PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 4 Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia | 142--153
Tytuł artykułu

Zastosowanie technologii teleinformatycznych do wzmocnienia pozycji pacjentów w systemie ochrony zdrowia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of ICT to Strengthen the Patients position in the Healthcare System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona zdrowia boryka się z niewystarczającą jakością usług, spowodowaną głównie niską siłą rynkową pacjentów. Wydaje się, że skutecznym sposobem wzmocnienia pozycji pacjentów jest poszerzenie zastosowania technologii teleinformatycznych umożliwiających pacjentom, jak również zatrudnionym przez nich zewnętrznym konsultantom, nieograniczony bieżący dostęp do dokumentacji medycznej w trakcie leczenia. Pozwoli na weryfikowanie postawionej diagnozy i wytyczonego planu leczenia, na przeciwdziałanie lub wczesne wykrywanie błędów medycznych i niepożądanego działania leków. Ponadto szersze wprowadzenie zewnętrznych konsultacji sprawi, że będą się szybciej upowszechniały nowoczesne technologie medyczne, gdyż rekomendacje zewnętrznych konsultantów będą wnosiły nowe metody leczenia do zespołów medycznych w poszczególnych placówkach.
EN
Healthcare is suffering from inadequate quality of service, caused mainly by low market power of patients. It seems that an effective way to strengthen the position of patients is to broaden the application of ICT to enable patients, as well as employed by them outside consultants, the current unlimited access to medical records during treatment. This will allow verifying the diagnosis, the outlined treatment plan and the prevention or early detection of medical errors and adverse effects of drugs. In addition, wider introduction of external consultation will enable faster dissemination of modern medical technologies, since recommendations of external consultants will institute new methods of treatment for the medical teams in different locations. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Kaplan B. (1995), The Computer Prescription: Medical Computing, Public Policy, and Views of History, "Science, Technology, & Human Values", Vol. 20, No. 1.
 • Shortliffe E.H., Buchanan B.G., Feigenbaum E.A. (1979), Knowledge engineering for medical decision making: A review of computer-based clinical decision aids, "Proceedings of the IEEE", Vol. 67, Issue 9, s. 1207 - 1224.
 • Lindberg D. A. B. (1979), The Growth of Medical Information Systems in the United States Lexington, MA: Lexington Books.
 • Office of Technology Assessment (1976), Development of Medical Technolog y: Opportunities for Assessment, Congress of the United States.
 • Decyzja Nr 1350/2007/WE (2007), ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013, Parlament Europejski i Rada, Strasburg. http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:PL: PDF [odczyt: 22.02.2012].
 • eEurope 2005: An information society for all (2002), Communication from the Commission, COM(2002) 263 final, Brussels.
 • e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area (2004), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2004) 356 final. Brussels.
 • Getzen, T. E. (2000), Ekonomika Zdrowia. Warszawa: PWN.
 • Nowoczesna infrastruktura informacyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa obywatelskiego: Program reformy infrastruktury informacyjnej państwa i strategii informatyzacji sektora publicznego (2005), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=2419 [odczyt: 22.02.2012].
 • Plan Informatyzacji Państwa (2007), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Dz.U. 61 poz. 415.
 • Sector Report No. 10/2006, ICT and e-Business in Hospital Activities ICT adoption and e-business activity in 2006, e-Business W@tch, http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business- watch/studies/sectors/health_hospital/documents/Hospitals_2006.pdf [odczyt 12.01.2012].
 • STRATEGIA e-ZDROWIE POLSKA na lata 2009-2015- Projekt (2009), Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index? mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=012582 [odczyt: 01.02.2012].
 • Strategia lizbońska (2000), The Lisbon European Council - An agenda of economic and social renewal for Europe. Contribution of the European Commission to the special European Council in Lisbon, COM(2000) 7, Lizbona.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.