PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 3 (29) | 11--16
Tytuł artykułu

Wypalenie zawodowe w grupie sprzedawców i menedżerów na rynku technologii informatycznych z perspektywy zarządzania organizacją

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proffesional Burnout of Sales and Sales Managers on Information Technologies Market from the Organization's Management Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania pilotażowego, dotyczącego wypalenia zawodowego, w oparciu o Wielowymiarowy Model Wypalenia Zawodowego autorstwa Ch. Maslach i M. Leiter'a. W literaturze naukowej można znaleźć wiele opracowań i wyników badań pod kątem występowania syndromu wypalenia w grupach zawodowych, gdzie podstawowym zadaniem jest utrzymywanie relacji i rozwiązywanie problemów drugiego człowieka. Wśród takich zawodów można wymienić pielęgniarki, pracowników socjalnych, policjantów, prawników i nauczycieli. Przedstawiciele zawodu sprzedawcy w biznesie, zwłaszcza na wysoce konkurencyjnym i charakteryzującym się dużą dynamiką, rynku technologii informatycznych (IT), potencjalnie również narażeni są na syndrom wypalenia. W literaturze przedmiotu trudno jednak znaleźć wyniki badań potwierdzających tę tezę. Badanie przeprowadzone w grupie sprzedawców i menedżerów, miało na celu weryfikację modelu Ch. Maslach i M. Leiter'a pod występowania syndromu wypalenia zawodowego pośród przedstawicieli tego zawodu a zarazem próbą wypełnienia luki w literaturze naukowej w tym zakresie. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w grupie pracowników działów sprzedaży kilku wiodących organizacji na rynku technologii informatycznych (IT), o zbliżonej wielkości w rozumieniu liczby prac owników, podobnym profilu działania oraz kulturze organizacyjnej; przy pomocy kwestionariuszy: Areas of Worklife Survey autorstwa M. Leiter'a oraz Maslach Burnout Inventory - GS1 autorstwa Ch. Maslach w polskiej adaptacji według dr J. Mojsa-Kaja. Wyniki ankiet poddane zostały analizom statystycznym przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły tezy o występowaniu syndromu wypalenia zawodowego w badanej grupie oraz różnic w stopniu narażenia na wypalenie pomiędzy grupami sprzedawców oraz menedżerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to present the results of the pilot research on occupational burnout, based on the Multidimensional Model of Professional Burnout by Ch. Maslach and M. Leiter. In the scientific literature we can find many studies and research results regarding burnout syndrome in specific groups of professionals, where the primary task is to maintain relationships and solving problems of other people. Such professions include nurses, social workers, policemen, lawyers and teachers. Representatives of the sales profession in business, especially on competitive and highly dynamic information technology (IT) market, are also potentially exposed to burn-out syndrome; however, the results of research confirming this thesis are difficult to find in the scientific literature. The study conducted in the group of salespeople and managers was aimed at verification of the Ch. Maslach and M. Leiter's model in terms of exposure to the burnout syndrome of representatives of this profession and simultaneously the attempt of filling the gap in the scientific literature in this regard. Surveys were conducted in a group of employees of sales departments of several leading organizations on the information technology (IT) market in Poland, of similar size in terms of the number of employees, similar activity profile and organizational culture; using the questionnaires: Areas of Worklife Survey by M. Leiter and Maslach Burnout Inventory - GS by Ch. Maslach in Polish adaptation according to dr J. Mojsa-Kaja. The results of the surveys were subject to statistical analyzes using the IBM SPSS Statistics package. The results of the analyzes confirmed the thesis about existence of occupational burnout syndrome in the whole surveyed group as well as differences regarding exposure to burnout between groups of salespeople and managers. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Babbie E. (2004), Podstawy badań społecznych, Warszawa, PWN, 205.
 • Basińska, A. Gruszczyńska, E. (2019), Emocje a wypalenie zawodowe pracowników administracji publicznej, "Medycyna Pracy", 70 (2).
 • Bedyńska S, Cypryańska M. (2013), Statystyczny Drogowskaz. Praktyczne Wprowadzenie do Wnioskowania Statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Burisch, M. (1993), In search of theory: some ruminations on the nature and etiology of burnout, w: T. Schaufeli, W.B. Maslach, Ch. Marek (red.) Professional Burnout: Recent Developments in theory and research, Washington, Taylor&Francis.
 • Cherniss, C. (1980), Professional burnout in human service organizations, New York, Praeger.
 • Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F. Schaufeli, W.B. (2001), The job demands-resources model of burnout, USA, "Journal of Applied Psychology", Vol 86(3), 499-512.
 • Lepsinger, R., Ocena 360 stopni. System ocen pracowniczych, Gliwice, Helion, str. 25-46.
 • Mańkowska, B. (2018), Wypalenie Zawodowe, Gdańsk, "Polskie Forum Psychologiczne", tom 23, numer 2. 431.
 • Maslach, Ch. (2000), Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, Warszawa, PWN.
 • Maslach, Ch. Leiter, M. P. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Warszawa, PWN.
 • Mojsa - Kaja, J. (2007), Dopasowanie do środowiska pracy, struktura osobowości i regulacja emocji jako wyznaczniki wypalenia zawodowego [praca niepublikowana], Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
 • Ober, J. Karwot, J. (2017), Wypalenie zawodowe jako społeczna dysfunkcja w środowisku pracy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria "Organizacja i zarządzanie", z 112, nr kol. 1920.
 • Pines, A. (2012), Motivation and the Burnout Syndrome, w: "Basic Processes in Helping Relationships", New York, Academic Press, 453-475.
 • Rubin, J. (2012), Wypalenie zawodowe. Kontekst organizacyjny, Wrocław, Value Creation, 18-20.
 • Schaufeli T., W. Maslach, Ch. Marek (2017), Professional Burnout. Recent Development in Theory and Research, London, Routledge Library Edidions, Human Resources Management.
 • Schaufeli W. Leiter M., Maslach C. (2009), Burnout: 35 years of research and practice, USA, Carrier Development International.
 • Schulz, Rockwell, Greenley, James R; Brown, Roger (1995), Organization, management, and client effects on staff burnout, Washington, "Journal of Health and Social Behavior", Vol. 36, Iss. 4.
 • Sęk, H. (2004), Wypalenie Zawodowe. Przyczyny i Zapobieganie, Warszawa, PWN.
 • Staszczyk, S. Tokarz, A. (2015), Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów, "Roczniki Psychologiczne", 5, XVIII, 4. 505-522.
 • Wachowiak, J. (2011), Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Warszawa, Diffin S.A.
 • Wright, T., Bonet, D. (1998), Contribution of burnout to work performance, USA, "The Journal of Organizational Behavior".
 • Zelek. A. (2009), Znane i nieznane cytaty ze świata ekonomii i zarządzania, Szczecin, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 128.
 • Sedlak & Sedlak (2016). Jak zarządzać by uniknąć wypalenia zawodowego pracowników; dostęp: https://badaniahr.pl/biblioteka/article/56/Jak-zarzadzac-by-uniknac-wypalenia-zawodowego-pracownikow, dn. 04.04.2019 r. Sedlak & Sedlak (2016). Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2016; dostęp: http://badaniahr.pl/ogolnopolskie-badanie -satysfakcji-z-pracy-2016, w dniu 07.04.2019 r.
 • Winch S., Social Capital and Knowlegde Management in an Organization, dostęp: http://ikinet.uniroma2.it/WP2_Papers/ Warsaw%202.pdf, dn. 11.04.2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171574976

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.