PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 2 | 53--64
Tytuł artykułu

Wartość w procesie inwestowania w nieruchomości zabytkowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value in the Process of Investing in Heritage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono kwestię wartości w procesie inwestowania w nieruchomości zabytkowe. Zabytki to obiekty, które cechują się przed wszystkim wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi, i z tego powodu są one cenne, więc wymagają zachowania dla przyszłych pokoleń. Ich ochrona jest możliwa dzięki procesom inwestycyjnym, których jednym z głównych celów jest wyeksponowanie i wzmocnienie wymienionych wartości. W gospodarce rynkowej ważnym elementem, a dla niektórych inwestorów jedynym, jest rachunek ekonomiczny, a kryterium decyzyjnym stopa zwrotu. W procesie zarządzania inwestycjami w zabytki należy rozważać wszystkie wartości, które są istotne zarówno dla inwestora, jak i społeczeństwa. W artykule przedstawiono specyfikę oceny efektywności inwestycji w nieruchomości oraz wyceny nieruchomości. Scharakteryzowano przebieg procesu inwestycyjnego w nieruchomości zabytkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present the issue of values in the process of investing in historic properties (heritage). Historic properties are objects that are characterized mostly by historical, artistic and scientific values and for this reason, they are very valuable, so they require preservation for the future generations. Their protection is possible due to investment processes whose one of the main goals is to expose and strengthen these values. In the market economy, an important factor, and for some investors, the only one is the economic calculation, and the decision criterion is the rate of return. In the process of investment in heritage, all values mentioned, that are important for both the investor and society should be considered. The paper presents the specificity of assessing the effectiveness of investment in heritage and its valuation. The process of the investment in historic properties was characterized. (original abstract)
Rocznik
Strony
53--64
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chrzanowski A. (1996), Szacowanie obiektów zabytkowych o wysokim stopniu zużycia technicznego, w: A. Chrzanowski (red.), Wycena nieruchomości zabytkowych, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 • Design Manual for Roads and Bridges (DMRB) (2009), Department for Transport, London, www.dft.gov.uk.
 • Drela M. (2006), Własność zabytków, C.H. Beck, Warszawa.
 • Foltyn-Zarychta M. (2011), Kryterium efektywności inwestycji generujących oddziaływania pozarynkowe w świetle teoretycznych możliwości stosowania metod oceny projektów, "Studia Ekonomiczne", nr 74.
 • Hońko S. (2012), Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych metodą dochodową na przykładzie sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej GTC, w: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kropidłowski J. (1971), Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony dóbr kultury, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa.
 • Łopatecki K. (2007), "Obiekt o cechach zabytku" a "zabytek" - problemy terminologiczne w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w: K. Łopatecki, W. Walczak (red.), Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, t. 1, Białystok i Podlasie, Zakład Historii Nowożytnej, Instytut Historii UwB, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok.
 • Pawlikowska-Piechotka A. (1999), Gospodarka nieruchomościami, PCB, Warszawa.
 • Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M. (2003), Natural Resource and Environmental Economics. Third Edition, Pearson Education Limited, Harlow.
 • Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych na lata 2007-2013. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny (2008), Komisja Europejska.
 • Rogowski W. (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Standard Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych V.3. Wycena nieruchomości zabytkowych.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 218 z późn. zm.).
 • Zeidler K. (2007), Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zygmunt M. (1999), Wycena nieruchomości zabytkowych, "Nieruchomość", nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574188

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.