PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 tom 1 | 555--569
Tytuł artykułu

Tendencje w konsumpcji gospodarstw domowych w świetle zmian na rynku pracy w Polsce

Warianty tytułu
Trends in Household Consumption in the Light of Changes in the Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany zachodzące na rynku pracy wywierają wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domowych w Polsce, w tym na zmiany zachodzące w ich konsumpcji. Stopień przeobrażeń w tym zakresie może być zróżnicowany w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych. W tym kontekście celem artykułu jest identyfikacja związku zmian na rynku pracy ze zmianami w konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce oraz wyodrębnienie grup gospodarstw domowych, w których zmiany w konsumpcji były największe i najmniejsze. Zwłaszcza okres kryzysu gospodarczego na świecie oraz okres pokryzysowy pokazują widoczną ewolucję w tej kwestii. Wśród metod badawczych wykorzystano studia literaturowe, analizę statystyczną i analizę korelacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes taking place in the labour market have an impact on the functioning of households in Poland, including changes in their consumption. The degree of transformations in this area can be varied in particular socio-economic groups. In this context, the purpose of this article is to identify the relationship between changes in the labour market and changes in household consumption in Poland, and to distinguish groups of households in which the changes in the consumption were the largest and the smallest. In particular, the period of the global economic crisis and the post-crisis period show a visible evolution in this respect. The research methods include literature studies, statistical analysis and correlation analysis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
555--569
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Baudrikkard J. (2005), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Berten I. (2002), Praca, zatrudnienie i bezrobocie w Europie: jakie perspektywy na przyszłość, (w:) Seweryński M., Wojtyła J. (red.), Społeczne aspekty bezrobocia. Skutki i przeciwdziałanie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bywalec Cz., (2007), Konsument i konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C. H. Beck, Warszawa.
 • Grzega U. (2011), Zmiany i trendy w konsumpcji gospodarstw domowych jako uwarunkowania działania małych przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 638, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 63.
 • Grzega U. (2015), Unowocześnienie konsumpcji gospodarstw domowych, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześnienia konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • GUS (2018a), Stopa bezrobocia rejestrowanego..., http://stat.gov.pl [dostęp: 15.08.2018].
 • GUS (2018b), Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce..., http://stat.gov.pl [dostęp: 15.08.2018].
 • GUS (2017), Budżety gospodarstw domowych 2016..., Warszawa.
 • GUS (2016), Budżety gospodarstw domowych 2015..., Warszawa.
 • GUS (2015), Budżety gospodarstw domowych 2014..., Warszawa.
 • GUS (2014), Budżety gospodarstw domowych 2013..., Warszawa.
 • GUS (2013), Budżety gospodarstw domowych 2012..., Warszawa.
 • GUS (2012), Budżety gospodarstw domowych 2011..., Warszawa.
 • GUS (2011), Budżety gospodarstw domowych 2010..., Warszawa.
 • GUS (2010), Budżety gospodarstw domowych 2009..., Warszawa.
 • GUS (2009), Budżety gospodarstw domowych 2008..., Warszawa.
 • GUS (2008), Budżety gospodarstw domowych 2007..., Warszawa.
 • GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych 2006..., Warszawa.
 • Hasińska Z., (1993), Regionalne i lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Holecki T. (2002), Samorządowy model kreowania rynku pracy, (w:) Frączkiewicz-Wronki A. (red.), Samorządowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 • Kotlorz D., Zagórska-Jonszta U. (1998), Rynek pracy w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kotlorz D. (red.) (2007), Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kowalski J. (2000), Ryzyko w inwestowaniu, PWE, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Malinowski A. (2005), Wstęp do ekonometrii, "Państwo i Prawo", nr 10.
 • Molenda J. (2015), Postawy kobiet wiejskich wobec unowocześnienia gospodarki chłopskiej w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, (w:) Żarnowska A. Szwarc A. (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX і XX. Zbór studiów, t. V, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, za: Grzega U. (2015), Unowocześnienie konsumpcji gospodarstw domowych, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześnienia konsumpcji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Rynek pracy w Polsce w 2007 roku (2007), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Rynek pracy w Polsce w 2016 roku (2017), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Sadowski Z., Wach T. (2003), Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 • Turnowiecki W. (2002), Polityka społeczna, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 • Wątroba W. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, AE, Wrocław.
 • Woś J., Rochacka J., Kasperek-Hoppe M. (2004), Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja, Determinanty, Teorie, Modele, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574702

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.