PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 8 | 12--20
Tytuł artykułu

Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy przewidywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE?

Warianty tytułu
The Court of Justice on Abuse of Withholding Tax Exemption: Surprising Disappointment or Foreseeable Interpretation Direction? Are Polish Provisions Inconsistent with EU Law?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dniu 26.02.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa ważne wyroki na gruncie dyrektyw unijnych: dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3.06.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich - dalej dyrektywa IRD - oraz dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23.07.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich - dalej dyrektywa PSD - w kontekście nadużycia prawa do zwolnień z podatku u źródła przewidzianych w tych dyrektywach. Tezy wyroków doczekały się w krótkim okresie różnych opinii: przełomowe, kamienie milowe, ważne czy rozczarowujące. Niewątpliwe jest, że wyroki TS zapadły w momencie, w którym temat nadużycia prawa podatkowego, oceny tzw. substancji biznesowej czy ułożenia w postępowaniu podatkowym relacji podatnik (płatnik) - organ podatkowy stanowi wyzwanie dla wielu międzynarodowych struktur i jest przedmiotem szeroko podejmowanych inicjatyw legislacyjnych. Kształtujące się teraz orzecznictwo (w tym właśnie TS) jest więc niezbędnym elementem procesu zapewniania pewności i przejrzystości prawa podatkowego. Celem niniejszego artykułu jest analiza obu wyroków TS i wskazanie możliwych implikacji wydanych orzeczeń dla struktur międzynarodowych, w szczególności tych związanych z inwestycjami w Polsce, z uwzględnieniem wybranych aspektów obowiązujących od 1.01.2019 r. nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła. (abstrakt oryginalny)
EN
On 26 February 2019 the Court of Justice issued two important judgments based on EU directives: Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States and Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, both in the context of abuse of the right to exemptions from withholding tax provided for in these directives. The opinions on operative parts of the judgments soon proved to vary. They were described as breakthroughs, milestones, important or disappointing. Undoubtedly, CJ judgments were issued at the time when the topics of tax law abuse, assessment of the so-called business substance or structuring in the tax proceedings of the relationship between the taxpayer (tax remitter) and the tax authority pose a challenge for many international structures, with broad legislative initiatives being taken to address them. The now-emerging case law (including, precisely, CJ judgments) is therefore a necessary element of the process of ensuring certainty and transparency of tax law. This article aims to analyse both these CJ judgments and indicate their possible implications for international structures, in particular those connected with investments in Poland, taking into account selected aspects of the new rules concerning deduction of withholding tax, which have been in force since 1 January 2019.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Crido Taxand
 • Crido Taxand
Bibliografia
 • Antonów D., Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Barba de Alba A., Arribas D., The interplay between bene?cial owner and absue in the Danish cases on dividends, 27.03.2019 r., http://kluwertaxblog.com/2019/03/27/the-interplay-between-bene?cial-ownership-and-abuse-in-the-danish-cases-on-dividends/ (dostęp: 24.06.2019 r.).
 • Haslehner W., Ko? er G.W., Three Observations on the Danish Bene? cial Ownership cases, 13.03.2019 r., http://kluwertaxblog.com/2019/03/13/three-observations-on-the-danish-bene?cial-ownership-cases/ (dostęp: 24.06.2019 r.).
 • Kosikowski C., Finanse i prawo ?nansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 • Małecki P., Mazurkiewicz M., Komentarz do art. 21 [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, LEX/el. 2018.
 • Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011.
 • Newsletter CFE Tax Advisers Europe https://krdp.pl/?les/user/CFE's%20Tax%20Top%205%2024.06.2019.pdf (dostęp: 28.06.2019 r.).
 • Projekt objaśnień podatkowych z 19.06.2019 r., Zasady poboru podatku u  źródła, https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Projekt+obja%C5%9Bnie%C5%84+podatkowych+WHT.pdf/da69c191-fa7e-2532-6b38-f1ccc99757a1 (dostęp: 28.06.2019 r.).
 • Wilk M., Klauzula Rzeczywistego Bene?cjenta (Bene?cial Ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171573942

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.