PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 141--155
Tytuł artykułu

Parlament Białorusi - kompetencje w obszarze polityki zagranicznej

Warianty tytułu
The Parliament of Belarus - Competences in the Area of Foreign Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgromadzenie Narodowe Republiki Białoruś jako organ władzy ustawodawczej pełni głównie rolę prawodawczą. Jednak obie izby parlamentu uczestniczą również w procesie realizacji polityki zagranicznej. Czynią to poprzez działalność w ramach współpracy wielostronnej lub dwustronnej. Rozpatrują też kwestie legislacyjne związane z umowami międzynarodowymi lub zatwierdzaniem kierunków polityki zagranicznej. Przedstawienie powyższego zagadnienia wymagało analizy konstytucyjnego statusu białoruskiego parlamentu w kontekście stosunków międzynarodowych, a także aktów normatywnych, które regulują polityczne i prawne aspekty działalności w omawianym zakresie. W pracy wykorzystano głównie analizę instytucjonalno-prawną oraz metodę porównawczą. Przeanalizowanie podstaw prawnych działalności białoruskiego parlamentu w ramach polityki zagranicznej pozwoliło na pokazanie aspektów związanych z organizacją tych działań oraz scharakteryzowanie kompetencji, a także ocenienie roli, jaką parlament pełni w tym obszarze. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że pozycja Zgromadzenia Narodowego w polityce zagranicznej, pomimo przysługujących kompetencji, jest niewielka lub nie w pełni wykorzystywana.(abstrakt oryginalny)
EN
The National Assembly of the Republic of Belarus as legislative authority representation mainly plays a legislative role. However, both Chambers of the Belarusian Parliament are also involved in the process of implementing the country foreign policy. They perform it through the activities within the framework of multilateral cooperation or bilateral cooperation. They consider legislative issues related to international agreements or the approval of foreign policy orientations. The presentation of the above issue required an analysis of the Belarusian Parliament constitutional status in the context of international relations, as well as normative acts that regulate the political and legal aspects of activities in the discussed area. Therefore, an institutional and legal analysis, as well as a comparative method were mainly used. The analysis of legal bases of the Belarusian Parliament activities within the framework of foreign policy allowed to present the aspects related to the organisation of these activities, as well as to characterise competence, and to assess the Parliament role within this area. The results of the carried-out studies showed that the position of the National Assembly in foreign policy, despite its entitled competence, is small or not fully exploited.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
141--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. CZERWIŃSKI Marek (2008), Zgromadzenie Narodowe Białorusi, Warszawa.
 • 2. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (WWW), http://www.house.gov.by/ru/ (29.11.2017).
 • 3. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (WWW), http://www.sovrep.gov.by/ru/ (29.11.2017).
 • 4. FOLIGOWSKI Przemysław (1999), Białoruś trudna niepodległość, Wrocław.
 • 5. HERBUT Ryszard, BALUK Walenty (red.) (2010) Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław.
 • 6. KOMISJA DS. MIĘDZYNARODOWYCH. Kwestie kompetencji (WWW), http://house.gov.by/ru/de-puties-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-komissija-po-mezhdunarodnym-delam-22/ (29.11.2017).
 • 7. KONSTYTUCJA REPUBLIKI BIAŁORUŚ z 1994 r. (ze zmianami i uzupełnieniami przyjętymi na republikańskich referendach 24 listopada 1996 r. i 17 października 2004 r., Mińsk.
 • 8. MIRONOWICZ Eugeniusz (2007), Białoruś, Warszawa.
 • 9. ROZPORZĄDZENIE nr 201-SR5/III Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś z 19 grudnia 2014 r. w sprawie międzynarodowej działalności Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w 2013 r.
 • 10. ROZPORZĄDZENIE nr 346-SR5/VI Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś z 19 grudnia 2014 r. w sprawie międzynarodowej działalności Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w 2014 r.
 • 11. ROZPORZĄDZENIE nr 509-SR5/X Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś z 18 grudnia 2015 r. w sprawie międzynarodowej działalności Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w 2015 r.
 • 12. ROZPORZĄDZENIE nr 517-RSR2 Prezydium Rady Republiki Zgromadzenie Narodowego Republiki Białoruś z 8 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego grup roboczych Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś dotyczącego współpracy z parlamentami państw obcych i delegacji Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych.
 • 13. ROZPORZĄDZENIE nr 57-SR4/I Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś z 19 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś.
 • 14. ROZPORZĄDZENIE nr 60-SR6/I Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś z 21 grudnia 2016 r. w sprawie międzynarodowej działalności Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w 2016 r.
 • 15. ROZPORZĄDZENIE nr 707-R5/VIII Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś z 18 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś.
 • 16. SEKRETARIAT RADY REPUBLIKI (2017), Materiały na temat pierwszej sesji (12 października - 21 grudnia 2016 r.) Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś szóstej kadencji, Mińsk.
 • 17. STAŚKIEWICZ Łukasz (2016), Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś, Toruń.
 • 18. SZYBIEKA Zachar (2002), Historia Białorusi 1795-2000, Lublin.
 • 19. USTAWA nr 370-Z Republiki Białoruś z 8 czerwca 2008 r. w sprawie Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś.
 • 20. ZALEŚNY Jacek (2011), System konstytucyjny Białorusi, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.