PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 | 27--52
Tytuł artykułu

Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych problemów wyłaniającym się z dyskusji nad spójnością regionów jest przyjęcie zadowalającej definicji operacyjnej spójności terytorialnej. W pracy przyjmuje się, że istotnymi czynnikami warunkującymi spójność terytorialną są sieć osadnicza i sieć transportowa regionu. Takie podejście umożliwia analizę spójności terytorialnej w jednym z aspektów, mianowicie w aspekcie dostępności transportowej. Analizę tę prowadzi się w dwóch ujęciach.W pierwszym ujęciu dostępność transportową województwa wielkopolskiego analizuje się w zakresie stanu infrastruktury transportowej województwa na tle układu regionalnego kraju.W drugim ujęciu dostępność transportową analizuje się w układzie powiatów w zakresie wyposażenia sieci infrastruktury transportowej oraz w zakresie przepływów występujących w sieci transportowej regionu. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić poziom spójności terytorialnej województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • Churski P. (red.) 2009a. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09, Wersja CD, Poznań (raport dostępny na stronie: www.igsegp.amu.edu.pl/spojnosc.html).
 • Churski P. 2009b. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 97-133.
 • Domańska A. 2006. Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. PWN, Warszawa.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010 r., KOM (2010) 2020.
 • Grzelakowski A.S. 2003. Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwojowego. Przegląd Komunikacyjny, 4: 11-16.
 • Hornig A., Dziadek S. 1987. Zarys geografii transportu lądowego. PWN, Warszawa.
 • Knowles R., Shaw J., Docherty I. 2008. Transport Geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing, Oxford.
 • Komornicki T. 2003. Dostępność międzynarodowej komunikacji pasażerskiej na terenie Polski. [W:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 505-513.
 • Komornicki T. 2007. Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej. [W:] T. Markowski, A. Stasiak (red.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Biuletyn KPZK PAN, 233: s. 63-86.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M. 2008. Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [W:] K. Saganowski, Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. T. II. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W. 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241.
 • Kossowski T. 2006. Modelowanie struktury sieci transportowej regionu wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Koźlak A. 2007. Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej. [W:] M. Michałowska (red.), Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Koźlak A. 2009. Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne z rozwojem transportu. [W:] S. Korenik, Z. Przybył (red.), Gospodarka przestrzenna XII. T. I. Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław, s. 158-170.
 • Parteka T. 2008. Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni. Regiony, metropolie, transport. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • PLK. 2009. Wykaz linii kolejowych i torów niezbędnych do konstrukcji rozkładu jazdy zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - opracowany na podstawie Instrukcji D29 - Wykaz linii, łącznic i torów łączących (http://www.plksa.pl/fileadmin/pdf/oferta_nowy_zmiany/oferta_zmiany_kwiecien/P_09-10_Z _1_w1.1.pdf).
 • Ratajczak W. 1992. Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948-1998. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno- ekonomicznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 173-203.
 • Ratajczak W. 1999. Modelowanie sieci transportowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B. 2009. The Geography of Transport Systems. Routledge, London-New York.
 • Rosik P. 2004. Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego. Zeszyty Studiów Doktoranckich, 19: 45-66.
 • Rosik P. 2006. Efekty redystrybucyjne zmian regionalnej dostępności transportowej. Studia Regionalne i Lokalne 1 (23), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 65-82.
 • Rosik P., Szuster M. 2008. Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.) 2007. Transport. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słodczyk J., Szafranek E. 2008. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne na obszarach położonych w pasie autostrady A4. [W:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4: 195-200.
 • Spiekermann K., Neubauer J. 2002. European Accessibility and Peripheriality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio. Nordregio Working Paper, Stockholm.
 • Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej - przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. 2009. Warszawa-Bruksela.
 • Warakomska K. 1992. Zagadnienie dostępności w geografii transportu. Przegląd Geograficzny, 64, 1-2: 67-76.
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Komisja Europejska. Październik 2008. Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.