PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5-6 | 8--14
Tytuł artykułu

Ewaluacja inwestycyjnych programów polityki społecznej na przykładzie rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych

Warianty tytułu
Social Investment Policy Programmes Evaluation Based on Selected Case Study Government Programme for the Elderly Social Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza znaczenia ewaluacji inwestycyjnych programów społecznych dla oceny skuteczności i efektywności jego implementacji, na przykładzie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. W pierwszej części opisane zostały podstawy teoretyczne i modelowe ewaluacji. Dalej zaprezentowany został inwestycyjny charakter programu ASOS oraz krytyczna analiza przeprowadzonych ewaluacji w ujęciu modelowym od początku jego implementacji, czyli od 2012 r. Następnie wskazano warunki prowadzenia wiarygodnych badań ewaluacyjnych inwestycyjnych programów społecznych, które związane są z implementowaniem zróżnicowanych rodzajów ewaluacji w procesie badawczym, m.in.: oceny potrzeb grupy docelowej programu, procesu implementacji interwencji i wpływu analizowanego programu nie tylko na bezpośrednich jego beneficjentów, ale także na szeroko rozumiane otoczenie społeczne oraz oceny ekonomicznych skutków realizacji programu. Autorki rekomendują implementację metod ilościowych i jakościowych, a także prowadzenie badań ewaluacyjnych rezultatów programów inwestycyjnych w długookresowej perspektywie czasowej. Artykuł, obok krytycznej analizy literatury przedmiotu dotyczącej ewaluacji polityk publicznych, prezentuje wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe finansowanego z programu Horyzont 2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to examine the role of evaluation of investment social programmes in the process of its efficiency and effectiveness assessment based on Government Programme for the Elderly Social Activity (ASOS) case study. In the first part theoretical origins and models of evaluation, the investment dimension of the ASOS programme and critical analysis of existing evaluations of the programme since 2012 have been presented. Next, the conditions for conducting plausible evaluation research of the investment social programmes have been described. They are connected with the implementation varied models of evaluation in the research process including: needs assessment of the programme's primary stakeholders, process implementation of the intervention, impact the programme on the beneficiaries and their social environment and assessment economic results of intervention. The authors of paper recommend both quantitative and qualitative research methods implementation and doing evaluation research the results of investment social programmes at least in the long time perspective. The content of the paper is based on critical analysis the scientific sources about evaluation public policies and presents research results from the scientific project Innovative Social Investment Strengthening Communities in Europe financed by the Horizon 2020 programme. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
8--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Altschuld J.W., Witkin B.R. (1999), From Needs Assessment to Action: Transforming Needs into Solution Strategies, Thousand Oaks, SAGE Publications, London.
 • Banke-Thomas O., Madaj B., Charles A., Broek N. (2015), Social Return on Investment (SROI) methodology to account for value for money of public health interventions: a systematic review, "BMC Public Health", Vol. 582, Issue 12, s. 1-14.
 • Bonoli G. (2005), The politics of the new social policies: Providing coverage against new social risks in mature welfare state, "Policy & Politics", Vol. 33, Issue 1, p. 431-450.
 • Connell J., Kubisch A. (1998), Applying a Theory of Change Approach to the Evaluation of Comprehensive Community Initiatives: Progress, Prospects, and Problems, http://seachangecop.org/files/documents/1998_ToC_and_evaluation_of_community_initiatives.pdf (dostęp: 10.06.2017).
 • Donaldson S.I. (2007), Program Theory-Driven Evaluation Science: Strategies and Application, Lawrence Erlbaum, New York.
 • Fox C., Grimm R., Caldeira R. (2016), An Introduction to Evaluation, Sage Publishing, London.
 • Górniak J. (2007), Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, w: S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych. Perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkota Administracji Publicznej, Kraków, s. 11-28.
