PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 5-6 | 29--34
Tytuł artykułu

Wiek bezrobotnych jako czynnik różnicujący gotowość podjęcia pracy i uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej

Autorzy
Warianty tytułu
Age of the Unemployed as a Determinant Differentiating Readiness to Find a Job and Participation in the Activities of Professional Activation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki pokoleniowego zróżnicowania osób bezrobotnych. Analizowano, w jakim zakresie wiek pozostających bez pracy wpływa na aktywność przy poszukiwaniu pracy oraz na chęć uczestnictwa w różnych działaniach aktywizujących oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. Dzięki uwzględnieniu zasady reprezentatywności formułowane wnioski z badań można ekstrapolować na szerszą populację bezrobotnych. Analiza zgromadzonego materiału badawczego jednoznacznie wykazała, że im starszy wiek bezrobotnych, tym mniejszy poziom aktywności w poszukiwaniu pracy oraz w zakresie chęci uczestnictwa w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. W artykule ukazano także oczekiwania osób bezrobotnych wobec pracodawców w zakresie płacy i warunków pracy, również uwzględniając pokoleniowe zróżnicowanie respondentów. Znajomość tych oczekiwań oraz ich uwzględnianie w polityce aktywizacji zasobów ludzkich powinno wpłynąć na wzrost wskaźników aktywności zawodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents partial results of empirical research on generational diversity of the unemployed. Above all were analyzed how the age of the unemployed influences the activity in the job search and the willingness to participate in professional activation offered by the public employment services. The principles of representativeness were taken into account, therefore the conclusions from the research can be extrapolated to the wider population of the unemployed. Studies have shown that the older the age of the unemployed, the lower level of activity in search of work and on the willingness to participate in activities related to professional activation offered by public employment services. The article also presents the expectations of people unemployed towards employers - also the generational diversity of respondents was taken into account. Knowledge of these expectations and their inclusion in the policy of activating human resources should affect the increase in professional activity rates. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Boer T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Chirkowska-Smolak T. (2000), Aktywność bezrobotnych w świetle psychologicznych modeli poszukiwania pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 147-166.
 • Kryńska E. (2012), Praca dla osób starszych. Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina, Biuletyn Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa, nr 12, s. 12-18.
 • Kwiatkowski E. (2007), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maksim M., Wiśniewski Z., Wojdyło M. (2018), Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Toruń.
 • Muster R. (2010), Szanse bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy na podjęcie zatrudnienia. Diagnoza grup defaworyzowanych przez pracodawców, w: M. Gagacka, K. Głąbicka (red.), Lokalne sieci wsparcia, Politechnika Radomska, Radom, s. 248-263.
 • Muster R. (2014), Diagnoza lokalnego rynku pracy miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, Wyd. CTC Sp. z o.o., Opole.
 • MPiPS (2014), Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy, Warszawa.
 • Spytek-Bandurska G. (2012), Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 17, s. 91-112.
 • Turek K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, w: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie. Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku, PARP, Warszawa, s. 74-105.
 • Wiktorowicz J., Warwas I. (2016), Pokolenia na rynku pracy, w: J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba i in. (red.), Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania międzygeneracyjnego, Wolters Kluwer S.A., Warszawa, s. 19-37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.