PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 26--45
Tytuł artykułu

Turystyka dziedzictwa - przykład kubańskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Heritage Tourism - the Case of Cuban UNESCO World Heritage Sites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka dziedzictwa (ang. heritage tourism) jest jedną z najszybciej rozwijających się form turystyki na świecie. Niniejszy artykuł opiera się na analizie czterech obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na Kubie: zespołu zabytkowego w Hawanie i jego systemu fortyfikacji, Trynidadu i Valle de los Ingenios, Valle de Viñales oraz zabytkowego Centrum Cienfuegos. Jego celem jest wskazanie cech turystyki dziedzictwa na Kubie, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych przypadków. W pierwszej części artykułu autorzy na podstawie dostępnej literatury międzynarodowej rozważają termin, jakim jest turystyka dziedzictwa i prezentują dwie perspektywy badawcze. W drugiej przedstawiają specyfikę turystyki na Kubie oraz jej ewolucję na przestrzeni dekad. W trzeciej części autorzy dokonują charakterystyki czterech wybranych obiektów z Listy UNESCO. Z analizy wynika, że wybrane obiekty różnią się miedzy sobą pod kątem cech turystyki dziedzictwa. Artykuł w dużej mierze oparty został na badaniach i obserwacjach terenowych przeprowadzonych przez autorów na Kubie w maju 2018 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
Heritage tourism is one of the fastest growing branches of tourism in the world. This article is based on the analysis of four UNESCO World Heritage sites in Cuba: Old Havana and its Fortification System, Trinidad and the Valley de los Ingenios, Viñales Valley and Urban Historic Centre of Cienfuegos. Its objective is to indicate the features of heritage tourism in Cuba, with particular emphasis on the selected cases. In the first part of the article, the authors, on the basis of available international literature, consider the term heritage tourism and present two research perspectives. In the second one, they show the characteristic of tourism in Cuba and its evolution over decades. In the third part, the authors describe four selected UNESCO World Heritage sites. The analysis shows that selected sites differ in terms of the features of heritage tourism. The article was largely based on research and field observations conducted by the authors in Cuba in May 2018. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--45
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Anuario Estadístico de Cuba 2016, Capítulo 15: Turismo, Oficina Nacional de Estadística e Información, 2017, 1-16
 • Apostolakis A., 2003, The convergence process in heritage tourism, "Annals of tourism research", 30(4), 795-812
 • Best M. N., Phulgence W. F., 2013, Interpretation of contested heritage at an attraction in St. Lucia, "Journal of Heritage Tourism", 8(1), 21-35
 • Chang T. C., Milne S., Fallon D., Pohlmann C., 1996, Urban heritage tourism: The global-local nexus, "Annals of Tourism Research", 23(2), 284-305
 • Chen C. F., Chen P. C., 2013, Another look at the heritage tourism experience, "Annals of tourism research", 41, 236-40
 • Chhabra D., Healy R., Sills E., 2003, Staged authenticity and heritage tourism, "Annals of tourism research", 30(3), 702-719
 • Drost A., 1996, Developing sustainable tourism for world heritage sites, "Annals of tourism research", 23(2), 479-484
 • Durydiwka M., 2009, Ruch turystyczny - z centrum ku peryferiom, "Prace i Studia Geograficzne", T. 42, 59-71
 • Durydiwka M., 2017, Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach), "Turystyka Kulturowa", 2/2017, 102-122
 • Fyall A., Garrod B., 1998, Heritage tourism: at what price?, "Managing Leisure", 3(4), 213-228
 • Garrod B., Fyall A., 2000, Managing heritage tourism, "Annals of tourism research", 27(3), 682-708
 • Górna A., Górny K., 2016, Atrakcyjność turystyczna obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO - przykład Senegalu, "Prace i Studia Geograficzne", T. 62. Z. 1., s. 43-80
 • Górna A., Górny K., Kowalczyk A., Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystki miejskiej, "Turystyka Kulturowa", 3/2016, 56-90
 • Gorney C., 2016, Kuba u stóp jankeskiej fali, "National Geographic", Nr 10 (205)/2016, 72-85