 • Hansen H.F. (2005), Choosing Evaluation Models. A Discussion on Evaluation Design, "Evaluation", Vol. 4, Issue 11, s. 447-462.
 • Hansen M.B., Vedung E. (2010) Theory - Based Stakeholder Evaluation, "American Journal of Evaluation", Vol. 3, Issue 31, s. 294-313.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
 • Hulme M., Sanderson E. (2015). Social Investment for Family, Friends and Relationships, Big Society Capital, London.
 • Iwański R. (2017), Nowe oblicza starości z perspektywy dalszego starzenia się populacji, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5(11), s. 113-128, doi: 10.18559/SOEP.2017.11.8.
 • Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M. (2016), Government Programme for the Elderly Social Activity based on the selected example. D4.2 Deliverable, Evaluation report on case study, European Commission, Research Executive Agency, Brussels.
 • Łącka I. (2015), Problemy oceny efektywności podmiotów ekonomii społecznej, w: G. Borys, R. Kurek (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 241-252.
 • Mathison S. (2005), Encyclopedia of evaluation, Thousand Oaks, SAGE Publications, CA and London.
 • Michalewska-Pawlak M. (2017), Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych, "Wrocławskie Studia Politologiczne", Vol. 27, s. 93-107.
 • Morel N., Palier B., Palme J. (2012), Social investment: A paradigm in search of the new economic model and political mobilisation, w: N. Morel, B. Palier, J. Palme (red.), Towards a Social Investment Welfare State, Policy Press, Bristol, s. 353-376.
 • Moroń D., Klimowicz M. (2016), Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych, "Wrocławskie Studia Politologiczne", Vol. 21, s. 67-81.
 • Motyk K., Małecki-Tepicht Ł. (2008), Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", Vol. 6, Issue 4, s. 124-133.
 • MPiPS (2013a), Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/1NOWA STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy Program ASOS2012-2013.pdf [dostęp 17.01.2019].
 • MPiPS (2013b), Informacja z konsultacji projektu dokumentu rządowego pn. Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (zwany dalej Programem ASOS) w okresie od września do grudnia 2013, Warszawa.
 • MPiPS (2013c), Informacja o realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Warszawa.
 • MPiPS (2014a), Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/public/1NOWA STRONA/Seniorzy/Program ASOS 2014-2020.pdf [dostęp 17.01.2019].
 • MPiPS (2014b), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - rok 2013, Warszawa.
 • MPiPS (2015), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - rok 2014, Warszawa.
 • MRPiPS (2016), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - rok 2015, Warszawa.
 • MRPiPS (2017), Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - rok 2016, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2008), Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji. średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Olejniczak K. (2010). Mechanizm i narzędzia racjonalizacji prorozwojowych działań publicznych, w: A. Tuchorska (red.), Europejskie wyzwania dla polski i jej 20 regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 302-325.
 • Patton M.Q. (2004), Evaluation Research, w: M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T.F. Liao (red.), The Sage encyclopedia of social science research methods, SAGE Publications, Thousand Oaks and CA, s. 337-340.
 • Perek-Białas J. (2016), Tradycyjne i uzupełniające podejścia do ewaluacji efektów polityki senioralnej w Polsce, "Problemy Polityki Społecznej", Vol. 3, s. 91-111.
 • Shafir E. (2013), Introduction, w: Shafir E. (red.) The Behavioral Foundations of Public Policy, Princeton University Press, Princeton, s. 1-9.
 • Szatur-Jaworska B. (2016), Polityka społeczna wobec starzenia się ludności- propozycja konceptualizacji pojęcia, "STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA", Vol. 9, Issue 4, s. 7-27.
 • Wiktorska-Święcka A., Michalewska-Pawlak M., Klimowicz M. (2017), Institutional determinants of innovations in regional governance in Poland, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa-Wrocław.
 • Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D. (2017), Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Young K., Ashby D., Boaz A., Grayson L. (2002), Social Science and the Evidence-based Policy Movement, "Social Policy and Society", Vol. 3, Issue 1, s. 215-224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574368

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.