • 5. CZIRKIN Weniamin Jewgieniewicz (2016), Zakonodatielnaja włast, Moskwa.
 • 6. CZOPIAK Aleksiej Pawłowicz (2013), Parłamientskij kontrol za ispołnitielnoj włastju w Rossijskoj Federacyi, Moskwa, awtoref. kand. dis.
 • 7. DIEMIDOW Aleksandr Michajłowicz (2009), Parłamientskij kontrol w Rossijskoj Federacyi: sowriemiennoje sostojanije i problemy realizacyi, "Gosudarstwo i prawo", № 4.
 • 8. DIEJATELNOST komitietow po zasłuszywaniju informacyi o chodie ispołnienija otdielnych aktow, http://parliament.gov.uz/ru/analytics/?group=175 [3.01.2018 r.].
 • 9. DIWAJEWA Guzel Jurisowna (2004), Institut parłamientskogo kontrola: konstitucyonno-prawowoj aspekt, Kazań, autoref. kand. dis.
 • 10. FIEDOTOWA Julia Grigorijewna (2011), Diefinicyja instituta parłamientskogo rassledowanija "Sowriemiennoje", № 2.
 • 11. GAŁUJEWA Wiktoria Olegowna (2012), Otczot Prawitielstwa Rossijskoj Federacyi: politiko-prawowaja priroda, "Probieły w rossijskom zakonodatielstwie. Juridiczeskij żurnał", № 4.
 • 12. GRIGORIJEWA Jelena Pietrowna (2012), Parłamientskij kontrol za diejatelnostju organow ispołnitielnoj własti: konstitucyonno-prawowyje aspekty, Moskwa, autoref. kand. dis.
 • 13. ISZEKOW Konstantin Anatoljewicz (2013), Otczot organow ispołnitielnoj własti kak forma realizacyi parłamientskogo kontrola (urowień subjektow Rossijskoj Federacyi), "Prawo i polityka", № 10.
 • 14. IZUCZENIJE ispołnienija zakonow w regionach libo w organach gosudarstwiennoj własti, http://parliament.gov.uz/ru/analytics/?group=176 [3.01.2018 r.].
 • 15. JAKIMOWA Jekaterina Michajłowna (2010), Prawowoje regulirowanije instituta parłamientskich rassledowanij w Rossijskoj Federacyi, Omsk, autoref. kand. dis.
 • 16. KARAJEW Rasuł Szarabudinowicz (2005), Konstitucyonno-prawowyje formy parłamientoskogo kontrola za ispołnitielnoj włastju w Rossijskoj Federacyi Rostów nad Donem.
 • 17. KARASIOW Anatolij Tichanowicz (2009), Deputat w sistiemie predstawitielnoj własti (konstitucyonno-prawowoje issledowanije), Jekaterynburg.
 • 18. KODEKS BUDŻETOWY (2013/360) z dnia 26 grudnia 2013 r., "Sobranije zakonodatielstwa Respubliki Uzbekistan" 2013, № 52-I.
 • 19. KODEKS CYWILNY (1996/257) z dnia 29 sierpnia 1996 r., "Sobranije zakonodatielstwa Respubliki Uzbekistan" 1996, № 11-12.
 • 20. KONSTYTUCJA Republiki Uzbekistan (1992/247) z dnia 15 grudnia 1992 r.
 • 21. KORNIŁAJEWA Anna Aleksandrowna (2002), Teorija parłamientskogo kontrola w kontiekstie princypia razdielenija włastiej, Ufa.
 • 22. KOWRIAKOWA Jelena Władimirowna (2002), Parłamientskij kontrol w zarubieżnych stranach, Moskwa.
 • 23. KOZŁOW Andriej Iwanowicz (2011), Institut parłamientskogo kontrola w Rossijskoj Federacyi i gosudarstwach Centralnoj i Wostocznoj Jewropy: srawnitelno-prawowoe issledowanije, Moskwa, autoref. kand. dis.
 • 24. KUZNIECOW Aleksandr Władimirowicz (2002), Parłamientskij kontrol w subjektach Rossijskoj Federacyi, Moskwa.
 • 25. MAŁAJNY Iwona (2015), Pojęcie kontroli parlamentarnej, w: Piotr Mikuli, Andrzej Kulig, Janusz Karp, Grzegorz Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa.
 • 26. MICHAJŁOWA Natalia Nikołajewna (2010), K woprosu o stanowlenii instituta parłamientoskogo kontrola w Rossii, "Prawo i gosudarstwo teorija i praktika", № 3.
 • 27. OWIESJAN Arkadij Grigoriejwicz (2012), Parłamienstkij kontrol ispołnitielnoj własti w Rossijskoj Federacyi: nieposriedstwiennyje formy realizacyi, Rostów nad Donem.
 • 28. PARŁAMIENTSKOJE prawo Rossii (2003), Moskwa.
 • 29. PEDROZA DE LA LLAVE Susana Thalía (1996), El control del gobierno: función del "Poder Legislativo", México.
 • 30. PLUTA Jurij Wiktorowicz (2012), Konstitucyonno-prawowyje osnowy parłamientskogo kontrola w Rossijskoj Federacyi, Czelabińsk.
 • 31. PORJADOK (2008/854) z dnia 26 sierpnia 2008 r. Osuszczestwlenija parłamientskogo zaprosa, "Wiedomosti pałat Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan" 2009 r., № 2.
