PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 Arabska wiosna rok później | 299--316
Tytuł artykułu

Federacja Rosyjska wobec Arabskiej Wiosny

Warianty tytułu
Russian Federation in the Face of the Arab Spring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia reakcję Rosji na niepokoje w świecie arabskim, które miały miejsce w 2011 roku. Najwyraźniej Federacja Rosyjska jest jednym z kluczowych aktorów w stosunkach międzynarodowych, dlatego analizując tak ważne wydarzenia, jak Arabska Wiosna, należy wziąć pod uwagę reakcję Moskwy. Afryka Północna i Bliski Wschód są niezbędne w globalnej geopolityce, więc Federacja Rosyjska musiała podjąć odpowiednie kroki. Jego reakcję determinowały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Rosyjska strategia arabskiej wiosny musiała wziąć pod uwagę rodzaj i skalę rosyjskich interesów w każdym kraju arabskim radzącym sobie z niepokojami. Co więcej, stosunki między Moskwą a Waszyngtonem były również bardzo ważne. Te dwa elementy, związane z ograniczonymi środkami rosyjskimi, utrudniały opracowanie właściwej i jasnej strategii. Ponadto rosyjski establishment miał uzasadnione obawy o rozprzestrzenienie się na Rosję i byłe republiki radzieckie w Azji Środkowej. Poniższy artykuł składa się z dwóch części. Pierwszy z nich poświęcony jest przeglądowi rosyjskiej reakcji i działań przeciwko buntom w następujących krajach arabskich: Tunezji, Egipcie, Bahrajnie, Jemenie, Libii i Syrii. Zawiera moskiewskie działania dyplomatyczne oraz oświadczenia rosyjskich przywódców politycznych i dyplomatów. Rosyjska pozycja i interesy w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu zostały wyjaśnione w drugiej części tego artykułu. Po krótkim zarysie historycznym autor wyjaśnił rolę świata arabskiego w rosyjskiej polityce zagranicznej i związek między jego reakcją na arabską wiosnę a interesami politycznymi i gospodarczymi. (abstrakt autora)
EN
The article presents Russia's reaction to the unrests in the Arab world which took place in 2011. Apparently, Russian Federation is one of the key actors in international relations, ergo analyzing so important events like the Arab Spring, Moscow's reaction should be taken into account. The North Africa and Middle East are essential in global geopolitics, so Russian Federation had to take appropriate steps. Its reaction was determined by both internal and external factors. Russia's Arab Spring strategy had to consider kind and scale of Russian interests in each Arab country dealing with unrests. Moreover, relations between Moscow and Washington also were highly important. These two elements, connected with Russian limited means, made it hard to develop right and clear strategy. In addition, Russian establishment had some justified fears about spreading to Russia and former Soviet republics in Central Asia. The following article comprises two parts. The first one is dedicated to the review of Russian reaction and activities towards revolts in the following Arab states: Tunisia, Egypt, Bahrain, Yemen, Libya and Syria. It contains Moscow diplomacy activities and statements of Russian political leaders and diplomats. Russian position and interests in the region of the North Africa and Middle East are explained in the second part of this article. After a short, historical outline, the author explained the role of the Arab world in Russian foreign policy and relation between its reaction to the Arab Spring and its political and economic interests. (original abstract)
Rocznik
Strony
299--316
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Abudayeh S., Początek Wiosny Arabskiej w Tunezji, Egipcie, Jemenie, Libii i Bahrajnie, [w:] Bliski Wschód coraz bliżej, red. J. Danecki, S. Sulowski, Warszawa 2011, s. 57.
 • Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009, s. 210-211.
 • Cheda R., Arabskie rewolucje - widok z Kremla, www.new.org.pl/2011-06-28,arabskie_rewolucje_widok_z_kremla.html [30.03.2012].
 • Dannreuther R., Russia and the Arab Revolutions, "Russian Analitycal Digest" 2011, No. 98, www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=130883 [01.04.2012].
 • El-Sheikh N., The Russian Position on the Arab Revolutions, www.aljazeera.net/mritems/streams/2011/5/23/1_1063343_1_51.pdf [05.05.2012].
 • Erenler M., Russia's Arab Spring Policy, www.marmara.academia.edu/muharremerenler/Papers/1530618/Russias_Arab_Spring_Policy [01.04.2012].
 • Freedman R.O., Russia and the "Arab Spring": A Preliminary Appraisal, www.cdi.org/russia/johnson/russia-wayne-merry-russian-reaction-arab-spring-249.cfm [28.03.2012].
 • Freedman R.O., The Arab Spring's Challenge to Moscow, www.securityaffairs.org/issues/2011/21/freedman.php [25.04.2012].
 • Hamid A.M.A., Russia and the Arabs. The Rise of Pragmatism and the Waning Ideology, Arab Center for Research & Policy Studies, Doha 2011, www.english.dohainstitute.org/file/pdfViewer/045523a2-4957-4041-bf30-d14ef7c2e562.pdf [05.05.2012].
 • Kaczmarski M., Bliskowschodnia polityka Rosji po rewolucjach arabskich, www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-07-26/bliskowschodnia-polityka-rosji-po-rewolucjach-arabskich [05.05.2012].
 • Katz M.N., Russia and Arab Spring, "Russian Analitycal Digest" 2011, No. 98, www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=130883 [01.04.2012].
 • Klein M., Russia and the Arab Spring. Foreign and Domestic Policy Challenges, www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C03_kle.pdf [28.03.2012].
 • Kreutz A., Russia in the Middle East: Friend or Foe?, Westport 2007.
 • Mitrochin W., C. Andrew, Archiwum Mitrochina II. KGB i świat, Poznań 2006.
 • Zdanowski J., Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków 2011, s. 191.
 • Zikibayeva A., What Does the Arab Spring Mean for Russia, Central Asia, and the Caucasus?, www.csis.org/publication/what-does-arab-spring-mean-russia-central-asia-and-caucasus [01.04.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.