PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 Arabska wiosna rok później | 267--298
Tytuł artykułu

Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po Arabskiej Wiośnie

Warianty tytułu
US Middle East Policy After the Arab Spring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bliski Wschód na stałe zajął kluczowe miejsce w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Strategia USA dla Bliskiego Wschodu jest determinowana względami gospodarczymi i bezpieczeństwa, a także potrzebą utrzymania stabilności na tym obszarze. W związku z tym jest ściśle powiązany z amerykańskimi wysiłkami na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Biały Dom połączył wdrażanie swojej strategii Bliskiego Wschodu z przekształceniem krajów arabskich w twardych i stabilnych amerykańskich sojuszników (klientów). Jednym z elementów polityki amerykańskiej jest utrzymanie status quo w zakresie granic terytorialnych w regionie. Konflikty polityczne i kryzysy na Bliskim Wschodzie są postrzegane jako niepokojące dla sektora energetycznego, co jest sprzeczne z amerykańskimi interesami. Arabska Wiosna wywołała nieuniknione zmiany społeczno-polityczne w świecie arabskim, wpływając w ten sposób na politykę USA w regionie. Aż do wybuchu arabskiej wiosny Waszyngton wspierał kilka arabskich reżimów pod warunkiem, że ich polityka powinna być proamerykańska i zgodna z interesami i celami polityki USA na Bliskim Wschodzie. Niezależnie od woli Białego Domu Arabska Wiosna wniosła nowe akcenty do amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie. Upadek proamerykańskich reżimów i wzrost siły frakcji fundamentalistycznych, które poprzez swoje partie polityczne wygrywały wybory parlamentarne w niektórych krajach arabskich, stanowią nowe wyzwanie dla strategii Białego Domu wobec Bliskiego Wschodu. (abstrakt autora)
EN
The Middle East has permanently occupied a key place in the foreign and security policy of the United States. The US strategy for the Middle East is determined by economic and security considerations as well as the need to maintain stability in the area. Accordingly, it has been closely interconnected with the US efforts to resolve the Israeli-Palestinian conflict. The White House has combined the implementation of its Middle-Eastern strategy with turning Arab countries into firm and stable American allies (clients). One of the elements of the American policy is to keep the status quo in terms of territorial borders in the region. Political conflicts and crises in the Middle East are viewed as disturbing the energy sector, which runs against the American interests. The Arab Spring has triggered inevitable socio-political changes in the Arab world, influencing thereby the US policy in the region. Until the Arab Spring broke out, Washington had supported several Arab regimes on condition that their policy should be pro-American and in line with the interests and goals of the US policy in the Middle East. Independently of the will of the White House, the Arab Spring has brought new accents into the American policy in the Middle East. The downfall of pro-American regimes and the growth in strength of fundamentalist factions which, through their political parties, used to win parliamentary elections in certain Arab countries, constitute a new challenge to the strategy of the White House towards the Middle East. (original abstract)
Rocznik
Strony
267--298
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Abul-Husn L., Iraq and World Order; A Lebanese Perspective, [w:] The Iraq Crisis and World Order: Structural, Institutional and Normative Challenges, red. R. Thakur, W. P. Singh Sidhu, Hong Kong 2006, s. 108-111.
 • Arieff A., Political Transition in Tunisia, CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress, Congressional Research Service, 7-5700, 16 December 2011, www.fas.org/sgp/crs/row/RS21666.pdf.
 • Batrawy A., Hussein Tantawi, Gen. Martin Dempsey Meet, 11 February 2012, www.huffingtonpost.com/2012/ 02/11/hussein-tantawi-martin-dempsey_n_1270671.html.
 • Blanchard C.M., Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service 7-5700, 10 March 2011, www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf, 24.04.2011.
 • Bojko K., Polityka amerykańska wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie w świetle inicjatyw pokojowych Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Jordanii, "Sprawy Międzynarodowe" 2002, nr 3, s. 26, s. 25-30.
 • Boyle M., Obama: "Leading from Behind" on Libya, 27 August 2011, www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/aug/27/obama-libya-leadership-nato.
