PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 18 | 62--78
Tytuł artykułu

Exploratory Data Analysis of Environmental Governance at Local Level in the South-West Region of Poland

Warianty tytułu
Eksploracyjna analiza ładu środowiskowego na poziomie lokalnym w południowo-zachodnim regionie Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Prowadzenie zintegrowanych działań w ramach zrównoważonego rozwoju wymaga obiektywnego rozpoznania potrzeb ich wdrażania na podstawie wyników kompleksowych analiz wielu złożonych, powiązanych ze sobą czynników odzwierciedlających stan środowiska przyrodniczego i sytuację ekonomiczno-demograficzną. Wzrastająca funkcjonalność Systemów Informacji Geograficznej (GIS) spowodowała, że bazy danych GIS stały się narzędziem wspierającym implementację działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Celem pracy było rozpoznanie zmienności przestrzennej poziomu ładu środowiskowego w południowo-zachodnim regionie Polski. Zastosowano metody badań z zakresu wielowymiarowych technik eksploracji danych i analizy geoprzestrzenne, w wyniku których otrzymano teoretyczny model opisujący prawidłowości w zależnościach między analizowanymi wskaźnikami ładu środowiskowego. Poziom ładu środowiskowego najsilniej determinowały wskaźniki dotyczące zmian klimatu oraz bioróżnorodności.(abstrakt oryginalny)
EN
Conducting integrated measures within the framework of sustainable development requires an objective identification of the needs for their implementation based on the results of multifaceted analyses of many complex, interrelated factors reflecting the state of the natural environment and the economic and demographic situation. The increasing functionality of Geographic Information Systems (GIS), has made GIS databases a tool supporting the implementation of sustainable development activities. The aim of the study was to recognise the spatial variability of the level of environmental governance in the south-west region of Poland. Methods of research on multidimensional data mining techniques and geo-spatial analyses were applied, resulting in a theoretical model describing the regularities in the relationships between the analysed indicators of environmental governance. The level of environmental governance was most strongly determined by indicators concerning climate change and biodiversity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Opole, Poland
Bibliografia
 • Bartniczak B., 2012, Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, Wiadomości Statystyczne, 9.
 • Băneş A., Orboi M.D., Monea A., Monea M., 2010, Sustainable development by GIS, Research Journal of Agricultural Science, 42 (3), pp. 405-407.
 • Czarski E. (ed.), 2011, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • Dobrzański G., Dobrzańska B.M., 2010, Trwały i zrównoważony rozwój, [in:] B. Dobrzańska, G. Dobrzański, G. Kiełczewski (eds.), Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa, pp. 252-263.
 • Dygaszewicz J., 2012, Spisy Powszechne jako źródło danych do analiz geoprzestrzennych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, pp. 91-100.
 • Fiedukowicz A., Gąsiorowski J., Olszewski R., 2015, Wybrane metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (Spatial Data Mining), Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • GIS for Sustainable Development, 2007, Esri, http://www.esri.com/library/bestpractices/sustainable- -development.pdf (access: 12.07.2018).
 • Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS obszary zastosowań, PWN, Warszawa.
 • Heffner K., Malik K., 2011, Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, [in:] D. Kiełczewski (ed.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, pp. 113-131.
 • Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Monografie i Opracowania, nr 170, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, p. 358.
 • Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, vol. 4, pp. 5-31.
 • Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D., 2005, Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 2nd Edition, Abridged, Wiley, New York.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Olszewski R., 2013, Wpływ dyrektywy INSPIRE na rozwój kartografii w Polsce, http://www.gugik.gov. pl/__data/assets/pdf_file/0003/22962/Monografia-GBDOT-cz.-4.pdf (access: 25.03.2019).
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Perumal M., Velumani B., Sadhasivam A., Ramaswamy K., 2015, Spatial Data Mining Approaches for GIS - A Brief Review [in:] Satapathy S., Govardhan A., Raju K., Mandal J. (eds.), Emerging ICT for Bridging the Future, Proceedings of the 49th Annual Convention of the Computer Society of India CSI, vol. 2, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham. vol 338, pp. 579-592.
 • Pesch U., 2014, Sustainable development and institutional boundaries, Journal of Integrative Environmental Sciences, 11 (1), pp. 39-54.
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Roszkowska E., Karwowska R., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, Economics and Management 1, pp. 9-37.
 • Scott G., Rajabifard A., 2017, Sustainable development and geospatial information: A strategic framework for integrating a global policy agenda into national geospatial capabilities, Geo-spatial Information Science, 20:2, pp. 59-76, https://doi.org/10.1080/10095020.2017.1325594.
 • Statistics Textbook, 2011, Statsoft Inc., https://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (access: 19.02.2019).
 • Sugumaran R., Degroote J., 2011, Spatial Decision Support System: Principles and Practices, Boca Raton, FL: CRC Press - Taylor & Francis Group.
 • Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Wiatkowska B., Słodczyk J., 2018, Spatial Diversity of Environmental Governance in the Aspect of Sustainable Development of the Polish-Czech Border Area, [in:] Development and administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development, VŠB - Technical University of Ostrava, pp. 292-301
 • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, 2016, GUS, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/info.jsf?poziom= lokal¶metr_inf=ml&symbol_wsk=&jezyk=en&panel=_offline (access: 15.03.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574358

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.