PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 Arabska wiosna rok później | 43--62
Tytuł artykułu

Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny

Warianty tytułu
Development-related Problems of Egypt in the Light of the Arab Spring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Protesty społeczne w krajach Bliskiego Wschodu (w tym w Egipcie) - tzw. Arabska Wiosna - były wielkim szokiem dla społeczności międzynarodowej. Najpopularniejszymi hasłami wśród arabskich protestujących były hasła wolności, poszanowania praw człowieka i praw obywatelskich, ale prawdziwymi przyczynami masowej opozycji społecznej były głębokie problemy społeczne, zwłaszcza demograficzne i ekonomiczne, które nie mogły dłużej pozostać nierozwiązane. Od 2004 r. władze egipskie rozpoczęły proces reform w celu uwolnienia egipskiej gospodarki. Zostały powitane z wielkim aplauzem przez instytucje międzynarodowe, a zwłaszcza przez Unię Europejską. Państwa zachodnie nie wzięły jednak pod uwagę faktu, że proces ten miał pewien negatywny wpływ na stan życia przeciętnego Egiptu i bardzo rzadko włączały problemy społeczne do swoich dyrektyw. Ten artykuł jest próbą zbadania, czy współpraca między Egiptem a Unią Europejską, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci próbuje rozwinąć partnerstwo ze wszystkimi państwami MENA, była skuteczna i czy istnieją szanse na wzmocnienie go w przyszłości, szczególnie w kontekście ciągle zmieniająca się sytuacja w regionie. Rok od początku Arabskiej Wiosny jest zdecydowanie za wcześnie, by kategorycznie oceniać reakcję UE na zmieniające się partnerstwo, jednak polityka UE w przeszłości wobec Egiptu nie była skuteczna. Pierwsze reakcje były tylko retoryczne. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Bruksela przedstawiła bardziej konkretne programy i pakiety wsparcia dla Egiptu i innych państw MENA. Co ważne, propozycje te obejmowały nie tylko kwestię wzrostu gospodarczego, ale także problem reform społecznych i rozwoju. Arabska Wiosna jest wciąż szansą dla UE na przeformułowanie polityki wobec Egiptu, ale szczególnie ważna jest odpowiednia koordynacja europejskiego wsparcia dla egipskich reform. (abstrakt autora)
EN
The social protests in the Middle East states (including Egypt) - so called Arab Spring - were a great shock for international community. The most popular slogans among the Arab protesters were the slogans of freedom, respect for human and civil rights but the real reasons for the mass social opposition were deep social problems, especially demographic and economic ones, which could not stay unsolved no longer. Since 2004 Egyptian authorities began to initiate the process of reforms due to liberate the Egyptian economy. They were welcomed with great applause by the international institutions and especially by the European Union. The western states however did not take into account the fact that this process had some negative impact on the condition of life of average Egyptian and included the social problems in their directives very rarely. This article is an attempt to examine if the cooperation between Egypt and European Union which in the past few decades tries to develop the partnership with all MENA states was effective and if there are the chances to strengthen it in the future, especially in the context of still changing situation in the region. One year since the beginning of Arab Spring is definitely too early for categorical evaluations of EU reaction to the changing partnership however past EU politics towards Egypt was not effective. The first reactions were only rhetorical. Past few months Brussels presented more concrete programs and the packages of support for Egypt and other MENA states. What is important, these propositions included not only the question of economic growth but also the problem of social reforms and development. Arab Spring is still the chance for EU to reformulate its politics towards Egypt but particularly important is the proper coordination of European support for Egyptian reforms. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
43--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
autor
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Abdel-Hamid M., Shrinking State Role Undermines Social Protection, www.socialwatch.org/node/11020 (01.04.2012).
 • Aliboni R., Evaluating the Political and Strategic Dimensions, [w:] M. Comelli, A. Eralp, C. Ustun, The European Neighbourhood Policy and the South Mediterranean. The Lessons From Enlargement, Ankara 2009, s. 34-36.
 • Cavatorta F., Durac V., Diverging or Converging Dynamics? EU and US Policies in North Africa: An Introduction, [w:] F. Cavatorta, V. Durac, The Foreign Policies of the European Union and the United States in North Africa. Diverging or Converging Dynamics, New York 2010, s. 2-8.
 • Durac V., The Impact of External Actors on the Distribution of Power in the Middle East: the Case of Egypt, [w:] F. Cavatorta, V. Durac, The Foreign Policies of the European Union and the United States in North Africa. Diverging or Converging Dynamics, New York 2010 s. 73.
 • Elzoughby M., Kodmani B., Transistion in Egipt: Evolution, Challenges and the EU Assistance, [w:] Khalil al-Anani et al., The Future of the Mediterranean. Which Way for Europe and North Africa?, Gutersloh 2011 s. 47-52.
 • Heydarian R.J., The Economics of the Arab Spring, www.fpif.org/articles/the_economics_of_the_arab_spring (02.04.2012).
 • Kahraman S., The European Neighbourhood Policy. A Critical Assessment, "Ankara Review of European Studies" 2006, nr 3, s. 18-23.
 • Khalil al-Anani, Egypt and the EU In the Post-Mubarak Era, [w:] Khalil al-Anani et al., The Future of the Mediterranean. Which Way for Europe and North Africa?, Gutersloh 2011, s. 41-45.
 • Kuruvilla T., Fischer M, Kreymborg C, Ghanem E., Preparing for Privatization in the Middle East, www.adlittle.com/downloads/tx_adlprism/ADL_Preparing_for_privatization.pdf (02.04.2012).
 • Maher S., The Political Economy of the Egyptian Uprising, "Monthly Review" 2011, t. 63, www.monthlyreview.org/2011/11/01/the-political-economy-of-the-egyptian-uprising (02.04.2012).
 • Marei A., Egypt. An Unprotected Economy, www.socialwatch.org/sites/default/files/egypt2009_eng.pdf (03.04.2012).
 • Schumacher T., The EU and the Arab Spring: Between Spectatorship and Actorness, "Insight Turkey" 2011, nr 3, s. 109-111.
 • Their H., The Roots of Egypt's Revolt, www.isreview.org/issues/77/rev-egypt.shtml (30.03.2012).
 • Wojna B. et al., EU and Its Southern Neighbours: New Challenges for the European Neighbourhood Policy, www.sipri.org/research/security/euroatlantic/eu-seminar/documentation/sasiedztwo-druk-ang.pdf (20.03.2012).
 • Wojna B., Unia Europejska wobec Arabskiej Wiosny. Problemy i dylematy nowego partnerstwa, "Sprawy Międzynarodowe" 2011, nr 3, s. 16.
 • Woodward R., Safavi M., Kozarzewski P., Background Report on Private Sector Development in Latin America, the Post-Communist Countries of Europe and Asia, the Middle East and North Africa, "CASE Network Studies & Analyses" 2012, No. 434, www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_434_0.pdf (11.03.2012).
 • Zdanowski J., Rewolucja czy rewolta?, "Academia" 2011, nr 2, www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/academia/nr_2_26_2011/20-23_zdanowski_.pdf (11.03.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574346

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.