PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 273--286
Tytuł artykułu

Syntetyczny wskaźnik finansowania organizacji pożytku publicznego

Warianty tytułu
Synthetic Public Benefit Organisation Financing Ratio
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje pozarządowe stanowią ważną część gospodarki. Nie są nastawione na zysk, jednak muszą czynnie poszukiwać źródeł finansowania swojej działalności. Niniejszy artykuł poświęcony jest sprawności finansowania tych podmiotów, w którym omówiono pojęcie trzeciego sektora oraz specyfikę organizacji pozarządowych działających na wsi oraz organizacji pożytku publicznego. W części empirycznej poddano weryfikacji zależność wielkości przychodów oraz wyniku finansowego od posiadania przez NGO statusu OPP, ich doświadczenia, liczby oraz dywersyfikacji źródeł przychodów. Podjęto również próbę budowy modelu sprawności finansowania organizacji pożytku publicznego metodami TOPSIS oraz analizy dyskryminacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Non-govemmental organisations are an important part of the economy. They are not-profit oriented, but they must actively seek sources of financing their activities. This article is dedicated to the financing of the efficiency of these entities, which explains the concept of the third sector and the specificity of non-govemmental organisations operating in rural areas and public benefit organisations. In the empirical part, the research hypotheses were verified, assuming the dependence of the amount of revenues and the financial result on NGOs having the public benefit organisation status, their experience, number and diversification of revenue sources. An attempt was also made to build a model of the efficiency of financing public benefit organisations using the TOPSIS methods and discriminant analysis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
273--286
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Bibliografia
 • Aczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bogacz-Wojtanowska E. (2006), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dyczkowski T. (2016), Wpływ źródeł finansowania na planowanie i kontrolę w organizacjach pożytku publicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 424.
 • Galor Z., Kalinowski S., Kujaczyński T. (2013), Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 6.
 • Grzelońska U. (2011), Rola sektora non profit w polskiej gospodarce, "Studia Ekonomiczne", nr 4.
 • Hausner J. (2006), Organizacje pozarządowe - trzeci sektor współczesnego społeczeństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 714.
 • Kaczocha W., Sikora J. (2015), Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie - podmioty ekonomii społecznej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", nr 7.
 • Kalinowski S. (2009), Rozważania nad ekonomią społeczną, "Praca Socjalna", nr 4.
 • Kietlińska K. (2010), Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa.
 • Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R. (2017), Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 1(668).
 • Kozera A., Wysocki F. (2016), Problem ustalania współrzędnych obiektów modelowych w metodach porządkowania liniowego obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 427.
 • Leś E., Nałęcz S. (2002), Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit, (w:) Gliński P., Lewenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Leś E. (2007), Rola trzeciego sektora w polityce społecznej, (w:) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łuczak A. (2015), Wykorzystanie rozszerzonej interwałowej metody TOPSIS do porządkowania liniowego obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 385.
 • Łukasiuk M. (2014), PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa.
 • Marciszewska A. (2015), Rola organizacji non-profit w rozwoju regionalnym - ujęcie projektowe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 5.
 • Marcysiak T., Prus P. (2017a), Auto-Ethnographic Techniques as an Efficient Tool for Reconstruction of Rural Social Capital and Local Identity, Proceedings of the 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT.
 • Marcysiak T., Prus P. (2017b), Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function, Proceedings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVI "Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors", Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management.
 • Moroń D. (2013), Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 15.
 • Niewiadomska A. (2005), Finansowanie sektora organizacji pozarządowych w Polsce, (w:) Fic M. (red.), Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Maria, Nowa Ruda.
 • Sałustowicz P. (2006), Soziale Arbeit und Empowerment - einige kritische Bemerkungen zur Suche nach einerpolitischen Sozialen Arbeit, (w:) Böller K., Hansbauer P., Hansenjürgen B., Langenohl S. (Red.), Die Produktivitat des Sozialen - den sozialen Staat aktivieren, VS Verlag für Sozialwis- senschaften, Wiesbaden.
 • Schmidt J. (2012), Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.