PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 4, cz. 2 | 197--207
Tytuł artykułu

Internet rzeczy jako katalizator zmian w outsourcingu usług IT

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Internet of Things as a Catalyst for Changes in the Outsourcing of IT Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Według firmy badawczej McKinsey&Company Internet rzeczy ma szanse generować znaczne korzyści ekonomiczne dla światowej gospodarki. Gałęzie przemysłu, które mają największy potencjał w tym obszarze, uwzględniają szeroko pojęte zastosowania medyczne, infrastrukturalne, energetykę, budownictwo, transport oraz usługi w ramach sektora publicznego. Omawiana koncepcja to ogromna szansa dla wielu organizacji. Korzyści, jakie mogą one uzyskać, związane są ze zwiększeniem produktywności pracowników, lepszą alokacją kapitału, redukcją kosztów, poprawą relacji z klientami, automatyzacją procesów biznesowych, co może przyspieszyć wejście na rynek i zapewnić lepszą oraz szybszą reakcję na potrzeby klienta. Koncepcja ta ma również szanse na zmianę oblicza outsourcingu usług IT i w opinii wielu analityków, podobnie jak cloud computing, może przyczynić się w sposób zdecydowany do zmian w zakresie oferty usług w ramach outsourcingu IT, jednocześnie wpływając na ożywienie tempa wzrostu outsourcingu. Artykuł jest próbą analizy wpływu zjawiska Internetu rzeczy na funkcjonowanie współczesnych organizacji gospodarczych i wykorzystywane przez nie modele biznesowe. Celem głównym niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu, jaki może mieć Internet rzeczy na zmiany w outsourcingu usług IT. Autorzy podejmują próbę przedstawienia potencjalnego kierunku zmian oraz możliwości i wyzwań, jakie rysują się zarówno przed odbiorcami (klientami), jak i dostawcami technologii IoT. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the McKinsey&Company research, the Internet of Things is likely to generate significant economic benefits for the global economy. Branches of industry that have the greatest potential in this area include healthcare, infrastructural services, energy, construction, transport and public sector services. The discussed concept is a great opportunity for many organizations. The benefits they can get are related to the increase in employee productivity, better allocation of capital, cost reduction, improvement of customer relations, automation of business processes, which can accelerate the market entry and provide a better and faster response to customer needs. This concept is also likely to change the face of outsourcing of IT services and in the opinion of many analysts, as well as cloud computing, it can make a decisive contribution to changes in the range of IT outsourcing services while affecting the pace of growth in outsourcing. The article is an attempt to analyze the impact of the phenomenon of the Internet of Things on the functioning of modern business organizations and the business models they use. The main aim of this article is to show the impact that IoT can have on changes in the outsourcing of IT services. The authors will try to present the potential direction of changes as well as the opportunities and challenges that appear both for the clients and suppliers of IoT technologies. (original abstract)
Rocznik
Strony
197--207
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andersson P., Mattsson L.-G. (2015), Service innovations enabled by the "internet of things", "IMP Journal", Vol. 9, No. 1.
 • Augmented Business (2010), "The Economist", November 4th, http://www.economist.com/node/17388392/, dostęp: 16.04.2018.
 • Brisbourne A. (2015), 6 strategies for outsourcing IoT, https://www.enterprisetech.com/2015/06/30/6-strategies-for-outsourcing-iot/, dostęp: 12.04.2018.
 • Cisco (2016), Technology Radar Trends, http://www.cisco.com/web/solutions/trends/tech-radar/, dostęp: 18.12.2017.
 • Del Giudice M. (2016), Discovering the Internet of Things (IoT): technology and business process management, inside and outside the innovative firms, "Business Process Management Journal", Vol. 22, No. 2.
 • EY (2015), Insights on governance, risk and compliance: Cybersecurity and the Internet of Things, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cybersecurity-and--the-internet-of-things/$FILE/EY-cybersecurity-and-the-internet-of-things.pdf, dostęp: 25.02.2018.
 • Lund D., MacGillivray C., Vernon Turner V., Morales M. (2018), Worldwide and Regional Internet of Things (IoT) 2014-2020 Forecast: A Virtuous Circle of Proven Value and Demand, "Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide IDC", dostęp dnia 12.04.2018.
 • McKinsey&Company (2015), The Internet Of Things: Mapping The Value Beyond The Hype, McKinsey Global Institute, http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world, dostęp: 6.12.2017.
 • Melby B.M., Rectenwald G.W. (2016), Internet of Things on the Rise in Commonly Outsourced Business Functions, "The National Law Review", August 11, https://www.natlawreview.com/article/internet-things-rise-commonly-outsourced-business-functions, dostęp: 6.04.2018.
 • Panetta K. (2017), Gartner Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond, https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-predictions-for-2018-and-beyond/, dostęp: 13.04.2018.
 • Rot A. (2017), Bezpieczeństwo jako najważniejsze wyzwanie koncepcji Internetu rzeczy, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Społeczna Akademia Nauk, nr 4/2, Łódź-Warszawa.
 • Rot A., Blaicke B. (2016), Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy. Rekomendacje dla organizacji i dostawców rozwiązań, "Informatyka Ekonomiczna", nr 3, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sobińska M. (2015), Przewodnik Sourcingu IT, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wielki J. (2016), Internet rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 281, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.