PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 394--403
Tytuł artykułu

Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów

Warianty tytułu
Organic Food in Polish Consumer's Awareness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przybliżenie żywności ekologicznej i przyczyn wzrostu zainteresowania nią przez polskich konsumentów, a także postrzegania jej przez osoby w wieku od 19 do 36 lat. W pracy podjęto próbę scharakteryzowania konsumenta zorientowanego proekologicznie oraz określenia cech przesądzających o wysokiej jakości żywności. Było to możliwe dzięki dokonaniu przeglądu literatury oraz przeprowadzeniu badania ankietowego pozwalającego na zbadanie świadomości konsumentów w zakresie żywnościowych produktów ekologicznych. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika przede wszystkim, iż mimo świadomości konsumentów, że żywność ekologiczna jest zdrowa, rezygnują z jej zakupu, ponieważ jest dla nich zbyt droga. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wyciągnięcie wniosków, które mogą stanowić przesłankę do podejmowania działań popularyzujących w społeczeństwie tego rodzaju żywność, zwiększając szansę na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to present organic food and the reasons for the increase in interest in it by Polish consumers, as well as the perception of it by people aged 19-36. The paper attempts to characterise the pro-ecology-oriented consumer and to identify the characteristics that determine high-quality food. It was possible thanks to the review of the literature and conducting a questionnaire-based survey to examine consumers' awareness of organic food products. The survey shows that despite consumers' awareness that organic food is healthy, they give up their purchase because it is too expensive for them. The obtained results of the research will allow drawing conclusions that may be a prerequisite for undertaking activities popularising this kind of food in the society, increasing the chance for the development of organic farming in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
394--403
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2014), Sensoryczne badanie żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Cichocka I., Grabiński T. (2010), Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość", nr 5.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2018), Rynek żywności ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska świadomej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 2(373).
 • Hermaniuk T. (2018), Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 2(373).
 • Kijowski J. (2004), Integracja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w normach międzynarodowych, (w:) Witrowa-Rajchert D., Nowak D. (red.) Metody zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w przetwórstwie żywności, SGGW, Warszawa.
 • Kobielska Z. (2002), Rolnictwo ekologiczne - brak możliwości czy potrzeb?, "Boss Rolnictwo", nr 31.
 • Kondratowicz-Pozorska J. (2011), Rola współczesnego konsumenta w kształtowaniu pozycji rynkowej polskich gospodarstw ekologicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 73.
 • Kułyk P., Michałowska M. (2018), Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim, "Handel Wewnętrzny", nr 2(373).
 • Łukasiński W. (2008), Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 1(56).
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Niewęgłowska G. (2005), Gospodarstwa ekologiczne w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Sikora T. (2016), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 • Waszkiewicz-Robak B. (2002), Substancje dodatkowe w rynkowych produktach spożywczych, "Przemysł Spożywczy", nr 5.
 • Witek L. (2007), Rola marketingu w rozwoju rynku żywności ekologicznej na przykładzie południowo-wschodniej Polski, "Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing", nr 244.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.