PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 3 (26) | 180--358
Tytuł artykułu

Bogusława Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem masowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bogusława Dobek-Ostrowska, Mass Media and Political Actors in the Light of Studies on Political Communication
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie piśmiennictwo medioznawcze wzbogaciło się o ważną monografię autorstwa Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Książka nawiązuje do dorobku naukowego autorki w zakresie analizy problemów komunikowania masowego, ze szczególnym uwzględnieniem przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r. Motywację podjęcia tej tematyki wyjaśnia autorka już we Wstępie: "Pomimo niewątpliwej dynamiki rozwoju badań nad komunikowaniem politycznym, ciągle jest to początek drogi. Brakuje publikacji rozpatrujących kompleksowo procesy komunikowania politycznego w szerokiej perspektywie badawczej. Istnieje poważna luka, której nie jest w stanie wypełnić tłumaczenie bardzo ważnej pozycji B. McNaira Wprowadzenie do komunikowania politycznego. Brakuje opracowań, które by poddawały głębokiej, wieloaspektowej analizie związki miedzy fundamentalnymi elementami procesu komunikowania politycznego, tj. aktorami politycznymi, mediami masowymi i obywatelami" (s. 13-14). (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
180--358
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
Bibliografia
 • Bartoszcze R., Rada Europy a wolność wypowiedzi, Kraków 1999.
 • Dobek-Ostrowska B., Public Government Communication in Post-Communist Countries, "The Global Network" (Bucharest) 2001, nr 17.
 • Dobek-Ostrowska B., Elites and Media in East-Central Europe, [w:] The Second Generation of Democratic Elites in Central and Eastern Europe, red. J. Frenzel-Zagórska, J. Wasilewski, Warszawa 2000.
 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne jako obszar badań naukowych, "Studia Medioznawcze" 2001, nr 3.
 • Dobek-Ostrowska B., Mass Communication in Poland after the Collapse of Communism, "The Global Network" (Bucharest) 1999, nr 11.
 • Dobek-Ostrowska B., Media a elity polityczne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych - nowy typ relacji, [w:] Środki masowej komunikacji w Polsce po likwidacji cenzury (1990-2000), red. J. Adamowski, Warszawa 2000.
 • Dobek-Ostrowska B., Mediatyzacja polityki - rola mediów elektronicznych, [w:]: Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, red. W. Dudek, Katowice 2000.
 • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.
 • Dobek-Ostrowska B., Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998.
 • Dobek-Ostrowska B., Process of Transition to Democracy and Mass Media in Central and Eastern Europe, [w:] The Role of Local and Regional Media in the Democratization of Eastern and Central European Societies, red. J. Adamowski, M. Jabłonowski, Warszawa 2001.
 • Dobek-Ostrowska B., Przejście do demokracji a transformacja systemów medialnych w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, [w:] Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r., red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2002.
 • Drzemczewski A., Procedura monitoringowa Komitetu Ministrów Rady Europy. Użyteczny mechanizm "praw człowieka", [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, red. H. Machińska, Warszawa 2002.
 • Gross A.M., Reinforcing the New Democracies: The European Convention on Human Rights and the Farmer Communist Countries: A Study of the Case Law, "European Journal of International Law" 1966, No. 1.
 • Jaskiernia A., Prawo do informacji a prezentacja kampanii wyborczych w mediach masowych w świetle zaleceń Komitetu Ministrów Rady Europy, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka" 2001, vol. 7.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Jaskiernia A., Swoboda debaty politycznej w mediach w świetle standardów Rady Europy, "Studia Medioznawcze" 2005, nr 4.
 • Karaca K., Guarding the Watchdog - the Council of Europe and the Media, Strasbourg 2003.
 • Mik C., Standardy Rady Europy dotyczące wolności prasy, "Palestra" 1993, nr 9-10.
 • Nowak M., Is Bosnia and Herzegovina Ready for Membership in the Council of Europe?, "Human Rights Law Journal" 1999, No. 7-11.
 • Redelbach A., Wolność słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, z. 3.
 • Stefanicki R., Kryterium konieczności wprowadzonych ograniczeń wolności wypowiedzi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 7-8.
 • Williams A., Enlargement of the Union and Human Rights Conditionality, "European Law Review" 2000, No. 6.
 • Winkler H., Democracy and Human Rights in Europe. A Survey of the Admission Practice of the Council of Europe, "Austrian Journal of Public and International Law" 1995, No. 2-3.
 • Ziemele I., The EU, the Council of Europe and the OSCE: Possibilities and Limit of Common Human Rights Policy in Europe, [w:] Human Rights and the Rule of Law. Proceedings of the 2nd International Symposium "Europe beyond the Union", Frankfurt (Oder) Germany, 27-30 March 2003, red. R. Alleweldt, P. Dimitrova, J. Drohla, T. Milej, Kraków 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.