PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 157--170
Tytuł artykułu

Prawo do swobodnego przemieszczania się w przypadkach bezdomności migrantów wewnątrzunijnych

Warianty tytułu
The Right to Freedom of Movement in Cases of EU Migrants' Homelessness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisane i przeanalizowane są interpretacje prawa do swobodnego przemieszczania się i dostępu do pomocy społecznej w kontekście Dyrektywy 2004/38. Wewnętrzna sprzeczność przepisów pokazana jest na przykładzie bezdomności wewnątrzunijnych migrantów. Następnie przedstawione są ostatnie zmiany w działaniach lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, które w coraz mniejszym zakresie oferują wsparcie bezdomnym obywatelom UE. Wąskie interpretowanie prawa pobytu staje się podstawą do odmowy przez system pomocy społecznej świadczeń finansowych, a także schronienia. Z kolei represyjne działania służb porządkowych w przestrzeni publicznej prowadzą niekiedy do deportacji. Interpretacje prawa do swobodnego przemieszczania się i praktyki jego stosowania oraz wykluczający dyskurs omówione są na przykładach Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W interpretacji przepisów UE, praktyce i debacie publicznej zauważyć można ograniczanie prawa do swobodnego przemieszczania się poprzez definiowanie i kategoryzowanie grupy bezdomnych migrantów jako osób, których prawa zależne są od pozycji na rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article examines interpretations of freedom of movement and access to social assistance within the EU Directive 2004/38. Examples of EU migrants' homelessness are shown to demonstrate the confusing circularity in the regulations. The paper goes on to the development of local governments' and voluntary organizations' practice of limiting support to EU migrants in homelessness. Narrower interpretations of the right to reside are a basis for refusing access to benefits or even shelter. Repressive public space practices lead sometimes even to deportations. These interpretations, practices and public discourse are shown on the examples of the Netherlands, the UK and Sweden. Interpretations of the European law, practices and public debate are tools that limit exercising the right to free movement by socially defining and categorising homeless EU migrants as persons whose rights are dependent on their position on the labour market.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
157--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. BLUMER Herbert (1971), Social problems as Collective Behavior, "Social problems", no. 18 (3).
 • 2. CHWARŚCIANEK Magdalena, SADOWSKA, Ewa (2017), Ciemna strona integracji. Problemy obywateli polskich za granicą, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo/nagrania-debat (21.11.2018).
 • 3. CORPORATE WATCH (2017), The Round-Up: rough sleeper immigration raids and charity collaboration, https://corporatewatch.org/the-round-up-rough-sleeper-immigration-raids-and-charity-collaboration-2/ (21.11.2018).
 • 4. DAVIES Gareth (2016), Migrant Union Citizens and Social Assistance: Trying to Be Reasonable About Self-Sufficiency, "College of Europe Research Papers in Law".
 • 5. DYNAROWICZ Ewa (2015), "Po co Geert Wilders gra Polakami?": reakcje na holenderską internetową stronę skarg na polskich imigrantów Meldpunt Polen, "Neerlandica Wratislaviensia", no. XXV/2015.
 • 6. DYREKTYWA 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG. Tekst mający znaczenie dla EOG.
 • 7. EKPS (2013), European Committee of Social Rights, Decision on Immediate Measures z dnia 25 października 2013, FEANTSA przeciwko Holandii, w sprawie Complaint no. 86/2012.
 • 8. FEANSTA (2015), The Impact of Recent EU Rulings on the Rights of Homeless Mobile EU Citizens, Brussels.
 • 9. FEANTSA (2011), Preventing destitution of EU citizens; EU must ensure access to emergency support, Brussels.
 • 10. GARAPICH Michał (2011), "It's a jungle out there. You need to stick together": Anti- institutionalism, Alcohol and Performed Masculinities among Polish Homeless Men in London, "Liminalities: A Journal of Performance Studies", vol. 7, no. 3.
 • 11. GORYŃSKA-BITTNER Barbara (2010), Diagnoza skali i charakteru zjawiska bezdomności Polaków poza granicami Polski w Europie, w: Maciej Dębski (red.) Problem bezdomności w Polsce. wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach Projektu "Gminny standard wychodzenia z bezdomności", Gdańsk.
 • 12. HANSSON Erik, MITCHELL Don (2018), The Exceptional State of "Roma Beggars" in Sweden, "European Journal of Homelessness", no. 12 (1).
 • 13. HOMELESS AGENCY (2006), Away from Home and Homeless: Quantification and Profile of EU10 nationals Using Homeless Services and Recommendations to Address their Needs, Homeless Agency, Dublin.
 • 14. HOMELESS LINK (2010), Homelessness amongst Migrant Groups: A Survey of Homelessness and Refugee Agencies across England, Homeless Link, London.
