PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 4 (23) Internet i jego użytkownicy The Internet and Its Users | 50--89
Tytuł artykułu

Prasa polskich wyznawców islamu

Autorzy
Warianty tytułu
Press of the Polish Followers of Islam
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor szczegółowo analizuje rozwój prasy islamskiej w Polsce. Na rynku, począwszy od poi. XIX w. ukazywało się kilkanaście czasopism poświęconych dziejom społeczności tatarskiej i wyznaniu islamskiemu. Szczegółowo omówiono periodyki okresu międzywojennego - "Przegląd Islamski", "Życie Tatarskie", "Rocznik Tatarski". Zajęto się prasą wychodzącą po II wojnie światowej, w tym "Życiem Muzułmańskim", "Rocznikiem Tatarów Polskich" i innymi. Autor podkreśla wyjątkową rolę, prasy islamskiej w zachowaniu unikalnej odrębności polskich Tatarów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author thoroughly analyses the development of Islamic press in Poland. Since the mid-19th century a number of magazines devoted to the history of the Tartar community and Islamic faith have been appearing on the market. Periodicals of the interwar period are discussed in detail - "Przegląd islamski" (The Islamic Review), "Zycie Tatarskie" (The Tartar Life), and "Rocznik Tatarski" (The Tartar Almanac). Post Second World War press, including "Życie Muzułmańskie" (The Muslim Life), "Rocznik Tatarów Polskich" (The Almanac of Polish Tartars) and others, is also treated. The author emphasises the significance of Islamic press in preserving the unique identity of Polish Tartars. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bohdanowicz L., Chazbijewicz S., Tyszkiewicz J., Tatarzy Muzułmanie w Polsce, Gdańsk 1997.
 • Borawski P., Czasopisma muzułmańskie w Polsce, "Res Publica" 1988, r. II, nr ?
 • Borawski P., Dubiński A., Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Warszawa 1986.
 • Borawski P., O przynależności Tatarów hospodarskich do stanu szlacheckiego, "Przegląd Historyczny" 1988, z. 2.
 • Borawski P., Położenie prawne Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim, "Lituano-Slavica Posnaniensia Studia Histórica" 1987, t. 2.
 • Borawski P., Tatarzy dawnej Rzeczpospolitej, Warszawa 1986.
 • Borawski P., Z dziejów kolonizacji tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim i w Polsce (X1V-XVII), "Przegląd Orientalistyczny" 1977, nr 4.
 • Chazbijewicz S., Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, "Rocznik Tatarów Polskich" 1995, t. III.
 • Chazbijewicz S., Tatarzy Muzułmanie polscy na Pomorzu Nadwiślańskim po 1945 r. Kronika, "Rocznik Tatarów Polskich" 1995, t. III.
 • Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. II, Warszawa 2002.
 • Dumin S.W., Szlachta tatarska w Wielkim Księstwie Litewskim i zmiany w jej sytuacji prawnej w XLI-XVI 11 w., "Roczniki Historyczne" 1991, R. LXVII.
 • Grygajtis K., Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVIII, "Rocznik Tatarów Polskich" 2003, t. VIII.
 • Kryczyński S., Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, "Rocznik Tatarski" 1938.
 • Lebiedź T., Związek Kulturalno-Oświatowy, "Życie Tatarskie" 1934, nr 5, s. 12-13.
 • A. Miśkiewicz, Tatarzy Polscy, s. 47-48, 107-110.
 • Mielczarek S., Przegląd Islamski, "Rocznik Tatarów Polskich" 1994, t. II.
 • Mielczarek S., Życie Tatarskie, "Rocznik Tatarów Polskich" 1993, 1.1.
 • Mielczarek S., Roczniki Tatarskie, "Rocznik Tatarów Polskich", t. III.
 • Miśkiewicz A., J. Kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 2004.
 • Miśkiewicz A., Tatarzy Polscy 1918-1939, Warszawa 1990, s. 58-93.
 • Miśkiewicz A., Tatarzy polscy jako przesiedleńcy po II wojnie światowej, "Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie" 1988, nr 12(3).
 • Reychman J., Mahomet i świat muzułmański, Warszawa 1958.
 • Rychlikowa I., Tatarzy litewscy 1764-1831 częścią szlacheckiego stanu?, "Kwartalnik Historyczny" 1990, R. XCVII, 1990, nr 3-4.
 • Sobczak J. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984.
 • Sobczak J., Położenie prawne polskich wyznawców islamu, [w:] Islam a świat, Toruń 2003.
 • Sobczak J., Położenie prawne tatarskich wyznawców islamu w II Rzeczypospolitej, "Przegląd Historyczny" 1988.
 • Sobczak J., Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i w XVJII w. Studium historyczno-prawne, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 1987, t. 39, z. 1.
 • Stawiński P., Ahmadijja, islam zreformowany, Częstochowa 1994.
 • Szynkiewicz J., O kitabie, "Rocznik Tatarski" 1932,1.1.
 • Tatarzy w Polsce, oprac. L. Krawiec, Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, Wilno 1936, dodatek do nr 2.
 • Tyszkiewicz J., Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989.
 • Warmińska K., Tatarzy polscy - tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999.
 • Wisner H., Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie KVII w. Status i służba, "Czasy Najnowsze" 2001, t. 10(11), s. 93.
 • Wiśniewski J., Osadnictwo tatarskie w Sokólskiem i na północnym Podlasiu, "Rocznik Białostocki" 1991, t. XVI.
 • Woronowicz A., Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość, "Rocznik Tatarski" 1935, t. II.
 • Zakrzewski A.B., Czy Tatarzy litewscy rzeczywiście nie byli szlachtą?"Przegląd historyczny" 1988, z. 3.
 • Zarys historii wojennej tatarskiego patka atanów imienia patkownika mastajy Achmatowicza, oprac. rotmistrz Veli Bek Jedigar, Gdańsk-Białystok 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573750

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.