PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 39--57
Tytuł artykułu

Imigracja obywateli Ukrainy do Polski - przyczyny oraz aspekty popytowe i strukturalne

Warianty tytułu
Immigration of Ukrainian Citizens to Poland - Causes and Demand-related and Structural Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest zbadanie zjawiska imigracji ekonomicznej z Ukrainy do Polski w latach 2011-2017/2018 w kontekście wybranych aspektów popytowych i strukturalnych. W artykule zaprezentowano skalę imigracji ukraińskiej z uwzględnieniem zmian w regulacjach prawnych wprowadzonych od początku 2018 roku, przeanalizowano najistotniejsze przyczyny, leżące u podstaw tego zjawiska, oraz przedstawiono strukturę zawodową popytu na pracę obywateli Ukrainy w kontekście uzupełniania niedoborów na polskim rynku pracy zagranicznymi zasobami pracy. Analizy mają w przeważającej części charakter ogólnopolski. Aby uchwycić specyfikę zjawiska na obszarach przygranicznych, analizą objęto województwo podkarpackie. Wykorzystano statystyki GUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Przeanalizowano również treści ogłoszeń agencji pośredniczących w zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce oraz oferty pracy zamieszczane na portalach internetowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zatrudnienie Polaków i imigrantów z Ukrainy ma względem siebie charakter w dużej mierze uzupełniający. Pracownicy z Ukrainy zasilają braki kadrowe przede wszystkim w branży budowlanej i przemysłowej oraz tam, gdzie potrzebna jest prosta praca. Zauważalne są jednak również takie obszary, w których zatrudniani są imigranci z Ukrainy posiadający specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to analyse the phenomenon of economic immigration process from Ukraine to Poland over the years 2011-2017/2018 in the context of the selected demand-related and structural aspects. First, there is presented a scale of Ukrainian immigration with taking into account the legal changes introduced at the beginning of 2018. Second, the most important reasons of the phenomenon were discussed and the professional structure of work demand amongst Ukrainians in the context of supply shortages of Polish employees by foreign human resources was presented, too. The conducted research had mostly Polish nationwide nature. In order to capture the specificity of the phenomenon in cross-border areas the research was also conducted in Podkarpackie Province. Official statistical data from the Statistics Poland, the Ministry of Family, Labour and Social Policy, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, and the Employment Bureau in Rzeszów were used. The content of job advertisements of employment agencies for Ukrainians in Poland as well as job advertisements on the Internet were also analysed. The conducted analysis led to the following conclusions: employment of Polish citizens and Ukrainian immigrants has rather a complementary nature. Employees from Ukraine work mostly in construction, trade and industry as well as in the sectors where there is the need for simple work. It is also visible that Ukrainian immigrants are being employed in the areas where employers need specific professional qualifications. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
39--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Barometr Imigracji Zarobkowej. I półrocze 2018. Ukraiński pracownik w Polsce (2018), Raport Personnel Service.
 • Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w Polsce (2017), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Barwińska-Małajowicz A. (2015), Labour Migration 2.0 - Open Bridge Or Locked In The Network? Polish Case, "Social Evolution & History", Vol. 14, No. 2.
 • Barwińska-Małajowicz A., Tęcza K. (2018), Imigracja pracowników z Ukrainy do Polski - dynamika i charakter zmian na podkarpackim rynku pracy, Immigration Of The Ukrainian Employees To Poland - Dynamics And Specificity Of Podkaprackie Labour Market Changes, " Zeszyty Naukowe WSES", nr 1.
 • Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M. (2012), Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CMR, "Working Paper", nr 60(118).
 • Gmuła W., Gucwa A., Opioła Z., Nalepa W. (2011), Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. - na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006-2010, "Materiały i Studia NBP", z. nr 255.
 • Idzik-Maciej I., Kocaj P. (2017), Barometr zawodów 2018, Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Kałuża-Kopias D. (2016), Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MPiPS, "Studia Ekonomiczne", nr.
 • Klasyfikacja zawodów i specjalności, https://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-i-pracy/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci [dostęp: 29.09.2018].
 • Lee E. S. (1966), A Theory of Migration, "Demography", Vol. 3, No. 1.
 • Oświadczenia zarejestrowane w 2017 r., https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/oswiadczenia-zarejestrowane-w-2017-r- [dostęp: 27.09.2018].
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), Studia i Analizy Statystyczne", GUS, Warszawa.
 • Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność, (2018), Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Szpakowska J., Buchwald T., Romanowski R. (2016), Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych, "Studia Ekonomiczne", nr 2(80).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).
 • Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r., https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r [dostęp: 04.10.2018].
 • Zezwolenie na pracę sezonową, https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/zezwolenie-na-prace-sezonowa [dostęp: 01.10.2018].
 • https://pl.tradingeconomics.com/ukraine/minimum-wages [dostęp: 08.10.2018].
 • https://pl.tradmgeconomics.com/ukraine/unemployment-rate [dostęp: 08.10.2018].
 • https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/prawo [dostęp: 05.10.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.