PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 110--120
Tytuł artykułu

Starzenie się społeczeństwa szansą rozwoju przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Ageing of the Society as an Opportunity for the Development of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zjawiska starzenia się społeczeństwa, w kontekście wykorzystania go przez przedsiębiorstwa, które będą umiały stosować projektowanie uniwersalne. Do zebrania danych wykorzystywano obserwacje uczestniczące, które miały miejsce w trakcie tworzenia i testowania produktu uniwersalnego oraz prowadzenia działalności dydaktycznej na terenie Polski w latach 2003 - 2018. Największe szanse rozwoju mają przedsiębiorstwa z branży spożywczej i chemii gospodarczej przygotowujące swoje produkty w taki sposób, aby były one łatwe w obsłudze i czytelnie opisane. W tym celu przedsiębiorstwa powinny korzystać z wyników badań prowadzonych przez projektantów z wykorzystaniem symulatora odczuć wieku starczego, a ponadto stosować w procesie projektowym reguły projektowania uniwersalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the issue of society's ageing in the context of it being used by businesses which will be able to adopt a universal design. Participant observations were used in order to gather data. They took place during the course of creating and testing a universal product as well as during educational activity in Poland in the years 2003 - 2018. The main conclusions of the conducted research state that companies from the food and domestic detergents industries, which prepare their products in a way that makes them easy to use and clearly labelled, have the biggest chance for the development. In order to do that, companies should use the results of the research conducted by designers, which involved the use of an old age simulator, and make use of the rules of the universal design in their design process. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
110--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
autor
 • Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi
Bibliografia
 • Błaszczak M., Przybylski Ł., Brzezińska A. (2010), Rzeczy są dla ludzi niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • GUS Prognoza ludności na lata 2014 - 2050 (2018), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html [dostęp: 19.09.2018].
 • Halicka M., Halicki J. (2017), Starzenie się i starość w badaniach i praktyce edukacyjnej - wybrane aspekty, "Pedagogika Społeczna", nr 2(64).
 • Kotowska I. E. (1998), Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Studia Demograficzne", nr 4.
 • Krawczyk-Blicharska M., Nowak P. (2010), Poradnictwo społeczno-zawodowe formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, (w:) Piorunek M. (red.), Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo. Od teorii do praktyki, TNOiK, Toruń.
 • Król H., Zboina B., Biskup M., Nowak-Starz G., Pacian A. (2011), Potrzeby społeczne w starzejącym się społeczeństwie, "Forum Pedagogiczne UKSW", nr 1.
 • Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Kraków.
 • Kwak A. (2003) Uniwersalność instytucji rodziny i kierunku jej przemian, "Roczniki Socjologii Rodziny", t. XIV.
 • Migdał-Najman K., Szreder M. (2013), Nowe trendy demograficzne a zmiany w konsumpcji w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 11.
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2003), http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf [dostęp: 30.05.2017].
 • Niewiadomska A. (2017), Przyczyny wykluczenia osób starszych z rynku pracy w Polsce, "Ekonomia - Wroclaw Economic Review", nr 23/4, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No. 3823.
 • Okólski M. (2010) Wyzwania demograficzne Europy i Polski, "Studia Socjologiczne", nr 4.
 • Prusik A. (2011), Zaspokajanie potrzeb społecznych seniorów na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, (w:) Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, WSP TWP, Warszawa.
 • Prusik A. (2017), Seniorzy współkreatorami środowiska edukacyjnego, (w:) Czykier K., Sosnowski T., Bajkowski T. (red.) Wartości Edukacja Przemiany Inspiracje dla teorii i praktyki edukacyjnej, Drukarnia Cyfrowa, Białystok.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 • Schaffnit-Chatterjee C. (2007), How Will Senior Germans Spend Their Money? The Interplay of Demography, Growth and Changing Preferences, "Deutsche Bank Reserach", March.
 • Strelau J. (2007), Psychologia. Podręcznik akademicki T. 2. Psychologia ogólna, GWP, Gdańsk.
 • Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szarota Z. (2013), Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa, (w:) Kijak R. J., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Szukalski P. (2008), Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek, (w:) Kowalewski J., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodź.
 • Szulc S. (1955), Starzenie się społeczeństw ludzkich, "Przegląd Statystyczny", nr 3.
 • Trafiałek E. (2002), Kreowanie wizerunku polskiej starości - wsparcie, opieka, pomoc, edukacja, "Pedagogika Społeczna", nr 4(6).
 • Trafiałek E. (2013), Starość w Polsce, (w:) Pilch T., Sosnowski T. (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Trempała J. (2014), Ageizm a funkcjonowanie i rozwój ludzi starszych, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne", nr 1(9).
 • Yin R.K. (2014) Case Study Research Design and Methods (5th ed.), Sage Thousand, Oaks.
 • Zych A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.