PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 52 | nr 2 | 143--159
Tytuł artykułu

Sprawiedliwość i solidarność w polityce zagranicznej Izraela na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych

Warianty tytułu
Justice and Solidarity in Israel's Foreign Policy in the United Nations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka zagraniczna Izraela jest grą idei i interesów. Idee wywodzą się najczęściej z etyki i tradycji religijnej Żydów i - jak podkreślają izraelscy politycy - są światowym, uniwersalnym dziedzictwem. Powołując się na nie, Izrael stara się jednocześnie usprawiedliwić swoją politykę (interesy), która m.in. na forum ONZ spotyka się z szeroką krytyką, zwłaszcza za łamanie praw człowieka. Dlatego też Izrael szczególną wagę przywiązuje do propagowania idei sprawiedliwości i solidarności, które znalazły swój wyraz m.in. w przyjętych przez ONZ Milenijnych Celach Rozwoju, w tym także do praktycznych działań mających te idee urzeczywistniać. W artykule starano się zweryfikować założenie konstruktywistycznej metody badania stosunków międzynarodowych, iż idee nie muszą być przeciwstawiane interesom - mogą być wkomponowane w nie i eksponowane jako czynnik wznioślejszy i łatwiejszy do akceptacji przez pozostałych uczestników stosunków międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Israel's foreign policy is a game of ideas and interests. The ideas usually have their roots in the Jewish religious tradition and ethic, which - as Israeli politicians emphasise - constitute universal world heritage. By invoking them, Israel attempts to justify its policy (interests), which is broadly criticised in the UN, especially for human rights violations. Therefore, Israel pays particular attention to promoting the notions of justice and solidarity, which have been addressed by, among others, the UN's Millennium Development Goals; this includes practical measures to fulfil these notions. The article is an attempt to verify the principle adopted by the constructivist method of studying international relations that ideas need not collide with interests - they can be incorporated in interests and emphasised as a 'more noble' factor, easier to accept by the other participants in international relations.(original abstract)
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
143--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, tłum. W. Derczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 93.
 • United Nations Millennium Declaration, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
 • http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml (data dostępu: 15.01.2016).
 • P.A. Świtalski, Idea sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych: nowe wyzwania, "Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 2, s. 79-100.
 • J. Goldstein, R.O. Keohane, Ideas and foreign policy: An analytical framework, w: J. Goldstein, R.O. Keohane (red.), Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change, Cornell University Press, Ithaca 1993, s. 4
 • B. Jones, The foreign policy of Israel, w: R. Hinnebusch, A. Ehteshami (red.), The Foreign Policies of Middle East States, Lynne Rienner Publishers, Boulder - London 2002, s. 115.
 • S. Sandler, Is there a Jewish foreign policy?, "The Jewish Journal of Sociology" 1987, nr 2, s. 115-121
 • S. Sandler, The State of Israel, the Land of Israel, the Statist and Ethnonational Dimensions of Foreign Policy, Greenwood Press, Westport 1994
 • S. Sandler, Toward a theory of world Jewish politics and Jewish foreign policy, "Hebraic Political Studies" 2007, t. 2, nr 3, s. 326-360
 • S. Sandler, Towards a conceptual framework of world Jewish politics: State, nation and diaspora in Jewish foreign policy, "Israel Affairs" 2004, nr 1-2, s. 301-312.
 • A.M. Kacowicz, Israel: The development of a discipline in a unique setting, w: B. Tickner, O. Wæver (red.), International Relations Scholarship Around the World, Routledge, London 2009.
 • A. Dowty, Israeli foreign policy and the Jewish question, "Middle East Review of International Affairs" 1999, t. 3, nr 1, http://www.gloria-center.org/1999/03/dowty-1999-03-01/ (data dostępu: 3.01.2014).
 • A.M. Solarz, Czarna Afryka w polityce bezpieczeństwa Izraela, w: A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityka bezpieczeństwa, Forum Politologiczne, t. 17, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 223-244.
 • M. Brecher, The Foreign Policy System of Israel: Setting, Images, Process, Oxford University Press, London - Toronto - Melbourne 1972, s. 229.
 • A. Dowty, The Jewish State: A Century Later, University of California Press, Berkeley - Los Angeles - London 1998.
 • Full text of Netanyahu 2015 address to the UN General Assembly, 1.10.2015 r., http://www.timesofisrael.com/full-text-of-netanyahu-2015-address-to-the-un-general-assembly/ (data dostępu: 25.01.2016).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/general_assembly/Pages/70-years-since-theadoption-of-the-UN-charter.aspx (data dostępu: 27.01.2016).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/committee_statements/Pages/Agriculture-Development,-Food-Security-and-Nutrition.aspx (data dostępu: 27.01.2016)
 • http://embassies.gov.il/un/statements/general_assembly/Pages/Amb.-Prosor-speaks-at-the-Sustainable-Energy-For-All-Forum.aspx (data dostępu: 27.01.2016).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/security_council/Pages/Prosor-recites-Israel% -E2%80%99s-National-Anthem-to-honor-the-fallen-soldiers-at-UNSC.aspx (data dostępu: 13.06.2015)
