PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 2 | 23--33
Tytuł artykułu

Ekoinnowacje technologiczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technological Eco-innovations in the Aspect of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach Unii Europejskiej monitorowanie strategii zrównoważonego rozwoju dokonywane jest w 17 kluczowych dziedzinach, m.in. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, gdzie istotne znaczenie odgrywa wskaźnik wydajności zasobów. Dodatkowo prowadzi się oceny w zakresie rozwoju i wdrażania ekoinnowacji, tj. działań, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i ograniczenia emisji szkodliwych substancji w całym cyklu życia. Istotne znaczenie odgrywają ekoinnowacje technologiczne. Techniką, która pozwala na analizę wpływów na środowisko nowych rozwiązań, jest LCA (Life Cycle Assessment). Myślenie w kategoriach oceny cyklu życia umożliwia rzetelną ocenę efektywności ekoinnowacji technologicznych. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania LCA do badania wpływu na środowisko potencjalnych technologii produkcji z wykorzystaniem odpadów polimerowych. Uzyskane produkty (flokulanty) poprzez chemiczną modyfikację mogą być konkurencyjnymi, tańszymi produktami w stosunku do stosowanych obecnie flokulantów polimerowych. Projektowanie technologii wytwarzania flokulantów z użyciem odpadów pozwala na zaproponowanie technologii zmniejszających niekorzystny wpływ na środowisko. (abstrakt oryginalny)
EN
In the European Union countries, the monitoring of the sustainable development strategy is carried out in seventeen key areas, including sustainable production and consumption, where the resource efficiency indicator plays a significant role. In addition, evaluations are conducted in the scope of development and implementation of eco-innovation, i.e. activities that contribute to reducing the use of natural resources and reducing the emission of harmful substances throughout the life cycle. Eco-innovation in technology is important subject. The technique that allows the analysis of environmental impacts of new solutions is LCA (Life Cycle Assessment). Life cycle thinking enables a reliable assessment of the effectiveness of eco-technological innovations. The article presents the possibilities of using LCA to study the environmental impact of potential production technologies using polymer waste. Obtained products (flocculants) through chemical modifications may be competitive, cheaper products in relation to currently used polymeric flocculants. Designing technology for flocculants production using waste allows us to propose technologies that reduce adverse impact on the environment. (original abstract)
Rocznik
Strony
23--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bajdur W.M. (2011), Eko-polielektrolity syntetyczne redukujące ładunki zanieczyszczeń w ściekach i wodach przemysłowych, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków.
 • Bajdur W.M. (2006), Useage possibilites of produkt's life cycle environmental assessment in environmental and work safety management, w: L. Kurzak (red.) Production and services processes, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2018), GreenTechmade in Germany, https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/greentech_2018_bf.pdf, dostęp: 23.09.2018.
 • Komisja Europejska (b.d.), Ekoinnowacje, klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, s. 1, ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/ factsheets/ecoinnovation/pl.pdf, dostęp: 1.10.2018.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Tworzenie jednolitego rynku dla produktów ekologicznych Poprawa sposobu informowania o efektywności środowiskowej produktów i organizacji, COM/2013/0196 final.
 • Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M. (2007), Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kulczycka J. (2004), Ekonomiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Łunarski J. (2006), Systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Ozdoba J. (2015), Ekoinnowacyjność polskiej gospodarki, "Polska Izba Ekologii", Katowice, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0151.pdf dostęp: 10.07.2018.
 • Zalecenie KE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (2013/179/UE).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574060

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.