PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 7 | nr 1 | 8--13
Tytuł artykułu

Employee Turnover as a Factor in the Optimization of HR Processes

Warianty tytułu
Rotacja pracowników jako czynnik optymalizacji procesów kadrowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki rotacji pracowników i potrzeby zwiększania retencji zatrudnienia. Są one istotne dla kształtowania odpowiedniej liczby pracowników i zapewnienia stabilnego poziomu wydajności pracy. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na polskim rynku pracy, rotacja jest zjawiskiem częściej indukowanym przez samych pracowników niż przez organizację, dla której znaczna fluktuacja generuje ryzyko wzrostu kosztów pozyskania pracowników oraz pogorszenie wydajności pracy (ilościowo i jakościowo). W związku z tym kluczowa staje się systematyczna analiza poziomu rotacji oraz jej przyczyn, w szczególności pod kątem podejmowania działań wewnątrz organizacji. Problemem badawczy podjętym w niniejszym artykule jest zatem identyfikacja roli funkcji personalnej i realizowanych w jej ramach procesów w ograniczaniu lub nasilaniu zewnętrznej, negatywnie postrzeganej rotacji pracowników. W warstwie empirycznej wykorzystano wyniki badań prowadzonych metodą case study, w ramach której przeanalizowano przypadki 11 przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses employee turnover and the need to retain employees. Both issues are important for ensuring the appropriate number of employees and stable performance levels. Taking into account the current situation on the Polish labor market, employee turnover is a phenomenon nowadays more often induced by the employees themselves rather than by the organization for which significant workforce fluctuation generates the risk of increased costs of recruitment and decline in performance (in terms of quantity and quality). Consequently, a systematic analysis of the level of employee turnover and its causes are of key importance, in particular in terms of the organization's actions aimed at reducing it. Therefore, the research problem addressed in the article is to identify the role of the personnel function and processes implemented as part of it in minimizing or intensifying the external, negatively perceived employee turnover. The empirical part of the research is based on an analysis of case studies of 11 enterprises.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
8--13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Aguenza B.B., Mat Som A.P., 2012, Motivational factors of employee retention and engagement in organizations, International Journal of Advances in Management and Economics, www.managementjournal. info (12 July 2019).
 • Antczak Z., 2005, Wirtualizacja funkcji personalnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Issue No. 5, pp. 17-31.
 • Bor M., Skowron-Mielnik B., 2015, Generacyjne uwarunkowania retencji pracowników w kontekście elastyczności organizacji, Management Forum, Vol. 3, Issue No. 3, pp. 44-55.
 • Castells M., 2000, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1, Blackwell, Cambridge, MA, Oxford.
 • Gajdzik B., 2014, Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Issue No. 5, pp. 43-56.
 • Gołembski M., 2019, Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
 • https://wskaznikihr.pl/biblioteka/wskazniki_ktore_zapobiegaja_rotacji_ pracownikow_2655c734.
 • Holtom B.C., Mitchell T.R., Lee T.W., Eberly M.B., 2008, Turnover and retention research: A glance at the past, a closer review of the present, and a venture into the future, The Academy of Management Annals, 2(1), pp. 231-274.
 • Hom P.M., Lee T.W., Shaw J.D., Hausknecht J.P., 2017, One hundred years of employee turnover theory and research, Journal of Applied Psychology, Vol. 102, No. 3, pp. 530-545, https://www.researchgate. net/publication/312958817_One_Hundred_Years_of_Employee_ Turnover_Theory_and_Research (29 March 2019).
 • Institute for Structural Research, 2017, Family 500+ and womens' labour market participation, http://ibs.org.pl/app/uploads/ 2017/10/2.- I.Magda-Family-500-benefit-24.10.2017.pdf (20 March 2019).
 • Kałużna-Kopias D., 2016, Zasoby pracy w Polsce w perspektywie 2050 roku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Issue No. 292, pp. 89-99.
 • Listwan T. (ed.), 2005, Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 • Oleksyn T., 2017, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pocztowski A., 2018, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Rubenstein A.L., Eberly M.B., Lee Th.W., Mitchell T.R., 2017, Surveying the forest: A meta-analysis, moderator investigation, and futureoriented discussion of the antecedents of voluntary employee turnover, Personel Psychology, 11 February, https://doi.org/10.1111/ peps.12226.
 • Statistics Poland, 2019, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2019, Warsaw, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne- -opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/ sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-styczniu-2019-r-,1,81. html (28 March 2019).
 • Sturman M.C., Shao L., Katz J.H., 2012, The effect of culture on the curvilinear relationship between performance turnover, Journal of Applied Psychology, No 97(1), pp. 46-62.
 • Taylor S., 2006, Płynność zatrudnienia, Wolters Kluwer Polska - Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Workforce of the future: The competing forces shaping 2030, 2017, PwC, https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/ workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing- forces-shaping-2030-pwc.pdf (27 March 2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574146

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.