PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 13 | z. 5 Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia | 43--55
Tytuł artykułu

Finansowanie usług zdrowotnych w kontekście aktualnie wdrażanych zmian w systemie ochrony zdrowia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing the Medical Services in the Context of Currently Implemented Changes in the Health Care System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W oparciu o analizę materiałów źródłowych, w szczególności aktów normatywnych wprowadzonych oraz przygotowywanych przez rząd oraz opinii środowiska menedżerów ochrony zdrowia i specjalistów z zakresu ubezpieczeń, w działaniach Ministerstwa Zdrowia skierowanych na zwiększenie wpływów do systemu ochrony zdrowia oraz optymalizację wydatków, można zauważyć kilka wiodących tendencji: 1. Nastąpiło zwiększenie odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za sytuacje finansową szpitali, poprzez regulacje ustawy o działalności leczniczej, obligującej samorząd do pokrycia wyniku finansowego podległego szpitala lub do zmiany jego formy organizacyjno- prawnej. 2. Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych nie uwzględnia pojawiającego się we wszystkich rekomendacjach środowiska ubezpieczycieli postulatu demonopolizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. Brakuje definicji dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, która określałaby zarówno potencjalny zakres świadczeń jak i warunki ich realizacji. (fragment tekstu)
EN
The growing needs arising largely due to demographic changes and the prices of new medical technologies compel the health care organisers to undertake actions increasing the receipts to the health care system. The main aims of the necessary changes defined by the Ministry of Health in the last five years include: the improvement of public health insurance system, the streamlining of spending the resources owned as well as the implementation of new forms of health insurance. The analysis of the enactments prepared by the institutions responsible for shaping the health policy and the recommendation made by the management environment of health care and insurance specialists shows discrepancies in the evaluation of the profits and dangers posed by the proposed changes. The differences concern especially the rules of the implementation and functioning of additional health insurance. What causes the greatest number of reservations is the lack of stimuli encouraging patients to use additional insurance and granting the National Health Fund (NFZ) the control powers towards the institutions providing benefits within private health insurance. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia, (2006), www.mz.gov.pl [dn. 20.01.2012].
 • Informacja Rządu na temat obecnej sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce (2008), www.mz.gov.pl [dn. 05.02.2012].
 • Jankowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Kluczowe obszary zmian w latach 2008-2011, 2011, www.mz.gov.pl [dn.12.01.2012].
 • Projekt ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, http://bip.mz.gov.pl, projekt z 31 lipca 2008r. [dn. 15.12.2011].
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
 • Pustelnik A. (2011), 31 mld zł na zdrowie, ,, Raport Rynek Usług Medycznych 2011", wydanie specjalne Magazynu Info- Med., nr 7 lipiec 2011, www.medicalnet.pl [dn. 11.01.2012].
 • Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce- Zielona Księga II, (2008), www.mz.gov.pl [dn.15.01.2012].
 • Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpłyną na dostęp do świadczeń, innowacji i leków- kluczowe tezy i rekomendacje, Polska Izba Ubezpieczeń 2011, http://piu.org.pl/analizy-i-publikacje/project/1221/pagination/1 [dn.10.01.2012].
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161 z późn. zm.),
 • Sikora D. (2011), Przychodzi Polak do lekarza z prywatną polisą. Korzyści i pułapki, ,,Gazeta Prawna" z 22 grudnia 2011, s. 14.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.poig.gov.pl. [dn. 09.01.2012].
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wersja z dnia 20 grudnia 2011, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.kapitalludzki.gov.p [dn. 10.01.2012].
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz.654).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007 nr 14 poz. 89 ze zm.).
 • Zalicki Ł. (2011), Droga ochrona zdrowia, ,, Raport Rynek Usług Medycznych 2011", wydanie specjalne Magazynu Info- Med., nr 7 lipiec 2011, www.medicalnet.pl [dn. 11.01.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.