PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 208--222
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2014-2016

Warianty tytułu
Diversification of the Level of Innovativeness of Manufacturing Enterprises in Poland in 2014-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu badawczego jest ocena zróżnicowania innowacyjności przedsiębiorstw z działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2014 - 2016 i określenie, który z tych działów jest najbardziej innowacyjny. W konsekwencji opracowano ranking innowacyjności działów przetwórstwa przemysłowego z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju (Panek 2009), który wskazuje na duże zróżnicowanie innowacyjności działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2014 - 2016. Obserwując dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce światowej należy oczekiwać, iż w przyszłości stopień zależności rozwoju społeczno-gospodarczego od innowacji będzie się jeszcze pogłębiał. Powoduje to konieczność systematycznego pomiaru, oceny i rozwoju metodologii badań innowacyjności. Wyniki badań mogą być ważnym elementem wsparcia procesu kształtowania polityki innowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research article is to assess the innovation diversification of enterprises from the manufacturing divisions in Poland in the years 2014 - 2016 and to determine which of those divisions is the most innovative. As a consequence, a ranking of innovation in manufacturing divisions was developed with the use of a synthetic measure of development (Panek 2009), which indicates a wide diversification of innovation in manufacturing divisions in Poland in the years 2014 - 2016. Observing the dynamic changes taking place in the global economy, it should be expected that in the future the degree of dependence of the socio-economic development on innovation will be even deeper. It causes the necessity to systematically measure, evaluate and develop the methodology of innovation research. The results of research can be an important element of supporting the process of shaping the innovation policy. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
208--222
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bąk A. (2016), Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii - pakiet Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2013 - 2015 (2016), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2014 - 2016 (2017), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2014 - 2016 (2018), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
 • Grzelak M. M., Dobrowolska B. (2017), Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2013 - 2015, " Przedsiębiorczość i Zarządzanie ", Tom XIX/3, część II.
 • Jaworska M., Kożuch A. J. (2012), Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", Tom XIII/1, 2012.
 • Krakowiak-Bal A. (2005), Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy rozwoju infrastruktury technicznej, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3.
 • Nauka i technika w 2015 r. (2016), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu (2018), GUS, Warszawa.
 • Strahl D. (1978), Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 • Śmiłowska T. (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574112

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.