PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 309--320
Tytuł artykułu

Innowacje krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw usługowych : wyniki badań

Warianty tytułu
Innovations of Domestic and Foreign Service Companies : Research Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena innowacji wprowadzanych w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach usługowych w Polsce. Przedmiotem analizy objęto takie kwestie, jak znaczenie innowacji dla przedsiębiorstw, rodzaje wdrażanych innowacji, czynniki, które zadecydowały o wprowadzaniu innowacji w 2017 roku oraz czynniki, które mogłyby skłonić do wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa usługowe. Realizacji celu artykułu posłużyły wyniki badania jakościowego z 20 ekspertami rynku usług oraz badania ilościowego wśród 1000 przedsiębiorstw usługowych, przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2017 roku przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB). W ocenie menadżerów, podmioty z udziałem kapitału zagranicznego dwukrotnie częściej niż firmy krajowe wprowadzają innowacyjne rozwiązania. Dotyczy to wszystkich rodzajów innowacji. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the perception of innovativeness of domestic and foreign service enterprises in Poland. The subject of an analysis covered the importance of innovations of service companies, the type of the implemented innovative solutions, the factors that decided the innovation implementation in 2017, and the factors which might have prompted to introduce innovative solutions by service enterprises. The article aim achievement was enabled by findings of a qualitative research with 20 experts of the service market and a quantitative research among 1000 service enterprises carried out in the end of November and at the beginning of December 2017 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, the National Research Institute (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, IBRKK-PIB, in the Polish language). In the opinion of managers, entities with the share of foreign capital twice more often than domestic companies implement innovative solutions. This applies to all types of innovation. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
309--320
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polski Instytut Ekonomiczny - Warszawa
Bibliografia
 • Czubała A., Janas A., Smoleń T., Wiktor J. (2006), Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Jaciow M., Kłosiewicz-Górecka U., Kuczewska L., Nowacki R., Tajer S., Wasilik K., Wolny R. (2016), Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, IBRKK - PIB, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2008), Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, "Monografie i Opracowania", nr 548, SGH, Warszawa.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • GUS (2014), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011 - 2013, Warszawa.
 • Innovation strategy: Getting a head start on tomorrow (2010), OECD, Paris.
 • Janasz W. (2011), Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, "Organizacja i Kierowanie11, nr 4.
 • Kalweit B., Milbergs E., Boege R. S (2007), Innovation vital Signs Project, Technology Administration US Departament of Commerce, ASTRA.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Kuczewska L., Nowacki R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Mazur J. (2001), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • Monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce (2017), IBRKK - PIB, Warszawa.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Nowacki R. (red.) (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa.
 • Porter M. E. (1992), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (1992), Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Reformat B. (2015), Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Schumpeter J. (1960), Teorie rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 • Sławińska M. (2015), Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, XLIX (1).
 • Styś A. (red.) (2003), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Śmigielska G., Wiśniewska S. (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, "Problemy Zarządzania", Vol. 14, nr 1(57), t. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574292

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.