 • Brands H.W., Into the Labirynth. The United States and the Middle East 1945-1993, New York 1994, s. 113-121.
 • Burnes J.E., Military Ties Are Key. Egypt Defense Minister Is Among Direct Contacts For U.S, 7 February 2011, www.online.wsj.com/article/SB1000 1424052748703989504576128510562710294.html.
 • Byman D., Israel's Pessimistic View of the Arab Spring, 12 July 2011, www.twq.com/11summer/docs/ 11summer_Byman.pdf (11.07.2011).
 • Duda D., Terroryzm islamski, Kraków 2002, s. 50-52.
 • Fidel L., Sam LaHood, NGO Worker, Hid in U.S. Embassy in Cairo for Four Weeks under "Real Fear of Arrest", "The Washington Post", 3 March 2012, www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/sam-lahood-blames-mubarak-era-minister-with-agenda-of-her-own-for-raid/2012/03/06/gIQA9rwKuR_blog.html.
 • Frister R., Arabska jesień, "Polityka" 2011, nr 36, s. 42.
 • Gamha E., Final Result of Tunisian Elections Announced, 14 November 2011, www.tunisia-live.net/2011/11/14/ tunisian-election-final-results-tables.
 • Goodenough P., Muslim Brotherhood Warns U.S. Aid Cut May Affect Egypt's Peace Treaty With Israel, 13 February 2012, www.cnsnews.com/news/article/muslim-brotherhood-warns-us-aid-cut-may-affect-egypt-s-peace-treaty-israel.
 • Hahn P., National Security Concerns in U.S. Policy Toward Egypt, 1949-1956, [w:] The Middle East and the United States. Perceptions and Policies, red. H. Shaker, I. Rabinovich, New Brunswick-London 1980 s. 94-95.
 • Henderson S., Relying on the Saudis : the Challenge for U.S. Oil Policy, The Washington Institute for Near East Policy, 12 May 2004, www.washingtoninstitute.org/printphp?template=C05&CID=1747.
 • Hinnenbusch R., Syria: Defying the Hegemon, [w:] The Iraq War. Causes and Consequences, red. R. Fawn, R. Hinnenbusch, London 2006, s. 129-141.
 • Kaplan L.F., W. Kristol, The War over Iraq. Saddam's Tyranny and America's Mission, San Francisco 2003, s. 69.
 • Katulis B., Time to Rethink U.S.-Egyptian Relations, 28 January 2011, www.americanprogress.org/issues/2011/01/ us_egyptian_relations.html.
 • Keyes C., Gates Arrives in Egypt for Talks, 23 March 2011, www.articles.cnn.com/2011-03-23/world/egypt.gates_1_post-mubarak-secretary-gates-egyptian-officials?_s=PM:WORLD.
 • Lee J., President Obama on Egypt's Future: "Suppression is Not Going to Work", 4 February 2011, www.whitehouse.gov/blog/2011/02/04/president-obama-egypts-future-suppression-not-going-work.
 • Lobe J., Debate Stoked Over "Leading From Behind", 1 September 2011, www.ipsnews.net/news.asp?idnews=104961.
 • Lowe J., Addicted to Oil: U.S. Oil Policy Simulation, "Energy Bulletin", 28 April 2007, www.energybulletin.net/node/29238.
 • MacAskill E., P. Wintour, Afghanistan Withdrawal: Barack Obama Says 33,000 Troops Will Leave Next Year, 23 June 2011, www.guardian.co.uk/world/2011/jun/23/afghanistan-withdrawal-barack-obama-troops.
 • Machura M., Fasada Asadów, "Polityka" 2012, nr 11, s. 58-60.
 • Małachowski G., System konstytucyjny Arabii Saudyjskiej, Warszawa 2011, s. 30-66, 79-89.
 • Malone D.M., The International Struggle over Iraq. Politics in the UN Security Council 1980-2005, New York 2006, s. 239-241.
 • Myers H.L., The US Policy of Dual Containment Toward Iran and Iraq In Theory And Practice, A Research Report Submitted to the Faculty in Partial Fulfillment of the Curriculum Requirements, Maxwell Air Force Base, Air War College Air University, Alabama, April 1997, AU/AWC/RWP139/97-04, www.au.af.mil/au/awc/awcgate/awc/97-139.pdf.
 • Open Lester to President Bush: "Lead the World to Victory". Project for the New Century, [w:] The Iraq War Reader. History, Documents, Opinions, red. M. L. Sifry, C. Cerf, New York 2003, s. 222-224.
 • Ottaway M., T. Carothers, The Greater Middle East Initiative: Off to a False Start, "Policy Brief", 24 March 2004, www.carnegieendowment.org/files/Policy brief29.pdf
 • Paszewski T., Wojna z terroryzmem - próba bilansu, "Sprawy Międzynarodowe" 2008, nr 2, s. 78-81.
 • Pietraś Z.J., Doktryna George'a W. Busha a struktura globalnego systemu międzynarodowego, "Sprawy Międzynarodowe" 2004, nr 3, s. 12-16.
 • Quinn A., U.S. Worried by Tunisia Riots, Internet Freedoms, 7 January 2011, www.reuters.com/article/2011/ 01/07/us-tunisia-protests-clinton-idUSTRE7064Q920110107.
 • Radia K., U.S. Embassy in Syria Closed, Diplomats Evacuated, 6 February 2012, www.abcnews.go.com/International/us-diplomats-shuttled-syria-embassy-shuttered/story?id=15519888
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574962

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.