 • 15. JACOBS Keith, KEMENY Jim, MANZI Tony (1999), The struggle to define homelessness: a constructivis approach w: Susan Hutson & David Clapham (red.) Homelessness: public policies and private troubles, London.
 • 16. KINGDON John Wells (1984), Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston.
 • 17. KRAMER Dion (2016), Earning Social Citizenship in the European Union: Free Movement and Access to Social Assistance Benefits Reconstructed, "Cambridge Yearbook of European Legal Studies", no. 18.
 • 18. KRAMER Dion (2017), 'In Search of the Law': Governing Homeless EU Citizens in a State of Legal Ambiguity, "ACCESS Europe Research Paper", no. 4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3091539 (21.11.2018).
 • 19. LÄNSSTYRELSEN (2014), Utsatta EU-medborgare i Sverige. Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv, Stockholm.
 • 20. LINDBLOM Charles (1959), The Science of "Muddling Through", "Public Administration Review", no. 19 (2).
 • 21. MAYOR OF LONDON (2015), The use of enforcement in tackling rough sleeping - Mayor's Rough Sleeping Group, https://www.whatdotheyknow.com/request/383943/response/940640/attach/ html/4/Item 3 analysis of Op Adoze encounters.pdf.html (21.11.2018).
 • 22. MOSTOWSKA Magdalena (2014a), Homelessness abroad: "Place utility" in the narratives of the Polish homeless in Brussels, "International Migration", no. 52.
 • 23. MOSTOWSKA Magdalena (2014b), "Zakłócanie porządku publicznego" i bezdomność w wybranych miastach europejskich, w: Mikołaj Madurowicz (red.) Kształtowanie współczesnej przestrzeni miasta, Warszawa.
 • 24. MOSTOWSKA Magdalena (2014c), "We Shouldn't but We Do...": Framing the Strategies for Helping Homeless EU migrants in Copenhagen and Dublin, "British Journal of Social Work", no. 44.
 • 25. MOSTOWSKA Magdalena (2015a), Bruksela i Amsterdam - lokalne konteksty bezdomności polskich migrantów, "Neerlandica Wratislaviensia", XXV/2015.
 • 26. MOSTOWSKA Magdalena (2015b), Institutionalisation vs. Deformalisation. Reorganising Access to Service Provision for Homeless EU-migrants, "European Journal of Homelessness", no. 9 (2).
 • 27. NATIONELL SAMORDNARE (2016), Framtid sökes - Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Stockholm.
 • 28. O'BRIEN Charlotte (2017), Unity in Adversity: EU Citizenship, Social Justice and the Cautionary Tale of the UK, Oxford.
 • 29. RADA EUROPY (1996), Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), ETS No. 163.
 • 30. SAHLIN Ingrid (2017), Who's homeless and whose homeless?, http://portal.research.lu.se/portal/files/36241008/W_22_Ingrid_Sahlin.pdf (21.11.2018).
 • 31. SENAT RP (2017), Bezdomność Polaków w wybranych krajach Unii Europejskiej, Opracowania tematyczne OT-656, Warszawa.
 • 32. SKARGA 86/2012 (2012), European Committee of Social Rights, Complaint no. 86/2012 z dnia 2 lipca 2012, FEANTSA przeciwko Holandii.
 • 33. SOCIALSTYRELSEN (2013), Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige, Stockholm.
 • 34. SOCIALSTYRELSEN (2014), Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. En vägledning, Stockholm.
 • 35. SOCIALSTYRELSEN (2017), Hemlöshet 2017 - omfattning och karaktär, Stockholm.
 • 36. ST. MUNGO'S (2015), Enforcement Policy for EU and NON EU nationals not engaging with Outreach Team, https://www.whatdotheyknow.com/request/380297/response/930620/attach/3/Gu-idance Document.pdf. (21.11.2018).
 • 37. STENUM Helle (2011), Migration management at the margins. Transnationalized and localized government of marginalized migrants in Denmark: Au pairs and destitute EU citizens, SPIRIT PhD Series Thesis no. 26, Aalborg University.
 • 38. STOCKHOLMS STADSMISSION (2012), Hemlös 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshet-srapport. Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige, Stockholm.
 • 39. STONE Deborah (2002), Policy Paradox. The Art of Political Decision Making, New York.
 • 40. TFUE, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • 41. TOWNSEND Mark (2017), Home Office used charity data map to deport rough sleepers, https://www. theguardian.com/uk-news/2017/aug/19/home-office-secret-emails-data-homeless-eu-nationals (19.08.2017).
 • 42. VITTORIA Fabrizio, ZHYLA Tetyana (2013), Free Movement Rights and Labour Market Integration of EU Citizens in Sweden, "Homeless in Europe", 2013.
 • 43. WYROK HCJ (2017), Wyrok High Court of Justice z dnia 14 grudnia 2017, Gunars Gureckis, Mariusz Cielecki i Mariusz Perlinski przeciwko Secretary of State for the Home Department w sprawach CO/1440/2017, CO/2016/2017 i CO/2384/2017.
 • 44. WYROK TRYBUNAŁU (2014), Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 listopada 2014 r. Dano przeciwko Leipzig Jobcenter w sprawie C333/13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573756

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.