PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 1 (21) | 75--86
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Safety and Sustainable Development of Polish Industrial Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia bezpieczeństwa finansowego dla zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Początkowe rozważania poświęcono omówieniu najważniejszych zagadnień teoretycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw oraz z ich bezpieczeństwem finansowym. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania przeprowadzonego z uwzględnieniem zasobów GUS w latach 2010-2017. W celu oceny zależności między bezpieczeństwem a zrównoważonym rozwojem wyznaczono wskaźniki korelacji liniowej Pearsona oraz przeprowadzono estymację klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują, że w dwóch z czterech analizowanych sekcji, czyli górnictwie i wydobywaniu oraz w przetwórstwie przemysłowym, odnotowano wysoką istotność statystyczną między badanymi zmiennymi. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, iż bezpieczeństwo finansowe jest kluczową determinantą zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to indicate the importance of financial security for the sustainable development of Polish industrial enterprises. Initial considerations were devoted to the discussion of basic theoretical issues related to sustainable development of enterprises and their financial security. The main part of the study presents the results of a study. In order to assess the relationship between safety and sustainable development, the Pearson linear correlation coefficients were determined and the estimation was carried out using the Classical Method of the Smallest Squares. The obtained results indicate that in two of the four analyzed sections, in Mining and quarrying and in Industrial processing, high statistical significance was recorded between the variables studied. Therefore, it cannot be unequivocally stated that financial security is a key determinant of the sustainable development of Polish industrial enterprises.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ambec S., Lanoie P., 2008, Does it pay to be green? A systematic overview, Acad. Manage Perspect, no. 22(4), s. 45-62.
 • Barilenko V.I., 2014, Business analysis as a tool to ensure sustainable development of economic entities, Accounting. Analysis. Audit, no. 1, s. 25-31.
 • Bednarski L., Waśniewski T. (red.), 1996, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Brzozowski T., 2015, Zrównoważony rozwój organizacji- ujęcie praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 377, s. 140.
 • Burchell J., 2008, The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York.
 • Delasa V., Nosova E., Yafinovych O., 2015, Financial security of enterprises, Procedia Economics and Finance, no. 27, s. 250.
 • Doane D., MacGillivray A., 2001, Economic Sustainability - The Business of Staying in Business, New Economics Foundation, London, http://www.projectsigma.co.uk/RnDStreams/RD_economic_ sustain.pdf.
 • Dresner S., 2002, The Principles of Sustainability, Earthscan, London.
 • Duraj A.N., 2010, Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dyllick T., Hockerts K., 2002, Beyond the case for corporate sustainability, Bus. Strat. Environ., no. 11, s. 131.
 • Franc-Dąbrowska J., 2006, Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G.
 • Giovannoni E., Fabietti G., What Is Sustainability? A Review of the Concept and Its Applications, http:// www.pmir.it/fileCaricati/1/Giovannoni and Fabietti (2013).pdf.
 • Gray R., 2010, Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability and how would we know?, An exploration of narratives of organisations and the planet, Account. Org. Soc., no. 35(1), s. 47-62.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, Poltex, Warszawa.
 • Hull C., Rothenberg S., 2008, Firm performance: The interactions of corporate social performance with innovation and industry differentiation, Strateg. Manag., no. 29(7), s. 781-789.
 • http://swaid.stat.gov.pl.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
 • Jaffe A., Peterson S., Portney P., Stavins R., 1995, Environmental regulation and the competitiveness of US manufacturing: What does the evidence tell us?, J. Econ. Lit., no. 33(1), s. 132-163.
 • Karbownik L., 2012, Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 267.
 • Karbownik L., 2014, Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Koryakov A.G., 2012 Methodological issues of sustainable enterprise development, Issues of Economics and Law, no. 4, s. 110-114.
 • Koszel M., Weinert A., 2013, Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu - studia przypadków, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Maslou A.H., 2003, Motivacija i lichnost', Spb., Piter.
 • Medvedyeva I.B., Pohosova M.Y., 2011, Diahnostuvannya bezpeky promyslovoho pidpryyemstva u tryrivneviy systemi finansovykhvidnosyn, Vyd. KhNEU, Kharkiv.
 • Miles M., Covin J., 2000, Environmental marketing: A source of reputational, competitive and financial advantage, J. Bus. Ethic., no. 23(3), s. 299-311.
 • Misztal A., 2018, Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw - ewaluacja, Handel Wewnętrzny, nr 2(373), s. 27-40.
 • Molina-Azorin J.F., Claver-Cortes E., Lopez-Gamero M.D, Tari J.J., 2009, Green management and financial performance: A literature review, Manag. Decis., no. 47(7), s. 1080-1100.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 • Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L., 2003, Corporate social and financial performance: A metaanalysis, Organ. Stud., nr 24(3), s. 403-441.
 • Poskrobko B., 1998, Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Raczkowski K., 2014, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] Płaczek J. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tran Thi Hai Yen, Tran Thi Thanh Thuy, Tereshchenko S., 2018, Modern approaches to the definition of sustainable enterprises development, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, no. 8, vol. 4, s. 171.
 • Trojanowski T., 2015, Przedsiębiorstwa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 77, s. 244.
 • Witek-Crabb A., 2005, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, [w:] Brdulak H., Gołębiowski T., Trans'05 Wspólna Europa, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Zahorodniy A.H., Voznyuk H.L., 2007, Finansovo-ekonomichnyy slovnyk, K. Znannya.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574464

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.