PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 4 Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia | 100--114
Tytuł artykułu

Zmiany strukturalne a proces identyfikacji, gromadzenia i przetwarzania danych o kosztach procedur medycznych w podmiotach leczniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structural Changes and the Process of Identification, Collection and Processing of Data on the Costs of Medical Procedures in Health Care Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procedura medyczna jest to taki element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, który staje się przedmiotem obrotu, swoistym towarem zamawianym przez lekarza lub pacjenta. Pomimo wprowadzanych systemowo zmian wycena wg klasyfikacji nadal sprawia duże trudności i pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Warunkiem efektywnych decyzji zarządczych są informacje ekonomiczno-finansowe ściśle odzwierciedlające rzeczywistość i możliwe do generowania w trybie ciągłym. Zakłady lecznicze borykają się z brakiem platformy informacyjnej umożliwiającej komunikację i wymianę doświadczeń w zakresie jednostkowych kosztów procedur medycznych. Istnieje pilna potrzeba stworzenia jednorodnego, nowoczesnego modelu wyceny procedur i kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Konieczne jest również wypracowanie zasad współpracy pomiędzy "środowiskiem medycznym", grupami ekspertów z dziedziny rachunkowości, Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w omawianym zakresie.
EN
Medical procedure is such element of the diagnostic-therapeutic process that becomes the object of trade, a one-of-the-kind product ordered by the doctor or the patient. In spite of changes introduced in the system, valuation according to classification keeps causing large difficulties and does not provide answers to many questions. The condition of effective management decisions is also economic-financial information, strictly reflecting the reality and which can be continuously generated. Health care centers grapple with the problem of a missing information platform permitting communication and exchange of experience with regard to unit costs of medical procedures. There is an urgent need to create a uniform, modern model of valuation of the procedures and calculation of costs of medical care. It is also necessary to develop terms of cooperation between "the medical environment", groups of experts from the area of accounting, the Ministry of Health and the National Health Fund in the discussed scope. (original abstract)
Twórcy
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Bibliografia
  • Hass-Symoniuk M.(red), (2010), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Kozierkiewicz A. (red.), (2008), Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych czwarta polska edycja z aneksem: Klasyfikacja Badań laboratoryjnych, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 164, poz.1194)
  • Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 96/2011/DSOZ Prezesa Narodowego funduszu zdrowia z dnia 22 grudnia 2011r, załącznik nr 1b do zarządzenia nr 81/2011/ DSOZ
  • Ziegman M., Zwierowicz J., Gajek F. (1997), Procedury postępowania w Rachunku Kosztów Leczenia Szpitalnego, Opracowanie na zlecenie Wydziału Zdrowia UW w Olsztynie, Warszawa.
  • http://www.nfz.gov.pl, 13 luty 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573872

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.