PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 2 | 35--52
Tytuł artykułu

Reindustrializacja a globalny łańcuch wartości w epoce cyfrowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reindustrialization and Global Value Chains in the Digital Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pogłębiająca się luka w poziomie konkurencyjności krajów Europy w stosunku do USA i innych, zwłaszcza azjatyckich, krajów świata powoduje, że instytucje Unii Europejskiej podejmują działania dla zmiany tej sytuacji. W ramach Strategii 2020 uchwalony został program reindustrializacji. Uznano bowiem, że działalność przemysłowa jest koniecznym elementem konkurencyjnej gospodarki. Określony został także wymierny cel rozwoju przemysłu w Europie, jakim został 20% średni udział przemysłu w PKB Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej oceny wynika, że tak określony cel można uznać tylko jako kierunkową wskazówkę rozwoju krajów Europy. Konieczne jest jego rozwinięcie i określenie będących przedmiotem artykułu kierunków zmian w sektorowej strukturze przemysłu, uwzględnienie roli usług przemysłowych oraz określenie miejsca przedsiębiorstw europejskich w globalnych łańcuchach wartości. Niezbędne jest także uwzględnienie wpływu rewolucji cyfrowej na procesy zmian zachodzących w przemyśle. (abstrakt oryginalny)
EN
The deepening gap in the level of competitiveness of European countries in relation to the US and other Asian countries in the world makes the European Union institutions take action to change this situation. Within the 2020 Strategy, the reindustrialisation program was adopted. It was recognized that industrial activity is a necessary element of a competitive economy. The measurable goal of industrial development in Europe at the level of 20% of the average share of industry in the GDP of the European Union was also specified. The paper shows that such a goal can only be considered as a guideline for the development of European countries. It is necessary to define the directions of changes in the sectoral structure of industry that are the subject of the article, to take into account the role of industrial services and to determine the place of European enterprises in global value chains. It is also necessary to take into account the impact of the digital revolution to the processes of changes taking place in industry. (original abstract)
Rocznik
Strony
35--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ali-Yrkkö J. Rouvinen P., Seppälä T., Ylä-Anttila P. (2011), Who Captures Value in Global Supply Chains? Case Nokia N95 Smartphone, "Journal of Industrial Competition and Trade", Vol. 11, No. 3.
 • Baldwin R.E. (2013) Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going w: D. Deborah, K. Elms, P. Low (eds.), Global value chains in a changing world, WTO Publications, World Trade Organization, Geneva.
 • Biacabe J.L. (2016), Industry 4.0: Putting an end to the myth of reindustrialization, Institut Friedland.
 • Cattaneo O., Gereffi G., Miroudot S., Taglioni D. (2013), Joining, Upgrading and Being Competitive in Global Value Chains, A Strategic Framework, Policy Research Working Paper 6406, The World Bank.
 • Davis R. (2015), Industry 4.0, Digitalisation for productivity and growth, European Parliament, Members' Research Service.
 • European Commission (2014), Reindustrializing Europe. Member States' Competitiveness Report 2014, SWD.
 • European Competitiveness Report (2014), Commission Staff Working Document SWD(2014)277 final, European Union.
 • Gawlikowska-Hueckel K. (2014), Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, "Gospodarka Narodowa", nr 5.
 • Gerbert P., Lorenz M., Rüßmann M., Waldner M., Justus J., Engel P., Harnisch M. (2015), Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, Boston Consulting Group.
 • Gereffi G. (2014), A global value chain perspective on industrial policy and development in emerging markets, "Duke Journal of Comparative & International Law" Vol. 24, No. 433.
 • Industry 4.0 - Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies (2014), Deloitte.
 • Industry 4.0, Digitalisation for productivity and growth (2015), European Parliament, Members' Research Service.
 • Kenney M. (2013), Where is the value in the value networks?, w: 21st century manufacturing, UNIDO, United Nations, Wiedeń.
 • Manufacturing Our Future, Cases on the Future of Manufacturing (2016), White Paper, World Economic Forum.
 • Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation (2012), McKinsey Global Institute.
 • Milet E. (2015), Does the future of manufacturing lie in services?, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2015/12/does-the-future-of--manufacturing-lie-in-services/, dostęp: 25.06.2018.
 • OECD (2013), Aid for Trade at a Glance 2013: Linking to Value Chains, Paryż.
 • Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji (2017), PwC, Wasrszawa.
 • Rodrik D. (2016), Premature deindustrialization, "Journal Economic Growth", Vol. 21.
 • Rose J., Lukic V., Milon T., Cappuzzo A. (2016), Sprinting to Value in Industry 4.0, Boston Consuling Group.
 • Ruffier J. (2011), China Textile in Global Value Chain, Centre d'Etudes Françaissur la Chine Contemporaine (CEFC), Hong Kong.
 • The Europe 2020 Competitiveness Report (2014), Building a More Competitive Europe, World Economic Forum, Edition.
 • Stadnicka D., Zielecki W., Sęp J. (2017), Koncepcja przemysł 4.0 - ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Politechnika Rzeszowska Rzeszów http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_472.pdf, dostęp: 16.04.2018.
 • World Bank (2018), http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&-series=NY.GDP.PCAP.PP.CD&country=
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574178

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.