PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 2 | 167--181
Tytuł artykułu

Niedopasowanie jako źródło dysfunkcji organizacyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Misalignment as a Source of Organizational Dysfunctions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych źródeł dysfunkcji organizacyjnych jest niedopasowanie. Zjawisko to dotyczy niewłaściwych relacji wewnątrz organizacji, a także stosunków organizacji z otoczeniem. Niedopasowania strategiczne rozumie się jako takie zjawiska i rozwiązania, które uniemożliwiają harmonijną realizację strategii i powodują fragmentację organizacji. Niedopasowania operacyjne odnoszą się do poziomu relacji między systemami organizacyjnymi i oznaczają takie skonfigurowanie tych systemów, które utrudnia lub uniemożliwia ich współpracę. Problematyka niedopasowań zyskuje na znaczeniu i popularności m.in. ze względu na wzrost nieprzewidywalności i złożoności otoczenia, ale również powrót do rozwiązań mechanistycznych w organizacjach. Artykuł opiera się na wywiadach przeprowadzonych z przedsiębiorcami i menedżerami oraz analizie przypadków. Analiza pozwoliła na identyfikację niedopasowań strategicznych, jak np. sprzeczność między wizją organizacji a jej celami strategicznymi, niedopasowanie organizacji do oczekiwań klientów lub wręcz konflikty i sprzeczność interesów między organizacjami a ich strategicznymi klientami. Zidentyfikowano również szereg niedopasowań na poziomie operacyjnym, jak np. dysproporcje w poziomie formalizacji między podsystemami organizacyjnymi, niedopasowanie systemu wynagrodzeń do indywidualnych i grupowych celów, niespójność systemu oceny pracowników i instrumentów motywacyjnych i inne. Związek między niedopasowaniami strategicznymi i operacyjnymi jest dwustronny - niedopasowania występujące w jednym obszarze mają dysfunkcjonalny wpływ na inny obszar. Niedopasowania organizacyjne mają negatywny wpływ na wartość firmy. Ich efektem może być zmniejszenie możliwości rozwojowych organizacji, konflikty, obniżenie przychodów czy wzrost kosztów funkcjonowania. W określonych przypadkach mogą wystąpić bardzo niekorzystne efekty wizerunkowe. Dobrze zdiagnozowane niedopasowania organizacyjne mogą stanowić impuls do restrukturyzacji firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the important sources of organizational dysfunctions is misalignment. This phenomenon concerns improper relations within the organization as well as relations between the organization and the environment. Strategic misalignment is understood as such phenomena and solutions that hinder the harmonious implementation of the strategy and cause fragmentation of the organization. Operational misalignment refers to the quality of relationships between organizational systems and mean that these systems are configured in a way which makes their cooperation more difficult or impossible. The article is based on interviews conducted with entrepreneurs and managers as well as case studies. The analysis allowed to identify strategic misalignments, such as the contradiction between the vision of the organization and its strategic goals, the organization's misalignment with the expectations of clients, or even disputes and conflicts of interest between organizations and their strategic clients. A number of mismatches at the operational level have also been identified, such as disproportions in the level of formalization between organizational subsystems, misalignment of the remuneration system with individual and group aims, inconsistency of the employee appraisal system and motivational instruments, and others. The relationship between strategic and operational misalignments is reciprocal - misalignments that occur in one area have a dysfunctional impact on another area. Organizational misalignments have a negative impact on the company's value. Their effect may be the reduction of organizational development opportunities, conflicts, lower revenues or higher operating costs. In certain cases, very negative image effects may occur. Well-diagnosed organizational misalignments can be an impulse to restructure the company. (original abstract)
Rocznik
Strony
167--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bundy J., Vogel R., Zachary M. (2017), Organization - Stakeholder Fit: A Dynamic Theory of Cooperation, Compromise and Conflict Between an Organization and Its Stakeholders, "Strategic Management Journal", Vol. 39, No. 2.
 • Chari S., Balabanis G., Robson M., Slater S. (2017), Alignments and misalignments of realized marketing strategies with administrative systems: Performance implications, "Industrial Marketing Management", Vol. 63.
 • Friesl M., Silberzahn R. (2017), Managerial Coordination Challenges in the Alignment of Capabilities and New Subsidiary Charters in MNEs., "Organizational Studies" Vol. 38, No. 12.
 • Gadomska-Lila K. (2013), Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 • Gadomska-Lila K., Rudawska A. (2014), Niedopasowanie - dysfunkcja czy szansa na rozwój organizacji?, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", Vol. 4, No. 34.
 • Hawn O., Ioannou I. (2016), Mind the gap: The interplay between external and internal actions in the case of corporate social responsibility, "Strategic Management Journal", Vol. 37.
 • Hensel P. (2008), Transfer wzorców zarządzania. Studium organizacji sektora publicznego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Heracleous L., Werres K. (2016), On the Road to Disaster: Strategic Misalignments and Corporate Failure, "Long Range Planning", Vol. 48, No. 4.
 • Hough J., Liebig K. (2013), An Analysis of Strategic Alignment Tools, "Corporate Ownership & Control", Vol. 10, No. 2-3.
 • Melnyk S., Bitici U., Platts K., Tobias J., Andersen B. (2014), Is performance measurement and management fit for the future? "Management Accounting Research", Vol. 25, No. 2.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Peretz H., Fried Y., Levi A. (2018), Flexible work arrangements, national culture, organizational characteristics, and organizational outcomes: A study across 21 countries, "Human Resource Management Journal", Vol. 28, No. 1.
 • Samnani A., Singh P. (2013), Exploring the Fit - perspective: An Ethographic Approach, "Human Resource Management", Vol. 52, No. 1.
 • Skiba J., Saini A., Friend S. (2016), The effect of managerial cost prioritization on sales force turnover, "Journal Of Business Research", Vol. 69, No. 12.
 • Solli-Saether J., Karlsen J., Van Oorschot K. (2015), Strategic and Cultural Misalignment: Knowledge Sharing Barriers in Project Networks, "Project Management Journal", Vol. 46, No. 3.
 • Wu J., Ma Z. (2018), Misfit or xenophillia: The impact of oversea work experiences on returnee entrepreneurs' venture capital funding in China, "Nankai Business Review International", Vol. 9, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.