 • 32. PORJADOK (2010/153) z dnia 30 grudnia 2010 r. rassmotrienija Senatom Olij Mażlisa jeżegodnogo otczota Gienieralnogo prokurora Respubliki Uzbekistan o sostojanii ispołnienija zakonow organami gosudarstwiennogo uprawlenija, prawoochranitelnymi organami i kontrolirujuszczimi strukrturami, "Wiedomosti pałat Olij Mażlisa Respubliki" 2010 r., № 12.
 • 33. REGULAMIN Zakonodatielnoj pałaty Olij Mażlisa (2005/102) z dnia 28 июля 2005 r., "Wiedomosti pałat Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan" 2005 г., № 7.
 • 34. REGULAMIN Senata Olij Mażlisa (2005/29) z dnia 6 maja 2005 r., "Wiedomosti pałat Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan" 2005 r., № 5.
 • 35. SANCHEZ DE DIOS Manuel (1995), La esencia del régimen: el control parlamentario del Gobierno, "Política y Sociedad", no. 20.
 • 36. SAWELJEWA Jelena Wiktorowna (2007), Sowriemiennyj parłamient: teorija i praktika diejatielnosti parłamientow w zarubieżnych stranach, w: Riabcewa Jelena Jewgienijewna (red.), Rossijskij parłamientarizm: istorija i sowriemiennost, Astrachań.
 • 37. SZERIN Aleksandr Nikołajewicz (2009), Parłamientskij kontrol: zarubieżnyj, sowietskij i rossijskij opyt, "Gosudarstwiennaja włast i miestnoje samouprawlenije", № 11.
 • 38. STRASZUN Boris Aleksandrowicz (red.) (2005), Konstitucyonnoje (gosudarstwiennoje) prawo zarubieżnych stran. Obszczaja czast, Moskwa.
 • 39. TORSZEW Denis Borisowicz (2008), Parłamientskoje rassledowanije kak forma kontrola Federalnogo Sobranija Rossijskoj Federacyi za diejatielnostju organow gosudarstwiennoj własti, Moskwa, autoref. kand. dis.
 • 40. TJULPANOW Wadim Albertowicz (2011), Kontrolnaja funkcyja w systiemie funkcji zakonodatielnogo (predstawitielnogo) organa gosudarstwiennoj własti subjekta Rossijskoj Federacyi, "Żurnał rossijskogo prawa", № 11.
 • 41. USTAWA (1993/818) z dnia 6 maja 1993 r. О Kabinietie Ministrow Respubliki Uzbekistan, "Wiedomosti Wierchownogo Sowieta Respubliki Uzbekistan" 1993, № 5.
 • 42. USTAWA (1993/848) z dnia 7 maja 1993 r. О zaszczitie gosudarstwiennych sekrietow, "Wiedomosti Wierchownowo Sowieta Respubliki Uzbekistan" 1993, № 5.
 • 43. USTAWA (1995/154) z dnia 21 grudnia 1995 r. О Centralnom bankie Respubliki Uzbekistan, "Wiedomosti Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan" 1995, № 12.
 • 44. USTAWA (2003/522) z dnia 29 sierpnia 2003 r. О Regłamientie Zakonodatielnoj pałaty Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan, "Narodnoje słowo" 2003, № 206.
 • 45. USTAWA (2002/523) z dnia 29 sierpnia 2003 r. О Regłamientie Senata Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan, "Narodnoje słowo" 2003, № 207.
 • 46. USTAWA (2003/530) z dnia 30 sierpnia 2003 r. О bankowskoj tajnie, "Wiedomosti pałat Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan" 2003, № 9-10.
 • 47. USTAWA (2004/669) z dnia 27 sierpnia 2004 r. Ob Upołnomoczennom Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan po prawam czełowieka (ombudsmane), "Sobranije zakonodatielstwa Respubliki Uzbekistan" 2004, № 38-39
 • 48. USTAWA (2004/704) z dnia 2 grudnia 2004 r. О statusie deputata Zakonodatielnoj pałaty i czlena Senata Olij Mażlisa Republiki Uzbekistan, "Narodnoje słowo" 2004, № 18.
 • 49. USTAWA (2014/369) z dnia 5 maja 2014 r. Ob otkrytosti diejatielnosti organow gosudarstwiennoj własti i uprawlenij, "Narodnoje słowo" 2014, № 87.
 • 50. USTAWA (2014/374) z dnia 11 września 2014 r. О kommierczeskoj tajnie "Sobranije zakonodatielstwa Respubliki Uzbekistan" 2014, № 37.
 • 51. USTAWA (2016/403) z dnia 11 kwietnia 2016 r. O parłamientskom kontrole, "Sobranije zakonodatielstwa Respubliki Uzbekistan" 2016, № 15.
 • 52. USTAWA KONSTYTUCYJNA (2002/432) z dnia 12 grudnia 2002 r. О Senatie Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan, "Narodnoje słowo" 2002, № 1-2.
 • 53. USTAWA KONSTYTUCYJNA (2002/434) z dnia 12 grudnia 2002 r., О Zakonodatielnoj pałatje Olij Mażlisa Respubliki Uzbekistan, "Narodnoje słowo", № 267-268. Google Scholar
 • 54. ZASŁUSZYWANIJE informacyi czlenow prawitielstwa, http://parliament.gov.uz/ru/analytics/ ?group=174 [3.01.2018 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.