PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 7 | 30--36
Tytuł artykułu

Projekt "WORK for JOB - przez praktykę do pracy" jako próba tworzenia modelu wspomagania tranzycji studentów socjologii na rynek pracy

Autorzy
Warianty tytułu
"Work For Job Project"- by Practice for Work as an Attempt to Create a Model for Supporting Transit Sociology Students on the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono główne założenia projektu grantowego WORK for JOB - przez praktykę do pracy, dotyczącego tranzycji studentów z systemu edukacji na rynek pracy. Innowacyjność projektu zakładała implementację w programowo przewidziany cykl kształcenia modelu płatnych staży dla adeptów stacjonarnych studiów socjologicznych. Propozycja modelu wspierającego proces przechodzenia młodzieży akademickiej z systemu edukacji w obszar rynku pracy została wypracowana w partnerstwie między Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego a Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Główne założenia testowanego modelu umożliwiały młodzieży zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów. Studenci uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, poznali zasady funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, a za udział w projekcie dodatkowo otrzymywali stypendia. Młodzież akademicka, pracując w małych, trzyosobowych zespołach realizowała projekty badawcze, których wyniki i wyciągane przez nich wnioski miały wartość aplikacyjną dla publicznych służb zatrudnienia w kontekście podejmowania działań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy. Podczas badań analizowano: sytuację młodzieży na rynku pracy; efektywność udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; sytuację cudzoziemców na lokalnym rynku pracy. Wyniki badań zrealizowanych przez studentów zostały opublikowane w formie raportów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the main assumptions of the grant project WORK for JOB - by the practice to work on the transition of students from the education system to the labor market. The project's innovation assumes the implementation in the program of the planned cycle of education of the paid trainees model for adepts of sociological studies. The proposal of a model supporting the process of transferring academic youth from the education system to the area of the labor market was developed in a partnership between the Institute of Sociology of the University of Silesia and the Labor Office in Tychy. The main assumptions of the tested model allowed young people to gain practical professional experience during their studies. The students took part in specialized trainings, learned the rules of functioning of public employment services, and received scholarships for participation in the project. Academic youth, working in small, three-person teams, carried out research projects whose results and conclusions drawn by them had an application value for public employment services. During the research, the situation of youth on the labor market was analyzed; effectiveness of subsidies for starting a business; the situation of foreigners on the local labor market. The results of research carried out by students have been published in the form of reports. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Barwińska-Małajowicz A. (2015), Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 2/42, s. 378-398.
 • Denek K. (2013), Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, "Edukacja Humanistyczna", nr 1/28, s. 7-21.
 • Dryl W., Dryl T. (2016), Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy, "Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance", Vol. 14, No. 2, s. 33-48.
 • Fic M. (2015), Niedopasowanie kwalifikacji i bezrobocie ludzi młodych w Unii Europejskiej, "Problemy Profesjologii", nr 2, s. 53-65.
 • Hauziński A. (2017), Mapy poznawcze w procesie tranzycji rozwojowej z edukacji zawodowej do pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 1-7.
 • Muster R. (2014), Diagnoza lokalnego rynku pracy miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, Gliwice.
 • Piróg D. (2013), Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 23, s. 146-159.
 • Piróg D. (2016), Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 292, s. 144-157.
 • Wyleżałek J., red. (2017), Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Zielińska M. (2016), Młodzież akademicka jako przedmiot badań socjologicznych, w: M. Zielińska, D. Szaban (red.), Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, Zielona Góra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574736

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.