PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 (59) Strefa euro - szanse i zagrożenia dla Polski | 11--29
Tytuł artykułu

Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania unii walutowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Monetary Unions in Light of Political and Economic Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizował czynniki i problemy (polityczne, ekonomiczne i instytucjonalne), które mają wpływ na przystąpienie i funkcjonowanie państw członkowskich w unii walutowej. Na wstępie krótko omówił polityczne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania historycznych już unii walutowych, następnie rozważał wpływ strefy euro na polityczną integrację państw UE. W dalszej części oceniał wpływ przystąpienia do unii walutowej na zakres suwerenności państwa oraz możliwości prowadzenia niezależnej polityki i realizowania swoich funkcji przez państwo. Analizował też rolę Europejskiego Banki Centralnego, w kontekście m.in. przejmowania przez niego kompetencji banków centralnych państw przystępujących do strefy euro, jak również omówił stosunek elit politycznych i społeczeństw do unii walutowej.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to discuss political circumstances related to joining the eurozone. The author claims that political conditions related to the euro area, associated primarily with the significant loss of sovereignty by EU member states, have not only symbolic and axiological dimensions, but also negatively affect the possibility to pursue an independent socio-economic policy, and therefore effective implementation of the constitutional commitments of the government towards its citizens.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Strony
11--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bibliografia
 • 1. Bagus P., The Tragedy of the Euro, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.
 • 2. Balassa B., The theory of economic integration, London 1962.
 • 3. Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, przeł. R. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróblewski, PWN, Warszawa 1958.
 • 4. Komisja Europejska, Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej, 31 maja 2017 r., COM(2017) 291.
 • 5. Elbracht M., Eurozone Reforms - A case for politics first, http://www.orfonline.org.
 • 6. European Commission, Commission proposes new ECB powers for banking supervision as a part of a banking union, Press Release, Brussels, COM(2014) 114.
 • 7. Glasner D., Free banking and monetary reform, Cambridge University Press, 1989.
 • 8. Grosse T.G., Pokryzysowa Europa. Dylematy integracji europejskiej, PISM, Warszawa 2018.
 • 9. Grubel H., Introduction: Plans and issues [w:] World monetary reform. Plans and issues, ed. H. Grubel, Stanford 1963.
 • 10. Historia złotego na tle zmian gospodarczych i politycznych, "Rzeczpospolita" z 9 sierpnia 2018 r., rp.pl.
 • 11. Jendrzejczak M., Polityczne, ekonomiczne źródła integracji i dezintegracji europejskiej według austriackiej szkoły ekonomicznej [w:] Od Christianistas do Unii Europejskiej, red. Ł. Święcicki, A. Wielomski, Towarzystwo Naukowe Myśli Naukowej i Prawnej, Warszawa 2015.
 • 12. Jędrzejowicz T., Kitała M., Wrońska A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski, https://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/jedrzejowiczO.pdf.
 • 13. Kaltenthaler K., Policymaking in The European Central Bank. The Masters of Europe's Money, Rowman & Littlefield Publishers, 2006.
 • 14. Kaufmann H.K., European economic and monetary union: Prospects and pitfalls - is EMU premature? [w:] The European Union in a changing world. A selection of conference papers, Brussels 19-20 September 1996, Luxembourg 1998.
 • 15. Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Poltext, Warszawa 2016.
 • 16. Kranz J., Suwerenność państwa i prawo międzynarodowe [w:] Spór o suwerenność, red. W.J. Wołpiuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 • 17. Kubin T., Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Katowice 2007.
 • 18. Mazur D.M., Mazur M.J., Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
 • 19. Mroziewicz K., Dlaczego Szwedzi mówią "nej" strefie euro, https://mises.pl/blog/2018/12/12/48424.
 • 20. Ney J.S., The political context [w:] European monetary unification and its meaning for the United States, ed. L. Krause, W. Salant, Washington 1973.
 • 21. Nowak-Far A., Unia gospodarcza i walutowa w Europie, CH Beck, Warszawa 2001.
 • 22. Komunikat z badań CBOS, Polska w Unii Europejskiej, grudzień 2018 r., https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_166_18.PDF.
 • 23. Pułapka-wspólnej-waluty, wywiad ze Stefanem Kawalcem, https://www.gosc.pl/doc/3972434.
 • 24. Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, red. L. Oręziak Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • 25. Rewizorski M., Unia gospodarczo-walutowa: geneza, ewolucja, perspektywy rozwoju, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2012, nr 6.
 • 26. Stiglitz J.E., The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, W.W. Norton & Company, 2016.
 • 27. Vanthoor W.F.V., European Monetary Union since 1848. A Political and Historical Analysys, Edward Elgar Publishing, 1996.
 • 28. Warufakis J., A słabi muszą ulegać. Europa, polityka oszczędnościowa a zagrożenia dla globalnej stabilizacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 • 29. Wierzbicki J., Perspektywy wspólnej waluty euro - wyzwania polityczne i instytucjonalne, "Studia BAS" 2017, nr 3(51) [Wyzwania dla integracji europejskiej, red. J. Adamiec].
 • 30. Wójtowicz K., Prawo Wspólnot Europejskich a zasada suwerenności w prawie konstytucyjnym państw członkowskich [w:] Wspólnoty europejskie. Wybrane problemy prawne, cz. I, red. J. Kolasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • 31. Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej?, PISM, Warszawa 2014.
 • 32. Zimmermann H., The Euro Trilemma, or: how the Eurozone fell into a neofunctionalist legitimacy trap, "Journal of European Integration" 2016, Vol. 38, No 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574086

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.