PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 357--369
Tytuł artykułu

Działania innowacyjne przedsiębiorstw usługowych - uwarunkowania i efekty

Autorzy
Warianty tytułu
Innovative Measures of Service Enterprises : Determinants and Effects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa usługowe w Polsce - ich uwarunkowań i efektów. Cel ten zrealizowano na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w grudniu 2017 roku na próbie liczącej 1000 podmiotów, działających w różnych sekcjach usługowych. W artykule przedstawiono rodzaje wdrażanych innowacji, osiągane w ich efekcie korzyści, a także podstawowe czynniki warunkujące działalność innowacyjną ankietowanych firm. Prezentację wyników badania poprzedzają rozważania dotyczące specyfiki innowacji w sektorze usług. Wyniki badania prowadzą do wniosku, że przedsiębiorstwa usługowe na ogół wdrażają tzw. miękkie innowacje, podstawowym obszarem ich działań jest komunikacja z klientami, a w efekcie podnoszą poziom obsługi klientów, a także skuteczniej promują się. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the innovative measures taken by service enterprises in Poland - their determinants and effects. This aim was achieved based on findings of the survey carried out in December 2017 on the sample of 1000 entities operating in various service sections. In her article, the author presented the types of innovations being implemented, the benefits being achieved owing to them as well as the basic factors determining innovative activities of the surveyed companies. The presentation of research findings are preceded by considerations concerning the specificity of innovations in the service sector. The research results lead to the conclusion that service enterprises usually implement the so-called soft innovations, the basic area of their measures is communication with customers and, in result, they raise the level of customer attendance as well as more efficiently promote themselves. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
357--369
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polski Instytut Ekonomiczny - Warszawa
Bibliografia
 • Cyran K. (2015), Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, "Modem Management Review", nr 3.
 • Dominiak J. (2013), Innowacyjność w sferze usług, "Przegląd Geograficzny", t. 83, z. 4.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Jasiński A. H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • Kozioł K. (2009), Innowacje usługowe - aspekty teoretyczne i praktyczne, (w:) Rudawska I. (red.), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Machaj R, Bisek I. (2013), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, (w:) Czerniak J. (red.), Innowacyjność w polskiej i światowej gospodarce, UMCS, Lublin.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C. H. Beck, Warszawa.
 • Niedzielski P. (2008), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, (w:) Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J. (2013), Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług-nowe ścieżki rozwoju, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf [dostęp: 15.08.2018].
 • Wiśniewska J. (2011), Aktywność innowacyjna sektora usług w Polsce, (w:) Janasz W. (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.