 • http://embassies.gov.il/un/statements/general_assembly/Pages/Amb-Roet-Addresses-UNGA-Briefing-on-Nepal.aspx (data dostępu: 27.01.2016).
 • http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Aid/Pages/Israeli%20Humanitarian%20Relief-%20MASHAV%20-%20the%20Israel%20F.aspx (data dostępu: 13.06.2015)
 • Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
 • Sprawiedliwość, w: A.T. Khoury (red.), Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm, chrześcijaństwo, islam, tłum. J. Marzęcki, Pax, Warszawa 1998, s. 964-966
 • E. Kessler, The Jewish concept of justice, http://www.theway.org.uk/Back/s097Kessler.pdf (data dostępu: 18.01.2016).
 • A. Uterman, Żydzi. Wiara i życie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989, s. 18.
 • P. Morgan, C. Lawton (red.), Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, tłum. D. Habrajska, Pax, Warszawa 2007, s. 239.
 • http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/PV.207 (data dostępu: 20.11.2015).
 • http://www.ifamericansknew.org/stat/un.html (data dostępu: 20.11.2015).
 • Israel at the UN: History of Bias and Progress, wrzesień 2012 r., http://www.adl.org/israel-international/un-international-organizations/c/Israel-at-the-UN.pdf (data dostępu: 10.11.2015).
 • M. Bart, United Nations: The U.N. relations with Israel, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/israel_un.html (data dostępu: 4.12.2015).
 • http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3379(XX) (data dostępu: 27.10 2015).
 • http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp? -symbol=A/RES/46/86 (data dostępu: 27.10 2015).
 • http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19 (data dostępu: 28.09.2016).
 • General Assembly votes overwhelmingly to accord Palestine 'non-member observer state' status in United Nations, 29.11.2012 r., http://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm (data dostępu: 21.11.2015).
 • Divisions over unjust world economy, contempt for human rights threaten notion of international community, Secretary-General warns in opening general debate, 19.09.2006 r., http://www.un.org/press/en/2006/ga10500.doc.htm (data dostępu: 26.11.2015).
 • General Assembly decides to designate 27 January as annual International Day Of Commemoration to Honour Holocaust Victims, Zgromadzenie Ogólne ONZ, 1.11.2005 r., http://www.un.org/press/en/2005/ga10413.doc.htm (data dostępu: 2.12.2015).
 • Resolution adopted by the UN General Assembly on Holocaust denial (A/RES/61/255, 26 January 2007), The Holocaust and the United Nations, Outreach Programme, http://www.un.org/en/holocaustremembrance/docs/res61.shtml (data dostępu: 2.12.2015).
 • UN General Assembly: Joint Statement against Antisemitism, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, 22.01.2015 r., http://mfa.gov.il/MFA/InternatlOrgs/Issues/Pages/UN-General-Assembly-Joint-Statementagainst-Antisemitism-22-Jan-2015.aspx (data dostępu: 2.12 2015).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/general_assembly/Pages/Ambassdor-Prosor's-final-speech-at-the-General-Assembly-.aspx (data dostępu: 20.12.2015).
 • Annual Report of Mashav 2014, http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Publications/Annual_Reports/Documents/AnnualReport2014.pdf (data dostępu: 26.01.2016).
 • About MASHAV, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, http://mfa.gov.il/MFA/mashav/About-MASHAV/Pages/Background.aspx (data dostępu: 26.01.2016).
 • L. Laufer, Israel and the developing countries: New approaches to cooperation, w: The Twentieth Century Fund, New York 1967, s. 10
 • O. Ojo, Africa and Israel: Relations in Perspective, Westview Press, Boulder 1988, s. 11; N. Chazan, Israel and Africa: Challenges for a New Era, w: D.A. Harris, I. Rabinovich (red.), Israel and Africa: Assessing the Past, Envisioning the Future, American Jewish Committee, Tel Aviv University, Tel Aviv 2006, s. 2.
 • Implementing the Millennium Development Goals, http://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents/mashav-millennium.pdf (data dostępu: 18.08.2015).
 • Raport roczny, Polska Akcja Humanitarna 2007, s. 19, http://www.pah.org.pl/m/500/Raport_PAH_2007.pdf.pdf (data dostępu: 26.01.2016).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/Pages/Amb.-Roet-speaks-at-UNRWA's-65-anniversaryconference.aspx (data dostępu: 28.01.2016).
 • Raport roczny, Polska Akcja Humanitarna 2007, s. 19, http://www.pah.org.pl/m/500/Raport_PAH_2007.pdf.pdf (data dostępu: 26.01.2016).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/Pages/Amb.-Roet-speaks-at-UNRWA's-65-anniversaryconference.aspx (data dostępu: 28.01.2016).
 • http://embassies.gov.il/un/statements/ecosoc/Pages/Israel-statement-on-PRC-in-ECOSOC.aspx (data dostępu: 28.01.2016).
 • How we work, http://mfa.gov.il/MFA/mashav/How_We_Work/Pages/default.aspx (data dostępu: 26.01.2016).
 • Peres: We are ready to enter direct negotiations with Syria, 20.09.2010 r., http://www.haaretz.com/israel-news/peres-we-are-ready-to-enter-direct-negotiations-with-syria-1.314832 (data dostępu: 27.01.2016).
 • M. Schwayder, Israeli resolution renewed at General Assembly over Arab protests, 20.12.2014 r.,http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israeli-resolution-renewed-at-General-Assembly-over-Arabprotests-385257 (data dostępu: 27.01.2016).
 • D. Ziri, Israeli sustainable development resolution adopted at UN, 5.12.2015 r., http://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-sustainable-development-resolution-adopted-at-UN-436350 (data dostępu: 27.01.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574192

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.