PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 7 | 8--14
Tytuł artykułu

Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce

Warianty tytułu
Conditions for The Functioning of Social Cooperatives in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce, będących miejscem aktywizacji życiowej i zawodowej osób o tzw. niskiej zatrudnialności, tj. m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych itp. Wyniki badań własnych prowadzonych w Łodzi i woj. łódzkim, krajowych, a także obserwacji uczestniczącej z racji społecznego kierowania spółdzielnią socjalną, dowodzą konieczności wspierania słabych ekonomicznie podmiotów przez aktorów społecznych, tj. władzę lokalną / samorządową/ i biznes. Jest to jedyna droga, która pozwoli Polsce znaleźć się w europejskim nurcie nowej polityki społecznej, ukierunkowanej na workfare state, opartej m.in. na włączeniu społecznym grup marginalizowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze and assess the functioning of social cooperatives in Poland, which are the place of life and professional activation of people with so-called low employability, i.e. long-term unemployed, disabled, addicted etc. The results of own research conducted in Lodz and the Lodz voivodship, by the use of participant observation as a social manager of a social cooperative proves the need to support economically weak entities by social actors, i.e. local government and businesses. This is the only way that will allow Poland to find itself in the European social policy oriented to workfare state based on including the inclusion of marginalized groups. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
8--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Chyra-Rolicz Z. (2017), Spółdzielnie socjalne szansa dla wykluczonych? Zamierzenia i rezultaty, w: Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska (red.), Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością i przeszłością, Societas Pars Mundi, Bielefeld.
 • Golinowska S. (2007), Polityka wobec pracy w kontekście zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: S. Golinowska, A. Ruzik, B. Pieliński, J. Gandziarowska (red.), Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie społeczne. Strategie wobec pracy, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2018), Spółdzielnie socjalne w 2016 r., Informacje statystyczne, Warszawa [dostęp 21.02.2018].
 • Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2012-2013 (2015), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Jak mogłaby wyglądać współpraca biznesu z ekonomią społeczną i czemu tak nie wygląda (2018), ngo.pl.ekonomiaspołeczna.pl/ [dostęp 09.11.2018].
 • Janowska Z. (2018), Skuteczność aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej szansą na ograniczenie państwa opiekuńczego w Polsce, w: M. Bednarski, Z. Wiśniewski (red.), Polityka społeczna w Polsce osiągnięcia i wyzwania, Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Janowska Z. (2016), Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce, w: J. Auleytner (red.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Janowska Z., red. (2012), Spółdzielczość socjalna w województwie łódzkim, Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Łódź.
 • Krawczyk M. (2012), Rekomendacje współpracy jednostka samorządu terytorialnego - spółdzielnie socjalne, w: Z. Janowska (red.), Spółdzielczość socjalna w województwie łódzkim, Międzynarodowa Fundacja Kobiet, Łódź.
 • Mączyńska E. (2017), Inkluzywna gospodarka, https://mycompanypolska.pl>artykuł>f [dostęp 28.12.2018].
 • Murawska D. (2013), Relacje firm z podmiotami społecznymi, "Ekonomia Społeczna", nr 3.
 • Murzyn D. (2018), Ekonomia społeczna jako przykład działań na rzecz rozwoju inkluzywnego, w: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekonomia społeczna, między rynkiem, państwem a obywatelem, Difin SA, Warszawa.
 • Pach J. (2018), Innowacyjność ekonomii społecznej w kontekście rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, w: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, Difin SA, Warszawa.
 • Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020 (2016), Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź.
 • Skiba-Kuraszkiewicz K. (2017), Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, "Wspólnota", nr 9.
 • Sroka J. (2018), Ekonomia społeczna - między rynkową transakcją, społeczną kooperacją a hierarchiczną koordynacją, w: D. Murzyn, J. Pach (red.), Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, Difin SA, Warszawa.
 • Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim (2018), Raport, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Agencja Wydawnicza ARGI s.c., Wrocław, luty.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010, ec.europa.eu>pdf?1_PL_ACT_part1_v1 [dostęp 28.12.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.