PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 734 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce | 326--333
Tytuł artykułu

Propozycja dynamiczno-przestrzennej analizy porównawczej struktur ekonomicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie podkreśla się dużą rolę struktur ekonomicznych dla funkcjonowania i dynamiki gospodarki regionalnej. Struktura ekonomiczna jest jednym z czynników kształtujących proces rozwoju społeczno-gospodarczego każdego regionu. Struktura dynamizująca powoduje przyspieszenie rozwoju gospodarczego, a struktura stagnacyjna przyczynia się do zmniejszenia efektywności wykorzystania innych czynników rozwoju.
Wyodrębnienie podobnych struktur ekonomicznych i łączenie ich w homogeniczne grupy umożliwia uporządkowanie otaczającej człowieka rzeczywistości i poznawanie istoty badanych zjawisk gospodarczych. Jest to jeden z podstawowych problemów wielowymiarowej analizy strukturalnej. Do jego realizacji stosuje się metody klasyfikacji. Dyscypliną naukową zajmującą się zasadami i metodami klasyfikacji jest taksonomia. Spośród wielu znanych metod taksonomicznych można wyodrębnić metody ilościowe i jakościowe. Rodzaj stosowanych metod zależy od typu wykorzystywanych informacji wyjściowych. Przedmiotem dalszych rozważań będą ilościowe metody taksonomiczne składające się na taksonomię numeryczną. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ajwazjan S.A., Bieżajewa Z.T., Starowierow O.W.: Klassifikacyja mnogomiernych nahljudienij. "Statistika" Moskwa 1974.
 • Anderberg M.R.: Cluster analysis for aplications. New York, San Francisco, London: Academic Press 1973.
 • Berry B.J.L.: A method for derving multifactor uniform regions. "Przegląd Geograficzny" 1962 nr 2.
 • Borys T.: Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 284, Wrocław: AE 1984.
 • Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U., Smoluk A.: Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych. "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 21, Wrocław: WSE 1969.
 • Chojnicki Z., Czyż T.: Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. Warszawa: PWN 1973.
 • Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
 • Classification and Clustering. Red. J. Van Ryzin. New York; Academic Press 1977.
 • Cormack R.M.: A review of classification (with discussion J. "Journal of the Royal Statistical Society" 1971, vol. 134, part 3, ser. A.
 • Czekanowski J.: Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. "Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" 1913 nr 5.
 • Florek K., Lukasiewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1951 nr 17.
 • Fortier J.J., Solomon H.: Clustering Procedures, [w:] Multivariate Analysis. Red. P.R. Krishnaiah. New York: Academic Press 1966 nr 62.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
 • Hartigan J.A.: Clustering Algorithms. Wiley, New York 1975.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału kręgów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
 • Hubert L.: Monotone invariant clustering procedures. "Psychometrica" 1973 nr 38.
 • Jajuga K.: O sposobach określania ilości klas w zagadnieniu klasyfikacji i klasyfikacji rozmytej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 262, Wrocław: AE 1984.
 • Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWN 1990.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A general theory of classificatory sorting strategies. 1. Hierarchical systems. "Computer Journal" 1967 nr 9.
 • Lance G.N., Williams W.T.: A general theory of classificatory sorting strategies. 2. Clustering systems. "Computer Journal" 1968 nr 10.
 • Marek T.: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa: PWN 1989.
 • Mirkin B.G.: Analiz kaczestwiennych priznakow. "Statistika" Moskwa 1976.
 • Mojena R.: Hierarchical grouping methods and stopping rules: an evaluation. "The Computer Journal" 1977 nr 20.
 • Nowak E.: Wskaźniki podobieństwa wyników podziałów. "Przegląd Statystyczny" 1985 nr 1.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
 • Ostasiewicz W.: Dyskryminacja, klasyfikacja, rozpoznanie. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 165, Wrocław: AE 1980.
 • Pluta W.: O pewnej metodzie klasyfikacji przedsiębiorstw. "Przegląd Statystyczny" 1972 nr 1.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
 • Podolec B., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. Warszawa: PWE 1978.
 • Prim R.C.: Shortest connection networks and some generalizations. "The Bell System Technical Journal" 1957 nr 6.
 • Rand W.M.: Obiective criteria for the evaluation of clustering methods. "Journal of the American Statistical Association" 1971 nr 66.
 • Siedlecka U.: Zastosowanie metody taksonomii stochastycznej do dyskryminacji zbiorów skończonych. "Przegląd Statystyczny" 1976 nr 3.
 • Sneath P.H.A., Sokal R.R.: Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. San Francisco: W.H. Freeman and Co. 1973.
 • Sokal R.R., Rohlf F.J.: The comparison of dendrograms by objective methods. "Taxon" 1962 nr 11.
 • Strahl D.: Dyskryminacja zbioru z kryterium stabilnego podobieństwa. "Przegląd Statystyczny" 1981 nr 1.
 • Walesiak M.: Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych. Rozprawa doktorska. Wrocław: AE 1985 (maszynopis).
 • Walesiak M.: Sposoby rejestracji zmian w czasie w wynikach klasyfikacji. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 311, Wroclaw: AE 1985.
 • Walesiak M.: Sposoby wyznaczania optymalnej liczby klas w zagadnieniu klasyfikacji hierarchicznej. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 449, Wrocław: AE 1988.
 • Ward J.H.: Hierarchical grouping to optimize an objective function. "Journal of the American Statistical Association" 1963 nr 58.
 • Wishard D.: Algorithm for hierarchical classifications. "Biometrics" 1969 nr 25.
 • Wójcik T.: Zarys teorii klasyfikacji. Warszawa: PWN 1965.
 • Żitkow G.N.: Niekatóryje metody awtomaticzeskoj klassifikacyi, [w:] Struktumyje mietody opoznawanija i awtomaticzeskoje cztienije. "Statistika" Moskwa 1970.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574618

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.