PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 8 | 17--24
Tytuł artykułu

Rozwiązania telemedyczne w usługach społecznych

Warianty tytułu
Telemedical Solutions in Social Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono możliwe zalety rozwiązań telemedycznych w opiece i rehabilitacji. Na podstawie danych statystycznych i przeglądu literatury wykazano, że teleopieka i telerehabilitacja mogą poprawić samopoczucie ludzi, szczególnie w starzejących się społeczeństwach, i częściowo złagodzić problem niedoboru pracowników medycznych i opiekuńczych. Dodatkowo omówiono bariery technologiczne, prawne i inne utrudniające szersze wdrożenie telemedycyny. Na koniec opisano kilka przykładów udanego wdrożenia zdalnie zapewnionego leczenia i rehabilitacji wdrożonych lub przetestowanych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses possible advantages of the telemedicine solutions in care and rehabilitation services. Based on statistical data and literature review we shown that telecare and telerehabilitation can improve wellbeing of people, especially in ageing societies, and partially ease the problem of scarce medical and care workers. Additionally, we discuss technological, legal and other barriers to broader implementation of telemedicine. Finally, several case studies of successful implementation of remotely provided care and rehabilitation implemented or tested in Poland have been described. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • CBOS (2016a), Opinie o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej, Komunikat z badań nr 113/2016, Warszawa.
 • CBOS (2016b), Zdrowie online, Komunikat z badań nr 148, Warszawa.
 • Czerw A., Partyka O., Pajewska M., Bulira-Pawełczyk J., Kwiatkowska K., Tarhoni M. (2018), Wydatki na ochronę zdrowia oraz infrastruktura systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w: B. Wojtyniak, P. Goryński (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Warszawa, s. 447-483.
 • Deutsch J.E., Lewis J.A., Boian R., Burdea G. (2003), Virtual reality telerehabilitation: an inter-disciplinary collaboration, Proceedings of the IEEE 29th Annual Northeast Bioengineering Conference, IEEE, s. 281-282.
 • Duplaga M. (2003), Telemedycyna w rehabilitacji medycznej, "Rehabilitacja Medyczna", Vol. 7(1), s. 68-71.
 • Duplaga M. (2015), A cross-sectional study assessing determinants of the attitude to the introduction of eHealth services among patients suffering from chronic conditions, "BMC Med. Inform. Decis. Mak.", Vol. 15, s. 33.
 • Frączkowski K. (2010), Informatics systems and services in healthcare based on SOA technology, "Acta Bio-Optica et Informatica Medica", Vol. 1, No. 16.
 • Fujimoto M., Miyazaki K., von Tunzelmann N. (2000), Complex systems in technology and policy: telemedicine and telecare in Japan, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 6(4), s. 187-192.
 • Golinowska S. (2008), Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji, w: J. Kleer (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, PAN, Warszawa.
 • Górecki M. (2019), Oszukali 1800 emerytów i małych przedsiębiorców na ponad 13 mln zł. TeleOpieka24 w prokuraturze, https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/oszukali-prawie-1800-emerytow-i-malych-przedsiebiorcow-na-ponad-13-milionow-zlotych-teleopieka24-w-prokuraturze [dostęp 1.05.2019].
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • GUS (2016), Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., Warszawa.
 • GUS (2017a), Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000-2015. Zróżnicowanie miasto-wieś, Warszawa.
 • GUS (2017b), Jakość życia osób starszych w Polsce. Na podstawie wyników Badania Spójności Społecznej 2015, Warszawa.
 • GUS (2017c), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2015), Warszawa.
 • Jovanov E., Milenkovic A., Otto C. i in. (2005), A wireless body area network of intelligent motion sensors for computer assisted physical rehabilitation "Journal of Neuro Engineering Rehabil., Vol. 2, s. 6.
 • Koch S. (2006), Home telehealth-current state and future trends, "International Journal of Medical Informatics", Vol. 75, No. 8, s. 565-576.
 • Kotowska I., Wóycicka I., red. (2008), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, MPiPS, Warszawa.
 • Kotowska I.E. (1998), Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990., "Studia Demograficzne", nr 4 (134).
 • Kruse C.S., Mileski M., Moreno J. (2017), Mobile health solutions for the aging population: A systematic narrative analysis, "Journal of Telemedicine and Telecare", Vol. 23(4), s. 439-451.
