PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 287--298
Tytuł artykułu

Innowacje a zmiany strukturalne w zatrudnieniu w województwie podlaskim

Warianty tytułu
Innovation and Structural Changes in Employment in Podlasie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wpływ innowacji na zatrudnienie związany jest z tzw. twórczą destrukcją, co oznacza, że z jednej strony innowacja niszczy istniejące miejsca pracy, ale z drugiej tworzy nowe, bardziej wyspecjalizowane i wymagające często nowej wiedzy. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące innowacji oraz polemikę na temat związku między innowacjami a zatrudnieniem. W drugiej części zaprezentowano dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań. Ich celem było określenie roli innowacji jako czynnika związanego z kształtowaniem regionalnego zatrudnienia. Autorzy opierając się na uzyskanych wynikach, podjęli próbę określenia związku między aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw a zatrudnieniem i weryfikacji hipotezy, że wdrażanie innowacji ma wpływ na zwiększanie liczby miejsc pracy i zmianę struktury zatrudnienia w województwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The influence of innovation on employment is connected with the so-called creative destruction which means that, on the one hand, innovation destroys the existing work places, but, on the other hand, it creates new ones, which are more specialised and require new knowledge. The first part of the article presents the selected issues concerning innovation and the polemics on the relation of innovation and employment. The further part of the article presents the data obtained in result of the conducted research. Their goal was to define the role of innovation as a factor related to shaping regional employment. The authors, basing on the results of the available data, attempted to define the relation between companies' innovative activity and employment and to verify the hypothesis that implementing innovation influences the increase the number of work places and changes in the structure of employment in the province. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
287--298
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Brynjolfsson E., McAfee A. (2011), Race Against The Machine: How the Digital Revolu-tion is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transform-ing Employment and the Economy, Lexington.
 • Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K. (2003), Polityka społeczna: Teksty źródłowe, wybór i opracowanie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Hazlitt H. (2004), Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Kozłowska A. (2010), Ewolucja struktur gospodarczych w świetle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Kryńska E. (2004), Szkolnictwo wyższe a rynek pracy, (w:) Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowska W. (2007), Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edn, OECD, European Communities 2005 (2005),OECD, Washington.
 • NBP (2016), Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa.
 • Sauvy A. (1980), La machine Et le chantage, Paris.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sismondi de J. Ch. S. (1955), Nowe zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 • Szatkowski K. (2001), Istota i rodzaje innowacji, (w:) Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Szukalski S. M. (2001), Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Wasilewska A., Wasilewski M. (2016), Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Węgrzyn G. (2015), Innowacje w sektorze a zmiany strukturalne w zatrudnieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Węgrzyn G. (2013), Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy, "Studia Ekonomiczne", nr 145.
 • Węgrzyn G. (2007), Innowacyjność polskiej gospodarki a sytuacja na rynku pracy, (w:) Kopycińska D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Wyrwisz J. (2003), Znaczenie wdrażania strategii innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw, (w:) Niezgoda D. (red.), Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, AR w Lublinie, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.