PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 36--51
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie czasopisma naukowego "Turystyka Kulturowa" w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and Importance of the Scientific Journal "Cultural Tourism" in the Development of the Theory and Practice of Cultural Tourism in 2008-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czasopismo naukowe "Turystyka Kulturowa" wpisało się wyraźnie nie tylko w działalność naukową, ale także wiele uczyniła dla popularyzacji różnych aspektów turystyki kulturowej. Turystyka kulturowa ma bowiem dla społeczeństwa nie tylko ogromne znaczenie poznawcze, ale także praktyczne i edukacyjne. "Turystyka Kulturowa" nie jest tylko jednym z wielu czasopism naukowych. To także ważne pismo opiniodawcze i opiniotwórcze, będące forum wymiany doświadczeń, myśli i poglądów. Publikowane są w nim nie tylko teksty naukowe, dotyczące badań obiektów i zjawisk zawsze dających się zmierzyć, ale także przedstawiające świat idei (dobro, piękno, prawda). Zadaniem środowiska intelektualnego skupionego wokół tego czasopisma jest przede wszystkim jego dalszy rozwój. Winno ono kontynuować i rozwijać badania naukowe, popularyzowanie, wskazywanie dobrych praktyk i rozwiązań oraz edukację społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The scientific journal "Cultural Tourism" was clearly included not only in scientific activity, but also made a lot for the popularization of various aspects of cultural tourism. Cultural tourism has not only great cognitive importance for society, but also practical and educational. The national cultural tourism offer intended for all is not only one of the most popular, but also for many people one of the most effective ways to actively participate in culture. "Cultural Tourism" is not just one of many scientific journals. It is also an important opinion-giving and opinion-forming magazine, which is a forum for the exchange of experiences, thoughts and views, not currently in the country with whom to compete. It publishes not only scientific texts concerning the research of objects and phenomena that are always measurable, but also presenting the world of ideas (goodness, beauty, truth). The task of the intellectual environment centered around this magazine is primarily its further development. It should continue and develop important contemporary challenges, especially research, popularization, identification of good practices and solutions, and education of the public. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
36--51
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alejziak W., Liszewski St. 2016, Rola czasopism naukowych w transferze wiedzy w turystyce. Folia Turistica, Kraków, 41: 81-135
 • Biernacka M. 2017, Dolina Poległych w Hiszpanii. Między narodowym katolicyzmem a utowarowieniem pamięci. Czas Kultury, Poznań, 4: (195): 80-84
 • Buczkowska K., Mikos A. von Rohrscheidt (red.) 2009, Współczesne formy turystyki kulturowej. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, Seria "Monografie", 391, 481 str.
 • Długosz Z. 2009, Wybrana bibliografia piśmiennictwa turystycznego (2000-2008). Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 62 str.
 • Hochleitner J. (red.) 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku. Wydawca: Muzeum Zamkowe w Malborku, 221 str.
 • Houston K. Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski. Wydawnictwo Karakter, Kraków, 661 str.
 • Jackowski A. 2010, Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce. Tourism, 20/2: 5-36.
 • Kociołowicz-Wiśniewska B. 2017, Urban exploration. Upamiętniając miejsca niepamięci, ożywiając miejsca martwe. Czas Kultury, Poznań, 4 (195): 86-90.
 • Kolasa W.M. 2011, Retrospektywny indeks cytowani w humanistyce. Koncepcja, metody, zastosowania. Przegląd Biblioteczny, 4: 466-486.
 • Księga Syracha (Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk). Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa, 1980, 34, 10.
 • Kulczycki E. 2014, Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, Warszawa, 3: 117-140.
 • Mączak A. 1978, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 386 str.
 • Mikos A. v. Rohrscheidt 2010, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (Stan: wrzesień 2010). Turystyka Kulturowa, Poznań, 10: 40-68.
 • Mikos A. v. Rohrscheidt 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej. (Stan: sierpień 2012). Turystyka Kulturowa, Poznań, 8: 79-112.
 • Mikos A. v. Rohrscheidt 2014, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. (Stan: sierpień 2014). Turystyka Kulturowa, Poznań, 8: 86-135.
 • Nahotko M. 2007, Naukowe czasopisma elektroniczne. Wydawnictwo SBP, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, Warszawa, 180 str.
 • Orzechowski R., Mikołajczak K. 2017, Rola "miejsc pamięci" w kształtowaniu pamięci zbiorowej - tanatoturystyka jako element pamięci historycznej. Czas Kultury, Poznań, 4 (195): 74-79.
 • Rousseau J.-J. 1955, Emil czyli o wychowaniu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Sobota A. 2014, Nieuczciwe chwyty w dyskusji naukowej. Folia Iuridica Wratislaviensis, Wrocław, 3 (2): 107-122.
 • Wieczorkiewicz 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, UNIVERSITAS, Kraków, 383 str. (cytat ze str. 1224).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574334

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.