PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 10 | 1--10
Tytuł artykułu

Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Unii Europejskiej w kontekście realizacji celów strategii Europa 2020

Autorzy
Warianty tytułu
Risk of Poverty and Social Inclusion in the European Union in a Context of Europe 2020 Strategy Goals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było dokonanie analizy aktualnego stopnia realizacji celu strategii Europa 2020 w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz stworzenie prognozy możliwości realizacji tego celu w zakładanym terminie (do 2020 r.). Rozważania prowadzone w artykule bazowały na analizie wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE) oraz trzech jego składowych. Analiza wartości wskaźnika AROPE pozwoliła stwierdzić, że krajami, które charakteryzował największy spadek wartości wskaźnika między rokiem 2008 a 2018 były Polska, Bułgaria i Rumunia, natomiast największy wzrost tych wartości wystąpił w Luksemburgu. Z kolei przeprowadzona w artykule prognoza wartości wskaźnika AROPE w krajach UE w 2020 r., dokonana w drodze ekstrapolacji realnych wartości tego wskaźnika w okresie 2008-2018, pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż cel strategii Europa 2020 w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego zostanie osiągnięty do 2020 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article was an analysis of current execution level concerning the goal of Europe 2020 Strategy in the field of poverty and social exclusion and also an assessment of possibility of achieving this goal by 2020. In both these tasks values of At Risk of Poverty or Social Exclusion (AROPE) indicator and its three components were utilized. The analysis of AROPE's values allowed to identify countries with biggest reduction of indicator's values between 2008 and 2018 (Poland, Bulgaria and Romania), and also biggest increase of these (Luxembourg). The prognosis of AROPE's values in EU member states in 2020, performed via extrapolation of real values of this indicator in the 2008-2018 period allowed to draw a conclusion, that the goal of Europe 2020 Strategy in the field of poverty and social inclusion will be reached by year 2020. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Atkinson A.B., Cantillon B., Marlier E., Nolan B. (2002), Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, New York.
 • Atkinson A. B. (2017), Nierówności. Co da się robić?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Auleytner J. (2018a), Co się kryje pod kapeluszem?, "Polityka" nr 11.
 • Auleytner J. (2018b), Komu państwo daje, "Polityka" nr 35.
 • Deniszczuk L. (2000), Miary ubóstwa i problemy ich aplikacji, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 2.
 • EC (2010), Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020.
 • EC (2019), European Commission - Employment, Social Affairs & Inclusion - Policies and Activities - Poverty and Social Inclusion, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751 [dostęp 01.08.2019].
 • EP (2000), Lisbon European Council 23-24 March 2000 - Presidency Conclusions, http://www.europarl.europa.eu/ summits/lis1_en.htm [dostęp 01.08.2019].
 • EU (2015), Portfolio of EU social indicators for the monitoring of progress towards the EU objectives for Social Protection and Social Inclusion (2015 update), Social Protection Committee, Brussels.
 • Eurostat (2018), Europe 2020 indicators - poverty and social exclusion, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion [dostęp 01.08.2019].
 • Eurostat (2019), Eurostat - Europe 2020 Indicators - Headline indicators: Scoreboard, https://ec.europa.eu/eurostat/web/ europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headlineindicators-scoreboard [dostęp 01.08.2019].
 • Frieske K.W. (2010), Zamienię Porsche na gorsze: o biedzie, wykluczeniu i reintegracji społecznej, "Polityka Społeczna" nr 10.
 • Golinowska S. red. (1997), Polska bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S. (2006), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 • Golinowska S. (2018), O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Scholar, Warszawa.
 • GUS (2012), Wskaźniki strategii Europa 2020, GUS, Warszawa.
 • GUS (2019a), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r., GUS, Warszawa.
 • GUS (2019b), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, GUS, Warszawa.
 • Hills J., Le Grand J., Piachaud D. (2002), Understanding Social Exclusion, Oxford University Press, Oxford.
 • Lister R. (2007), Bieda, Wyd. Sic!, Warszawa.
 • Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności: teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Radziukiewicz M. (2006), Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa.
 • RMRP (2014), Uchwała nr 165 Rady Ministrów RP z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji", http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 01.08.2019].
 • Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Znak, Kraków.
 • Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M., red. (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza, Elipsa, Warszawa.
 • Szarfenberg R., Rząd świadomie nie waloryzuje 500+ i zasiłków rodzinnych. Rośnie skrajne ubóstwo, https:// oko.press/rzad-swiadomie-nie-waloryzuje-500-i-zasilkow-rodzinnych-rosnie-skrajne-ubostwo-rozmowa/ [dostęp 01.08.2019].
 • Tarkowska E., red. (2012), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.