 • Lloréns R., Noé E., Colomer C., Alcańiz M. (2015), Effectiveness, usability, and cost-benefit of a virtual reality-based telerehabilitation program for balance recovery after stroke: a randomized controlled trial, "Archives of Physical Medicine and Rehabilitation", Vol. 96(3), s. 418-425.
 • Lubkina V., Marzano G. (2015), Building social telerehabilitation service, "Procedia Computer Science", Vol. 77, s. 80-84.
 • Mikulik J., Blim M. (2014), Bezpieczeństwo danych w nowoczesnej telemedycynie, "Zabezpieczenia", nr 1.
 • Mitseva A., Peterson C.B., Karamberi Ch., Oikonomou L.Ch., Ballis A.V., Giannakakos C., Dafoulas G.E. (2012), Gerontechnology: Providing a Helping Hand When Caring for Cognitively Impaired Older Adults - Intermediate Results from a Controlled Study on the Satisfaction and Acceptance of Informal Caregivers, "Current Gerontology and Geriatrics Research", 2012: 401705.
 • Moehr J.R., Schaafsma J., Anglin C., Pantazi S.V., Grimm N.A., Anglin S. (2006), Success factors for telehealth - a case study, "International Journal of Medical Informatics", Vol. 75, No. 10-11, s. 755-763.
 • Nakajima I., Ohyama F., Juzoji H., Sadiq M.A., Penjor K. (2003), Telemedicine in the land of thunder dragon - East Bhutan tele-ECG project, Proceedings. 5th International Workshop on Enterprise Networking and Computing in Healthcare Industry, IEEE, s. 48-51.
 • Narasimha S., Madathil K.C., Agnisarman S., Rogers, H., Welch B., Ashok A., Nair A., McElligott J. (2017), Designing Telemedicine Systems for Geriatric Patients: A Review of the Usability Studies, "Telemedicine and e-Health", Vol. 23, No. 6, s. 459-472.
 • NFZ (2015), Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce, Warszawa.
 • Odlyzko A. (2001), Internet Pricing and the History of Communications, "Computer Networks", Vol. 36, s. 493-517.
 • Osman T., Zabielska P., Paszkiewicz M. i in. (2018), Kierunek rozwoju teleopieki w Polsce i na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii, Norwegii i Niemiec - wstęp do dyskusji, "Gerontologia Polska", nr 26, s. 299-306.
 • Palka M.M. (2014), Podstawowa opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", Vol. 12(4), s. 358-369.
 • Piotrowicz E., Baranowski R., Bilińska M. i in. (2010), A new model of home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with heart failure: Effectiveness, quality of life and adherence, "Eur J Heart Fail", Vol. 12, s. 164-171.
 • Piotrowicz R., Baranowski R. (2008), Ocena potencjalnych korzyści i kosztów Tele-elektrokardiologii, raport sporządzony pod auspicjami Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 • Richert-Kaźmierska A. (2017), Teleopieka domowa w systemie opieki nad osobami starszymi - doświadczenia gmin województwa pomorskiego, Studia BAS Nr 2(50), s. 169-189.
 • Rudowski R., Grabowski M., Sierdziński J., Guć M. (2004), Electronic Patient Record, Expert System and Mobile Monitoring in Cardio.net Project, "Biocybernetics and Biomedical Engineering", Vol. 24, No. 1, s. 61-71.
 • Sierdziński J., Bała P., Rudowski R., Grabowski M., Karpiński G., Kaczyński B. (2009), KARDIONET: Telecardiology Based on GRID Technology, w: Medical Informatics in a United and Healthy Europe - Proceedings of MIE 2009, The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics. S.l.: IOS Press, s. 463-467.
 • Szarfenberg R. (2010), Polityka społeczna i usługi społeczne, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psus.pdf [dostęp 21.11.2017].
 • Tadeusiewicz R. (2004), Telemedycyna - nowe wyzwanie współczesnej nauki, "Nauka", nr 3, s. 57-80.
 • Tadeusiewicz R. (2011), Informatyka Medyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Informatyki.
 • Tchero H., Tabue-Teguo M., Lannuzel A., Rusch E. (2018), Telerehabilitation for Stroke Survivors: Systematic Review and Meta-Analysis, "Journal of Medical Internet Research", 20(10):e10867.
 • Van de Kaa D.J. (1987), Europe's Second Demographic Transition, "Population Bulletin", Vol. 42(1), The Population Reference Bureau, Washington.
 • Zacharzewska M. (2015), Choć wymówili umowę teleopieki, muszą za nią zapłacić, "Głos Pomorza", https://gp24.pl/chocwymowili-umowe-teleopieki-musza-za-nia-zaplacic/ar/6498422 [dostęp 1.05.2019].
 • Zgliczyński W., Pinkas J., Cianciara D., Sitarek M., Berdyga T., Nowicka-Wasilewska J., Kawwa J. (2013), Telemedycyna w Polsce - bariery rozwoju w opinii lekarzy, "Postępy Nauk Medycznych", nr 19, s. 496-499.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574830

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.