PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 (140) | 71--87
Tytuł artykułu

Infobrokering w edukacji i informacji o ubezpieczeniach społecznych - możliwość czy konieczność?

Autorzy
Warianty tytułu
Infobrokering in Education and Information on Social Insurance - Opportunity or Necessity?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano możliwości potencjalnego wykorzystania kompetencji zawodowych infobrokerów w działaniach edukacyjno-informacyjnych realizowanych na rzecz upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Na wstępie omówiono informacyjny wymiar podejmowanych dotąd aktywności popularyzatorskich, zwracając uwagę na występujące w tym obszarze problemy związane z niezrozumiałością przekazywanych informacji i ograniczonym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zwłaszcza internetu). Za innowacyjną metodę przezwyciężania przedstawionych trudności uznano współpracę z brokerami informacji, których umiejętności i zadania zawodowe scharakteryzowano w kontekście ich istotności dla edukacji o ubezpieczeniach społecznych. Bariery informacyjne, zakłócające swobodny dostęp do rzetelnej informacji na temat ubezpieczeń społecznych, zestawiono z działaniami popularyzatorskimi realizowanymi w tym zakresie przez ZUS oraz profilem kompetencyjno-zadaniowym infobrokera. Celem tego zestawienia było wyodrębnienie podstawowych obszarów aktywności infobrokerskiej, które mogą okazać się przydatne w procesie kształtowania świadomości ubezpieczeniowej obywateli. Wnioski z tej analizy rozszerzono o spostrzeżenia studentów, które pozwoliły opracować szczegółowy wykaz potencjalnych działań brokerów informacji w edukacji o ubezpieczeniach społecznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibilities of the potential use of the professional skills of infobrokers in educational and information activities carried out for disseminating knowledge about social insurance. At the beginning, discussed is the informational dimension of the popularization activities undertaken so far, emphasizing the problems in this area related to incomprehensibility of the information provided and the limited use of modern information and communication technologies (especially the Internet). Cooperation with information brokers whose professional skills and tasks were characterized by their relevance for social insurance education constituted an innovative method of overcoming the difficulties presented. Information barriers, which are interfering with free access to reliable information on social security, were compared with the dissemination activities carried out in this area by the Social Insurance Institution and the competency-task profile of the infobroker. The aim of which was to identify the basic areas of infobroker activity that may prove useful in the process of shaping citizens' insurance awareness. The conclusions from this analysis were extended to students» observations that allowed a detailed list of potential actions of information brokers in education about social insurance to be developed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--87
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Bałos I., Cisek S., Januszko-Szakiel A., Wprowadzenie do infobrokeringu. Wybrane aspekty [w:] Zawód infobroker: polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko- -Szakiel, Kraków 2016.
 • Chłoń-Domińczak A., Upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - doświadczenia międzynarodowe [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, red. T. Nawrocka-Szczerbik, Kraków 2013.
 • Hrabiec-Hojda P., Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera, "Bibliotheca Nostra" 2013, nr 1.
 • Krajowy standard kompetencji zawodowych: Broker informacji (researcher) (262204), Warszawa 2013, ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy%20kompetencji%20zawodowych/ 77_262204_broker_informacji_researcher.pdf (30.06.2018).
 • Krzewińska A., Grzeszkiewicz-Radulska K., Klasyfikacja sondażowych technik otrzymywania materiałów, "Przegląd Socjologiczny" 2013, t. 62, z. 1.
 • Nowak E.P., Broker informacji - odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2006, nr 1.
 • Ostrowska K., Udział mediów w procesie edukacji społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, red. T. Nawrocka-Szczerbik, Kraków 2013.
 • Owsiak B., Popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" 2017, nr 1.
 • Pogonowski M., Zadania edukacyjne ZUS w kontekście stanu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" 2014, nr 2.
 • Sułkowska W., Świadomość społeczna w obszarze ubezpieczeń społecznych w świetle badań naukowych [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, red. T. Nawrocka-Szczerbik, Kraków 2013.
 • Swoboda I., Jakość informacji [w:] Zawód infobroker: polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Kraków 2016.
 • Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, red. R. Marczak, Warszawa 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574944

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.