PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 3 (59) Strefa euro - szanse i zagrożenia dla Polski | 49--68
Tytuł artykułu

Pogłębianie integracji gospodarczej w strefie euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Deepening of Integration in the Eurozone in Light of the Optimum Currency Areas Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podjęła próbę interpretacji zmian kształtu instytucjonalnego UGW, do jakich doszło w reakcji na kryzys gospodarczy i finansowy po 2008 r., w kontekście ustaleń teorii optymalnych obszarów walutowych oraz wskazania możliwego wpływu pogłębiania integracji gospodarczej w UE na zmianę uwarunkowań przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. W artykule dokonała przede wszystkim przeglądu prac z zakresu teorii optymalnych obszarów walutowych oraz krytycznej oceny ewolucji kształtu instytucjonalnego UGW, przy odwołaniu do wyników badań empirycznych poświęconych temu ugrupowaniu integracyjnemu.(fragment tekstu)
EN
This article discusses deepening of European integration resulting from the reforms of eurozone in the context of the Optimum Currency Areas (OCA) theory. The paper begins with an outline of the OCA theory crucial findings. The second section discusses the importance of proper selection of monetary union membership criteria. Next, the deepening of the European integration in light of the endogeneity of currency area optimality hypothesis is discussed. The final section emphasizes possible changes in the balance of costs and benefits of monetary integration for countries that have not yet fulfilled the necessary conditions for the adoption of the euro.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
49--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Artis M.J., Reflections on the optimal currency area (OCA) criteria in the light of EMU, "International Journal of Finance and Economics" 2003, Vol. 8, No 4, https://doi.org/10.1002/ijfe.211.
 • Bayoumi T., Eichengreen B., Shocking aspects of European monetary unification, Discussion Paper No 643, Centre for Economic Policy Research, London 1992, https://doi. org/10.3386/w3949.
 • Bąk H. i in., Wybrane problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Bąk H., Maciejewski S., Endogeneity and specialization in the European Monetary Union, "International Journal of Management and Economics" 2015, No 46.
 • Beck K. , Determinants of business cycles synchronization in the European Union and the Euro Area, "Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" 2013, Vol. 8, No. 4, https://doi.org/10.1515/ijme-2015-0020.
 • Beck K., Determinants of business cycles synchronization in the European Union and the Euro Area, "Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" 2013, Vol. 8, No. 4, http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2013.025.
 • Bini-Smaghi L., Padoa-Schioppa T., Papadia F., The transition to EMU in the Maastricht Treaty, Essays in International Finance, Nr 194, International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey 1994.
 • Buiter W., Corsetti G., Roubini N., Excessive deficits: sense and nonsense in Treaty of Maastricht, "Economic Policy" 1993, No 16, https://doi.org/10.2307/1344568.
 • Komisja Europejska, Convergence Report, May 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/ files/economy-finance/ip078_en.pdf.
 • de Grauwe P., Mongelli F.P., Endogeneities of optimum currency areas. What brings countries sharing a single currency closer together?, Working Paper Series, No 468, European Central Bank, 2005.
 • Eichengreen B., Is Europe an optimum currency area? [w:] B. Eichengreen, European monetary unification. Theory, practice and analysis, The MIT Press, Cambridge Massachussets, 1997.
 • European Stability Mechanism. Annual Report 2017, Publications Office of the European Union, 2018.
 • Europejski Bank Centralny, Raport o konwergencji, Frankfurt 2018, https://doi.10.2866/29295.
 • Fleming J.M., On Exchange Rate Unification, "The Economic Journal" 1971, Vol. 81.
 • Frankel J.A., Rose A.K., The endogeneity of the optimum currency area criteria, "The Economic Journal" 1998, Vol. 108, No 449, https://doi.org/10.1111/1468-0297.00327.
 • Franks J. i in., Economic Convergence in the Euro Area: Coming Together or Drifting Apart?, IMF Working Paper WP/18/10, European Department, International Monetary Fund, 2018.
 • Ingram J.C., The Case for the European Monetary Integration, Essays in International Finance, No. 98, Princeton University, 1973.
 • Kenen P.B., The theory of optimum currency areas: an eclectic view [w:] Monetary problems of the international economy, eds. R.A. Mundell, A.K. Svoboda, The University of Chicago Press, Chicago 1969.
 • Ch McKinnon R.I., Optimum currency areas, "American Economic Review" 1963, No 53.
 • Molle W., Competitiveness, EMU and Cohesion Experiences in the Past (2000-2013). Assessment of the Present (2014-2020) and Lessons for the Future (2020 and Beyond), "International Journal of Management and Economics" 2014, No. 44.
 • Mongelli F.P., 'New' Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling us?, ECB Working Paper, No 138, European Central Bank, Frankfurt 2002.
 • Mundell R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1961, Vol. 51, No 4.
 • Narodowy Bank Polski, Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, 2014, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_raport_wyzwania_integracji_ze_strefa_euro.pdf.
 • Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2009.
 • Obstfeld M., Finance at center stage: some lessons of the Euro crisis, European Economy Economic Papers, No 493, Directorate-general for Economic and Financial Affairs, European Commission, 2013.
 • Rapacki R., Znoykowicz-Wierzbicka M., The design of the EMU at the heart of the EU's crisis? Economic challenges of the integration project [w:] The Crisis of the European Union: Challenges, Analyses, Solutions, ed. A. Grimmel, Routledge, 2018, https://doi.org/10.4324/9781315443683-4.
 • Sala-i-Martin X., Sachs J., Fiscal federalism and optimum currency areas: evidence for Europe from the United States, Working Paper nr 3855, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachussets 1991, https://doi.org/10.3386/w3855.
 • Tchorek G., Krzewicki P., Wpływ euro na handel zagraniczny w europejskiej unii walutowej [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy VI, red. S. Owsiak, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Tirole J., Country solidarity in sovereign crises, "American Economic Review" 2015, no105(8), https://doi.org/10.1257/aer.20121248.
 • Tower E., Willet T.D., The theory of optimum currency areas and exchange rate flexibility, Special Papers in International Economics, Nr 11, 1976, International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey 1976.
 • Vade Mecum on the Stability and Growth Pact. 2017 edition, Institutional Papers 052, Directorate- general for Economic and Financial Affairs, European Commission, 2017.
 • Znoykowicz-Wierzbicka M., Ewolucja systemu koordynacji polityki gospodarczej krajów członkowskich UE - wnioski dla Polski [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, red. G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Pakt Euro Plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji, konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24-25 marca 2011 r., https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro, Dz.Urz. UE L 306/33 z 23 listopada 2011 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1176/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, Dz.Urz. UE L 306/33 z 23 listopada 2011 r.
 • The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union, https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana); protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji, Dz.Urz. UE C 326/281 z 26 października 2012 r.
 • Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z 16 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverfassungsgericht Niemcy) Peter Gauweiler i in. vs. Deutsche Bundestag, sygn. akt C-62/14, Dz.Urz. UE C 279/12 z 24 sierpnia 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574672

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.