PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2006 | nr 4 (27) | 71--91
Tytuł artykułu

Wyrazy nowe i wyrazy, które wyszły z użycia, w informacjach prasowych z lat 1998-2002 (w porównaniu z informacjami z lat 1963-1967)

Warianty tytułu
New and Outdated Words in Press Information Between 1998-2002 (in Comparison to 1963-1967)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiany zachodzące w rzeczywistości pozajęzykowej i w samym systemie języka znajdują odzwierciedlenie m.in. w przekształceniach zasobu słownictwa informacji prasowych. Statystyczna analiza dwóch analogicznych prób tekstów (z lat 1963-1967 i 1998-2002), polegająca na porównaniu zbiorów słów obecnych wyłącznie w jednej lub drugiej z nich, pozwala w przybliżeniu wskazać te obszary leksyki, w których najpilniej zaznaczają się wspomniane procesy. Jednocześnie umożliwia też częściowe scharakteryzowanie czynników wpływających na styl wiadomości prasowych i jego przemiany. Badania wskazują, że niemal jednakowo liczne grupy wyrazów nowych i tych, które wyszły z użycia, w informacjach z lat 1998-2002 są wyraźnie zróżnicowane pod względem proporcji klas jednostek językowych wchodzących w ich skład. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes taking place in reality outside and within a language are illustrated, among other places, in transformations of vocabulary used in press information. A systematic analysis of two analogous text samples (from the 1963-67 and the 1998-2002 periods of time), basing on a comparison of vocabulary appearing solely in one or the other sample, allows a presentation of these lexical areas in which the above mentioned processes take place with the strongest intensity. At the same time, it also enables us to partly characterize the factors influencing the style of press information and the undergoing changes. Research shows that groups of new and outdated words of approximately equal volume, from the 1998-2002 period of time, are distinctly diversified regarding proportions of class language units in their make-up. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
71--91
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Dębowski Ł., Trigram morphosyntactic tagger for Polish, [w:] M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski, "Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS:IIPWM'O4 Conference held in Zakopane, Poland, May 17-20 2004".
  • Lewandowska D., «Drobna wiadomość prasowa» jako gatunek dziennikarski, "Studia Medioznawcze" 2004, nr 3.
  • Lewandowska D., Zmiany frekwencji rzeczowników w tekstach informacji prasowych z lat 1963-2002, [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, red. Adam Dobaczewski, Toruń (w druku).
  • Przepiórkowski A., Korpus IPI PAN. Wersja wstępna. Warszawa 2004.
  • Smółkowa T., Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, PAN, Kraków 2001.
  • Woliński M., Morfeusz - A Practical Tool for the Morphological Analysis of Polish, [w:] M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski, "Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS:IIPWM'O6 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22, 2006".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.