PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 (59) Strefa euro - szanse i zagrożenia dla Polski | 173--202
Tytuł artykułu

Dylematy i przesłanki związane z przyjęciem euro przez Polskę

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas and Assumptions Associated With the Poland's Adoption of the Euro
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie, dlaczego Polska ma problemy z przyjęciem euro, mimo oczekiwań wynikających ze zobowiązania się do tego w chwili wejścia do Unii Europejskiej. Autorka przedstawiła dylematy z tym związane (aczkolwiek ma świadomość, że nie muszą mieć one charakteru wyczerpującego). Starała się również udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieją przesłanki lub instrumenty, które zachęcałyby Polskę do szybkiego przyjęcia euro. Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to dlaczego i co można byłoby zrobić, by Polska zdecydowała się na działanie, aby to zmienić? Artykuł przygotowano na podstawie analiz raportów dotyczących badanej problematyki, dokumentów unijnych i niektórych publikacji, a także analizy danych Eurostatu.(fragment tekstu)
EN
By joining the European Union (EU) on May 1, 2004, Poland was obliged to adopt the euro. However, no target date for this was specified. 15 years after accession the Polish membership in the EU is assessed positively from the financial point of view. Especially, positive appraisal is related to tremendous benefits obtained by Poland thanks to EU funds, regulations and standards. Despite these benefits, Poland is not taking decisive actions related to the adoption of the common currency. This can be explained by the complexity of the matter. This article aims at indicating and highlighting the problems associated with adoption of the euro by Poland. The author points to certain related dilemmas, as well as attempts to answer the question whether there are assumptions or instruments that could encourage Poland to prompt euro adoption. If so - what are they? If not - why and what can be done to make Poland take actions to join eurozone.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
173--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Analiz Sejmowych
Bibliografia
 • Brzeg-Wieluński S., Euro, czyli dylemat Hamleta, "Bank" 2019, nr 6.
 • Czas na euro, red. W.M. Orłowski, Instytut Bronisława Komorowskiego, 2019, http://bronislawkomorowski.org/2019/05/raport-czas-euro/.
 • German Draft Budgetary Plan 2018, Federal Ministry of Finance, June 2018.
 • Gomułka S., Implikacje pozostawania Polski poza strefą euro [w:] Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, CASE, Warszawa 2019.
 • Komisja Europejska, Convergence Report, May 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip078_en.pdf.
 • Komisja Europejska, European Innovation Scoreboard 2019, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en.
 • Komisja Europejska, Jedna waluta dla jednej Europy. Droga do euro, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014.
 • Kelm R., Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, "Bank i Kredyt" 2016, nr 47(6).
 • Kleiber M., Co jest nie tak z produktywnością w UE, "Rzeczpospolita" z 6 sierpnia 2019 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, COM(2018) 321 final.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2019 r., COM(2018) 770 final.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady oraz Rady Europejskiego Banku Centralnego, Czwarte sprawozdanie z postępów w zmniejszaniu wolumenu kredytów zagrożonych i z dalszego ograniczania ryzyka w unii bankowej, COM(2019) 278 final.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejski semestr 2019: zalecenia dla poszczególnych krajów, COM(2019) 500 final.
 • Konkluzje Rady Europejskiej z 24-25 marca 2011 r., https://www.consilium.europa.eu.
 • Kosikowski C., Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, Białystok 2013.
 • Miklaszewska E., Kil K., Skuteczność rozwiązań i mechanizmów stabilizujących banki systemowo ważne w krajach Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym - próba oceny, "Bank i Kredyt" 2019, nr 50(2).
 • Narodowy Bank Polski, Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, 2014, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_raport_wyzwania_integracji_ ze_strefa_euro.pdf.
 • Narodowy Bank Polski, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa 2004.
 • Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2009.
 • Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2018, Warszawa 2019.
 • Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, CASE, Warszawa 2019.
 • Public opinion in the European Union, Standard Eurobarometer 91, June 2019.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, 2019.
 • Raport ZBP, InfoKREDYT oszczędzanie i kredytowanie Polaków, edycja III, październik 2018 r.
 • Rosati D.K., Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 10.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, COM(2018) 324 final.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia "Programu wspierania reform", COM(2018) 391 final.
 • Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, COM(2018) 322 final.
 • Sadowski A., Wspólne waluty jako projekty polityczne, "Gazeta Bankowa" 2019, nr 8.
 • Siemiończyk G., "Polska w strefie euro". Debata ekonomistów, "Rzeczpospolita" z 18 kwietnia 2018 r.
 • Sweden's convergence programme 2019, Ministry of Finance, April 2019.
 • Szczurek M., W stronę unii fiskalnej? [w:] Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, CASE, Warszawa 2019.
 • Szpringer Z., Łacny J., Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018) 324 final); sygn. 1196/18, niepubl.
 • Szpringer Z., Łacny J., Otwarcie debaty na temat przyszłości finansów UE, "Zeszyty Prawnicze BAS" 2017, nr 4(56).
 • Szpringer Z., Unia bankowa, "INFOS. Zagadnienia Społeczno-gospodarcze" 2013, nr 8(145).
 • Https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/mateusz-morawiecki-o-wejsciu-polski-do-strefy-euro/f782kxt.
 • Https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en.
 • Https://ec.europa.eu/poland/news/190617_innovations_pl.
 • Https://innpoland.pl/151823,kiedy-polska-bedzie-w-strefie-euro-wyliczenia-na-podstawie-pkb-per-capita.
 • Https://krugman.blogs.nytimes.com/2013/07/06/rationality-and-the-euro/.
 • Https://wpolityce.pl/polityka/442476-relacja-konwencja-pis-w-lublinie-pokazujemy-skutecznosc.
 • Https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmienne-losy-euro-w-Polsce-4221603.html.
 • Https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/.
 • Https://www.deon.pl/wiadomosci/biznes-gospodarka/art,3502,krugman-wywolal-dyskusje-nt-euro-w-polsce.html.
 • Https://www.forbes.pl/gospodarka/mateusz-morawiecki-w-cnbc-polska-wejdzie-do-strefy-euro-gdy-spelni-sie-jeden-warunek/te58zw4.
 • Https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2019/konferencja2019-wideo.html.
 • Https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/czy-polska-powinna-przystapic-do-strefy-euro.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574084

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.