PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 Arabska wiosna rok później | 165--181
Tytuł artykułu

Arabska wiosna w Syrii i jej reperkusje w regionie bliskiego wschodu

Warianty tytułu
The Arab Spring in Syria and its Repercussions in the Middle East
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Minęło ponad rok od rozpoczęcia pierwszych starć w Syrii, a następnie sytuacja staje się epicentrum wszystkich problemów Bliskiego Wschodu. Wydarzenia w Syrii stają się przedmiotem zainteresowania różnych grup, ponieważ koncentruje się na nich wiele kluczowych kwestii regionalnych. Dramat syryjski ma dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrznie jest to popularne powstanie, którego celem jest obalenie represyjnego reżimu. Regionalne konsekwencje tych zmian wymagają jednak rewizji współczesnego podejścia do analizy polityk na Bliskim Wschodzie, aby uwzględnić nowe tendencje kształtujące potencjalnie nowy system elektroenergetyczny. Podejścia, które nie pozwoliły przewidzieć lub przyjąć tych masowych ruchów, prowadzących do upadku głównych aktorów politycznych Bliskiego Wschodu - reżimów autorytarnych i potencjalnych konsekwencji takich wydarzeń. Te wspólne podejścia - dyskursy dotyczące zrozumienia polityki Bliskiego Wschodu zostaną przedstawione w artykule w celu zakwestionowania i przeanalizowania ich znaczenia. Przyjęcie tej krytycznej postawy prowadzi do bardziej owocnego poznania natury zachodzących zmian na Bliskim Wschodzie. Teza artykułu jest taka, że pojęcie rywalizacji sunnicko-szyickiej jako głównej siły kształtującej politykę arabską i bliskowschodnią nie jest ważne i skuteczne jako narzędzie analityczne. Celem jest podkreślenie wielowymiarowości i złożoności sił modelujących współczesny Bliski Wschód. (abstrakt autora)
EN
It has been more than a year since the first clashes in Syria started and the situation is subsequently turning into an epicentre of the whole Middle Eastern problems. The events in Syria become the cross of interests of various groups since many crucial, regional issues focus there. Syrian drama goes on two dimensions: internal and external. On the internal basis it is a popular uprising that aims at toppling the repressive regime. Regional consequences of these changes, though, demand revising the contemporary approaches in analysing politcs in the Middle East, in order to take into account new tendencies shaping potentially new power system. The approaches that did not allow to predict or embrace these mass movements leading to the collapse of the main political actors of the Middle East - authoritarian regimes and potential consequences of such events. These common approaches - discourses of understanding the Middle Eastern politics will be presented in the article in order to question and analyse their relevance. Adoption of this critical stance leads to more fruitful cognition of the nature of the on-going changes in the Middle East. Article's thesis is that the notion of Sunni-Shia rivalry as the main force shaping Arab and Middle Eastern policy is not valid and efficient as an analytical tool. The objective is to emphasise multidimensionality and complexity of forces modelling contemporary Middle East. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
165--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński, doktorantka
Bibliografia
 • Kerr M.H., The Arab Cold War: Gamal' Abd al-Nasir and His Rivals 1958-1970, Oxford 1971.
 • Nakash Y., Reaching for Power: The Shi'a in the Modern Arab World, Princeton 2006; G. E. Fuller, The Future of Political Islam, Palgrave Macmillan 2004.
 • Seale P., Asad of Syria. The Struggle for the Middle East, Berkeley 1988.
 • Pethers V., Syria Under Bashar Al-Asad: Modernisation and the Limits of Change, Oxford 2004.
 • Melhem H., Syria Between Two Transitions, www.merip.org/mer/mer203/syria-between-two-transitions (05.04.2012).
 • Godarzi J.M., Syria and Iran: Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East, London 2009.
 • Blanford N., Killing Mr. Lebanon: The Assasination of Rafiq Hariri and Its Impact on the Middle East, London 2006.
 • Harling P., S. Birke, Beyond the Fall of Syrian Regime, www.merip.org/mero/mero022412 (01.04.2012).
 • Kamrava M., The Arab Spring and Saudi Led Counterevolution, "Orbis" 2012, Winter.
 • Sayegh Y., China's Position on Syria, www.carnegie-mec.org/publications/?fa=47132&lang=en (01.04.2012).
 • Boucek C., K. Sadjadpour, Rivals: Iran vs. Saudi Arabia, www.carnegie-mec.org/publications/?fa=45578 (29.03.2012).
 • Fantappie M., Turkey Eyes Syrians Crisis Through Lens of Kurdish Stability, www.carnegie-mec.org/publications/?fa=47626 (01.04.2012).
 • Trenin D., Why Russia Supports Assad, www.carnegie-mec.org/publications/?fa=47141 (29.03.2012).
 • Kerr M.H., Hafiz Asad and Changing Patterns of Syrian Politics, "International Journal: The Arab States and Israel" 1973, Vol. 28, No. 4, s. 689-706
 • Ryan C., The New Arab Cold War and the Struggle for Syria, www.merip.org/mer/mer262 (01.04.2012).
 • Bank A., Valbjørn M., Signs of New Arab War. The Lebanon 2006 War and Sunni-Shi'a Divide, www.merip.org/mer/mer242/signs-new-arab-cold-war (04.04.2012).
 • Bustani H., The Failure of the Arab "State" and Its Opposition, www.english.al-akhbar.com/content/failure-arab-state-and-its-opposition (19.04.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.