 • Górny K., 2017, Ślady kolonializmu we współczesnej przestrzeni miejskiej Bandżulu (Gambia), "Prace i Studia Geograficzne", T.62. Z.3, 31-62
 • Ibarra Martín C. M. (red), 1979, Atlas de Cuba, Instituto Cubano de Geodesia y Cartografıa, La Habana
 • Inniss T. A., Jolliffe L., 2013, The industrial heritage of sugar at World Heritage Sites in the Caribbean, [in:] L. Jolliffe (ed.) Sugar Heritage and Tourism in Transition, Channel View Publications, 89-109
 • Jayawardena C., 2003, Revolution to revolution: why is tourism booming in Cuba?, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", 15(1), 52-58
 • Jędrusik M., Skoczek M., 1994, Warunki życia w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na Kubie, "Prace i Studia Geograficzne", T. 15, 143-157
 • Jolliffe L., 2012, Connecting Sugar Heritage and Tourism, [in:] L. Jolliffe (ed.) Sugar Heritage and Tourism in Transition, Channel View Publications, 3-22
 • Jordan L. A., 2013, Managing built heritage for tourism in Trinidad and Tobago: challenges and opportunities, "Journal of Heritage Tourism", 8(1), 49-62
 • Jordan L.A., Jolliffe L., 2013, Heritage tourism in the Caribbean: Current themes and challenges, "Journal of Heritage Tourism", 8(1), 1-8
 • Kempiak J., Hollywood L., Bolan P., McMahon-Beattie U., 2017, The heritage tourist: an understanding of the visitor experience at heritage attractions, "International Journal of Heritage Studies", 23(4), 375-392
 • Law C. M., 1993, Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell, London
 • Lenik S., 2013, Community engagement and heritage tourism at Geneva Estate, Dominica, "Journal of Heritage Tourism", 8(1), 9-19
 • Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego-wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego, "Turystyka kulturowa", nr 3, s. 14-27
 • Lisocka-Jaegermann B., 1994, Migranci, Tożsamosć, Miejsce. Środowisko imigrantów kubańskich na Florydzie, "Prace i Studia Geograficzne", T. 15, 131-142
 • Martínez G. C., Díaz J. S., 2011, Trinidad, producto turístico integral y sostenible en Cuba, "Cuadernos de Turismo", 27, 95-114
 • Nicholas L., Thapa B., 2013, The politics of world heritage: a case study of the Pitons Management Area, St Lucia, "Journal of Heritage Tourism", 8(1), 37-48
 • Nuryanti W., 1996, Heritage and postmodern tourism, "Annals of tourism research", 23(2), 249-260
 • Padilla A., McElroy J. L., 2007, Cuba and Caribbean tourism after Castro, "Annals of Tourism Research", 34(3), 649-672
 • Poria Y., Butler R., Airey D., 2001, Clarifying heritage tourism, "Annals of Tourism Research", 28(4), 1047-1049
 • Poria Y., Butler R., Airey D., 2003, The core of heritage tourism, "Annals of Tourism Research", 30(1), 238-254
 • Pujol L. N., 2012, Atractivos y perspectivas turísticas de la ciudad cubana de Cienfuegos. "Kalpana", 7, 28-37
 • Richards G., 2001, The Experience Industry and the Creation of Attractions, [in:] Cultural Attractions and European Tourism, ed. Richards G., Oxfordshire, UK: CABI Publishing, 55-69
 • Sainsbury B., McCarthy C., 2017, Kuba, wyd. I, tłumaczenie, Lonely Planet Global Limited/Wyd. Pascal, Bielsko-Biała
 • Sanchez P. M., Adams K. M., 2008, The Janus-faced character of tourism in Cuba, "Annals of Tourism Research", 35(1), 27-46
 • Scarpaci J. L., 2002, Trinidad's Tourism: Between "Glocal" Heritage and National Economic Development, "Cuba in Transition", 12, 360-368
 • Scott R. J., 1998, Race, labor, and citizenship in Cuba: a view from the sugar district of Cienfuegos, 1886-1909, "The Hispanic American Historical Review", 78(4), 687-728
 • Su R., Bramwell B., Whalley P. A., 2018, Cultural political economy and urban heritage tourism, "Annals of Tourism Research", 68, 30-40
 • Yale P., 1991, From Tourist attractions to Heritage Tourism. Huntingdon: Elm Publications, 21
 • yu Park H., 2010, Heritage tourism: Emotional journeys into nationhood, "Annals of Tourism research", 37(1), 116-135
 • Zeppel H., Hall C. M., 1991, Selling art and history: cultural heritage and tourism, "Journal of Tourism Studies", 2(1), 29-45
 • Ziarkowski D., 2012, Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki, [w:] A. Matuszczyk, (red.), Folia Turistica nr 26 - 2012, Folia Turistica, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 53-66
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574490

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.